nederlandwordtanders.nl

Pauline Meurs

dec. 2016

Zorg is niet alleen een kwestie van goede zorg in het ziekenhuis of verpleeghuis. Het gaat vooral ook om goede huisvesting, veiligheid in de buurt, sociale verbanden, werk en vrijwilligerswerk. Veel technologische innovaties en initiatieven van burgers beïnvloeden de inrichting van de samenleving en de wijze waarop mensen met elkaar samenleven. Veranderingen geven ruimte voor nieuwe ideeën maar de praktijk is hardleers. Met deze ontwerpwedstrijd zoeken we nieuwe oplossingen voor het behoud van een goed leven voor mensen die steeds ouder worden.

Belang van de prijsvraag

Oud worden gaat voor iedereen anders en mensen gaan er verschillend mee om. Er zijn grote verschillen in gezondheid, maar ook in wensen en noden. Dat vraagt om variatie in woon/zorgarrangementen. Van de ouderen in Nederland woont 95% zelfstandig. De kwaliteit van hun leven heeft veel te maken met het behouden van regie over het leven, met voorzieningen dichtbij, en met de sociale binding in de wijk. Ook goed kunnen wandelen in buurten en menging van functies in openbare ruimte is van belang. Bovendien kan het betrekken van (oudere) burgers bij de inrichting en bij het gebruik van de publieke ruimte hun redzaamheid bevorderen.

Hoog tijd dat de domeinen wonen en zorg met elkaar om tafel gaan. De ontwerpkracht kan bijdragen aan de verbeelding en vertaling van de wensen en noden van mensen, helemaal als dat gebeurt in een interdisciplinaire setting.

Wat als we niets doen?

Er komen steeds meer alleenstaande ouderen (en plusminus een op de vier vrouwen is tegenwoordig alleenstaand en zonder kinderen) voor wie veiligheid ook een issue is. Te verwachten is dat de vraag naar beschermd wonen, woon/zorgcombinaties en andere tussenvormen zal toenemen. Als we niets doen zullen met name de kwetsbare ouderen het moeilijk krijgen en geïsoleerd raken.

Tips voor deelnemers

Nieuwe tussenvormen zijn nodig, plekken waar mensen tijdelijk kunnen verblijven als het thuis even niet meer gaat. Wat speelt is of thuis wel ‘thuis’ kan blijven, en niet verwordt tot een soort ziekenhuis, terwijl omgekeerd het ziekenhuis steeds vaker mensen herbergt die niet naar huis kunnen, omdat hun thuissituatie dat niet toelaat. Dit lijken mij ongewenste vermengingen van publieke en privésfeer. De vraag is: zijn er ook gewenste vermengingen denkbaar tussen deze uitersten in?

Who cares?

Laat de inspiratie vloeien!