voor nieuwe vormen van wonen, zorg en ondersteuning

blog

Oosterparkwijk

beeldcare2share.png

Care2Share is een vernieuwend woon-, zorg- en wijkconcept, waarbij we redeneren vanuit de bewoner. Hoe fijn zou het zijn als je een toegankelijke woning en dienstverlening kunt krijgen in je vertrouwde wijk, passend bij je situatie? Zonder kopzorgen.

Een vernieuwend woon-, zorg- en wijkconcept

Vanuit die wens is Care2Share ontstaan; een abonnement op goed leven. Met het Leefabonnement neem je zelf de regie. Een persoonlijke leefconsulent ondersteunt en adviseert je. Bestaande wet- en regelgeving wordt optimaal ingezet en duidelijker georganiseerd. Parallel worden vanuit het Leefabonnement aanpassingen in de wijk doorgevoerd, zoals het zorggeschikt maken van woningen, het realiseren van openbare voorzieningen (bv. Ambachtshuis) en een uitnodigende openbare ruimte. De inkomsten uit het Leefabonnement komen terecht in het ‘Oosterparkfonds’. Hiermee kunnen investeringen worden betaald en is ook op lange termijn sprake van een haalbare businesscase. De organisatie van de leefconsulent (WIJ 2.0) zorgt voor de juiste verdeling van het abonnementsgeld over zorgleveranciers, gemeente en woningcorporaties.


Meer informatie over deze inzending:
Care2Share