nederlandwordtanders.nl

Suzanne Visser

seniorenconsulent MEE groep, Gorinchem

Makelaar in mantelzorg

Suzanne Visser is senioren- en mantelzorgconsulent bij MEE Plus Groep en werkzaam voor de gemeente Giessenlanden en Gorinchem. In deze functie is Visser op beleids- en uitvoerend niveau betrokken bij de ondersteuning van senioren en is zij actief in diverse nevenfuncties zoals gespreksleider/ trainer. Visser is sinds 2015 gediplomeerd mantelzorgmakelaar. "Het is mijn passie om senioren te laten nadenken over hun eigen plan voor de toekomst en kwetsbare senioren te ondersteunen waar nodig."


winnaars

Onder grote belangstelling zijn op donderdag 26 oktober tijdens de Dutch Design Week in Eindhoven de winnaars bekend gemaakt van WHO CARES, de ontwerpprijsvraag voor nieuwe vormen van wonen en zorg.


magazine

Bekijk hier het magazine over de prijsvraag met achtergronden en uitgebreide informatie over de genomineerde projecten en de winnaars.