nederlandwordtanders.nl

Pauline Meurs

voorzitter Raad voor Volksgezondheid en Samenleving

Betrek samenleving bij gezonde omgeving

Pauline Meurs is voorzitter van de Raad voor Volksgezondheid en Samenleving. Ze is socioloog, hoogleraar aan het instituut Beleid en Management Gezondheidszorg van de Erasmus Universiteit Rotterdam met als leeropdracht Bestuur van de Gezondheidszorg. Daarnaast is zij wetenschappelijk directeur van het Erasmus Centrum voor Zorgbestuur. Vanuit dit centrum worden postacademische leergangen gegeven voor bestuurders, managers en toezichthouders in de gezondheidszorg. Pauline Meurs is toezichthouder bij het AMC, de UvA en ArtEZ hogeschool voor de Kunsten.


winnaars

Onder grote belangstelling zijn op donderdag 26 oktober tijdens de Dutch Design Week in Eindhoven de winnaars bekend gemaakt van WHO CARES, de ontwerpprijsvraag voor nieuwe vormen van wonen en zorg.


magazine

Bekijk hier het magazine over de prijsvraag met achtergronden en uitgebreide informatie over de genomineerde projecten en de winnaars.