nederlandwordtanders.nl

jury

Een kernjury van vijf leden onder voorzitterschap van Rijksbouwmeester Floris Alkemade beoordeelt de inzendingen. Per locatie zijn daarbij twee plaatselijke juryleden benoemd met een achtergrond in de zorg of het ruimtelijke ontwerp.

De leden van de kernjury zijn:

Floris Alkemade

Rijksbouwmeester (voorzitter, met stemrecht)

Ontwerpkracht mobiliseren

Floris Alkemade is sinds 1 september 2015 Rijksbouwmeester. Hij is architect, stedenbouwer en directeur van FAA en FAA/XDGA. Hij richtte in 2008 zijn eigen bureau FAA (Floris Alkemade Architect) op, na achttien jaar gewerkt te hebben voor OMA (vanaf 2001 als partner). Alkemade is sinds 2004 gastprofessor aan de universiteit van Gent en sinds oktober 2014 lector Architectuur aan de Academie
 van Bouwkunst Amsterdam. In zijn functie van Rijksbouwmeester wil hij met het initiëren van prijsvragen ontwerpkracht en innovatie mobiliseren voor maatschappelijke opgaven. In 2015 organiseerde hij samen met het Centraal Orgaan Asielzoekers de eerste ontwerpprijsvraag: A Home away form Home, gericht op nieuwe ideeën voor de huisvesting van vluchtelingen.

Pauline Meurs

voorzitter Raad voor Volksgezondheid en Samenleving

Betrek samenleving bij gezonde omgeving

Pauline Meurs is voorzitter van de Raad voor Volksgezondheid en Samenleving. Ze is socioloog, hoogleraar aan het instituut Beleid en Management Gezondheidszorg van de Erasmus Universiteit Rotterdam met als leeropdracht Bestuur van de Gezondheidszorg. Daarnaast is zij wetenschappelijk directeur van het Erasmus Centrum voor Zorgbestuur. Vanuit dit centrum worden postacademische leergangen gegeven voor bestuurders, managers en toezichthouders in de gezondheidszorg. Pauline Meurs is toezichthouder bij het AMC, de UvA en ArtEZ hogeschool voor de Kunsten.

Gijsbert van Herk

voorzitter Raad van bestuur Stichting Humanitas

De zorg vernieuwen

Gijsbert van Herk is sinds 1 januari 2016 voorzitter van de Raad van Bestuur bij Stichting Humanitas Rotterdam & Rijnmond (verpleegzorg, thuiszorg en welzijn). Van Herk was hiervoor directeur Ontwikkeling bij de gemeente Breda, waar hij verantwoordelijk was voor de decentralisaties in het sociale domein. Het laatste jaar in Breda was hij tevens gemeentesecretaris. Van Herk is voorzitter geweest van de Vereniging directeuren stedelijke ontwikkeling en lid van het hoofdbestuur DIVOSA, de brancheclub gericht op werk, inkomen en zorg. Eerder was hij senior adviseur bij BMC Advies. Vanuit zijn ervaring in diverse sectoren wil Van Herk de zorg vernieuwen.

Suzanne Visser

seniorenconsulent MEE groep, Gorinchem

Makelaar in mantelzorg

Suzanne Visser is senioren- en mantelzorgconsulent bij MEE Plus Groep en werkzaam voor de gemeente Giessenlanden en Gorinchem. In deze functie is Visser op beleids- en uitvoerend niveau betrokken bij de ondersteuning van senioren en is zij actief in diverse nevenfuncties zoals gespreksleider/ trainer. Visser is sinds 2015 gediplomeerd mantelzorgmakelaar. "Het is mijn passie om senioren te laten nadenken over hun eigen plan voor de toekomst en kwetsbare senioren te ondersteunen waar nodig."

Haroon Sheikh

filosoof en onderzoeker Centrum Ethos, VU Amsterdam

Traditie en technologie

Haroon Sheikh studeerde bestuurskunde, filosofie en politicologie in Leiden en Oxford. Hij is aan de VU gepromoveerd in de filosofie op een onderzoek naar de relatie tussen modernisering en traditie. Sheikh is lid van het Centrum Ethos van de VU Amsterdam. Naast zijn academisch werk, is hij verbonden aan de Europese denktank FreedomLab en is hij researcher bij Dasym Investment Strategies, waarbij hij zich richt op opkomende regio’s en nieuwe technologieën. Recent verscheen zijn boek: De Opkomst van het Oosten.

Vera Winthagen

strategisch design consultant, gemeente Eindhoven

Speelveld veranderen

Vera Winthagen is sinds juni 2015 strategisch design consultant bij de gemeente Eindhoven. Als social designer is zij gespecialiseerd in maatschappelijke vraagstukken. Eindhoven heeft beleid gemaakt van design-denken; het toepassen van de denk- en werkwijze van ontwerpers op maatschappelijke vragen, om zo op een creatieve manier gezamenlijk oplossingen te vinden. Vera Winthagen brengt het in praktijk. "We veranderen het speelveld."

Lokale juryleden

De inzendingen die voor een locatie zijn ingediend worden beoordeeld door de kernjury, aangevuld met de twee lokale juryleden. De kernjury beoordeelt dus alle inzendingen, de lokale juryleden beoordelen alleen het deel dat is ingezonden voor hun locatie.

De lokale jury bestaat uit:

ALMERE

Ellen van Acht

Ellen van Acht is atelierleider van het Woningbouwatelier, een gezamenlijk initiatief van Almere, Rijksvastgoedbedrijf en ministerie van BZK. Dit atelier initieert en begeleidt experimenten op de woningmarkt. Van Acht was eerder directeur van KUUB Centrum voor Particuliere Bouw in Groningen. In 2014 ontving zij de Duurzame Bouwvrouw Award.

Nico van Duijn

Nico van Duijn vestigde zich in 1976 als eerste huisarts in Almere. In die rol is hij mede verantwoordelijk geweest voor het opbouwen van de gezondheidszorg in Almere en wat nu de Zorggroep Almere is. In 2014 is hij na 38 jaar gestopt als huisarts in Almere. Sinds 2002 zit hij namens Leefbaar Almere in de gemeenteraad waar hij zich inzet voor een leefbare stad.

ROTTERDAM

Mattijs van Ruijven

Mattijs van Ruijven is hoofd stedenbouwkundige bij Stadsontwikkeling, gemeente Rotterdam. Hij werkt aan strategische projecten voor de stad. Een van de projecten is de Kaart van de stad - een toekomstverkenning naar de ruimtelijke ontwikkelkansen van de stad. Met de kaart ontsluit Stadsontwikkeling zijn schat aan kennis over Rotterdam voor bewoners, ondernemers en stadmakers. De kaart is een open uitnodiging om mee te denken en te praten over de toekomst van de stad.

René Erkelens

René Erkelens werkt al bijna 36 jaar als fysiotherapeut in Rotterdam Charlois. In zijn vrije tijd ontwerpt hij lampen en meubels doet hij aan hardlopen, bergbeklimmen en skieen. In zijn zorgcentrum net ten zuiden van het Zuiderpark werkt hij samen met ondermeer collega fysiotherapeuten, leefstijladviseurs, logopedisten, pedicures, diëtisten en binnenkort wellicht ook met een huisarts en psycholoog. Iedere dag hoort hij de verhalen van mensen die in de wijk wonen en afhankelijk zijn van zorg en ondersteuning.

GRONINGEN

Jeroen de Willigen

Jeroen de Willigen is de huidige stadsbouwmeester van Groningen. Hij vervult deze functie naast het algemeen directeurschap van architectenbureau de Zwarte Hond. Als stadsbouwmeester adviseert hij het college van B en W over de kwaliteit van de ruimtelijke ontwikkeling van de stad, waaronder grote projecten als de Grote Markt en het stationsgebied.

Daan Bultje

Daan Bultje (1981) is directeur van Healthy Ageing Network Northern Netherlands. In deze netwerkorganisatie werken het academisch ziekenhuis UMCG, de Rijksuniversiteit Groningen en de noordelijke hogescholen samen met tal van bedrijven en overheden aan een gezonder Noord-Nederland. Bultje heeft geschiedenis gestudeerd aan de RU Groningen en was acht jaar lid van de Provinciale Staten Groningen.

SITTARD GELEEN

Ruud Guyt

Ruud Guyt is sinds april 2006 wethouder in Sittard-Geleen namens de PvdA. De huidige coalitieperiode is hij verantwoordelijk voor de portefeuille Wonen, Duurzaamheid en Sport. Als zelfstandig interim manager heeft hij de jaren voor zijn wethouderschap advies- en coaching gedaan op gebied van organisatie- en beleidsontwikkeling voor instellingen in de gezondheidszorg, de volkshuisvesting en het onderwijs.

Ben van Essen

Ben van Essen was in het verleden strateeg bij de Provincie Limburg. Tegenwoordig zet hij zich op verschillende schaalniveaus in voor het realiseren van bewonersinitiatieven in de zorg. Hij is betrokken bij gezondheidscentrum het Laefhoes in America (Limburg), maakt deel uit van de Raad van Toezicht van Zorgcoöperatie Zuid Nederland en hij is bestuurslid van het landelijke netwerk ‘Nederland zorgt voor elkaar’.


winnaars

Onder grote belangstelling zijn op donderdag 26 oktober tijdens de Dutch Design Week in Eindhoven de winnaars bekend gemaakt van WHO CARES, de ontwerpprijsvraag voor nieuwe vormen van wonen en zorg.


magazine

Bekijk hier het magazine over de prijsvraag met achtergronden en uitgebreide informatie over de genomineerde projecten en de winnaars.