voor nieuwe vormen van wonen, zorg en ondersteuning

practice

In de praktijk - Volg hieronder de ontwikkelingen van verschillende projecten die zich richten op toekomstbestendige wijken en nieuwe vormen van wonen en zorg.

 

blog

MichiNoeki.jpg
Community of Practice

Oosterparkwijk krijgt eigen Michi-Noeki

mei 2021
Het college van B&W wil op het Wielewaalplein in de Oosterparkwijk een Michi-Noeki realiseren. Dat is een laagdrempelige plek voor bewoners, die daar even naar het toilet kunnen, een kopje koffie kunnen drinken, een luisterend oor ontvangen en mensen uit de buurt tegenkomen. Michi-Noeki is geïnspireerd op de Michi No-Eki’s uit Japan: halteplaatsen die zorgen voor toevallige ontmoetingen tussen wijkbewoners. Die ontmoetingen vergroten het welzijn van mensen in de wijk en gaan eenzaamheid tegen.
meer...
UNADJUSTEDNONRAWthumb10771.jpg
Community of Practice

Best of both worlds - Samen zelfstandig wonen als biculturele uitkomst

januari 2021
In maar weinig inzendingen voor de prijsvraag WHO CARES is aandacht gegeven aan onze diverse bevolkingssamenstelling en de waaier aan diverse zorg- en woonbehoeften. Van de woonzorgprojecten die bedoeld zijn voor specifieke doelgroepen hebben we geleerd dat gemeenten het lastig vinden om deze te ondersteunen. En dat terwijl deze projecten de wens om onderlinge hulp te verlenen, faciliteren.

Tijdens de werkconferentie van WHO CARES Community of Practice in mei 2019 vroeg Harry Moeskops in de talkshow over diversiteit aandacht voor het gebrek aan geschikte woonzorgvormen voor ouderen met een migratieachtergrond. We vroegen hem waarom deze aandacht zo belangrijk is.

Ben je geïnteresseerd in wonen, zorg en welzijn voor ouderen met een migratieachtergrond? Neem dan deel aan het webinar Diversiteit: Thuiskomst dat het platform ZorgSaamWonen organiseert op donderdag 11 februari 2021.

meer...
WHOCARES.jpg
Community of Practice

Lessen van WHO CARES Community of Practice

oktober 2020
Hoe komen we tot vernieuwende vormen van wonen en zorg, ingebed in de wijk? Deze vraag staat centraal in de publicatie De toekomstige aanpak van wonen met zorg, Lessen van WHO CARES Community of Practice. Vandaag overhandigen initiatiefnemers Floris Alkemade, Jet Bussemaker (voorzitter Raad voor Volksgezondheid en Samenleving) en Gijsbert van Herk (bestuursvoorzitter Stichting Humanitas) de lessen die zij de afgelopen vier jaar hebben opgedaan aan Hans Adriani, voorzitter van de Taskforce Wonen en Zorg, tijdens de Dutch Design Week.
meer...
Alkemade09102018001.jpg
Community of Practice

‘Gevoelde urgentie als krachtige motor om zaken in beweging te krijgen’

juni 2020
Rijksbouwmeester Floris Alkemade stond aan de wieg van de prijsvraag WHO CARES. Het was geen enkelvoudige ontwerpprijsvraag maar een breed opgezet ontwerpend onderzoek met vele partijen, dimensies, in de zorg, het wonen en de wijken. Hij blikt terug en vooruit. Het loont om radicaal te zijn, concludeert hij. ‘Het maakt het leven niet eenvoudiger, maar juist in de worsteling schuilt de vernieuwing’. Ook in tijden van corona.
meer...
JetPortretRVSraadgrootkleur3min.jpg
Community of Practice

‘De buurt moet in de genen van zorg en welzijn zitten’

juni 2020
Oud-minister van OCW Jet Bussemaker is sinds juni 2019 voorzitter van de Raad voor Volksgezondheid en Samenleving. Ze volgde Pauline Meurs op en nam daarmee ook haar plek in de stuurgroep van WHO CARES in. Haar streven: ‘De zorgvraag verminderen is niet voldoende, het gaat om kwaliteit van leven toevoegen’. We spreken haar half april, midden in de coronacrisis.
meer...
CarovanDijk.jpg
Community of Practice

Clubhuis voor ouderen neemt hele buurt op sleeptouw

juni 2020
Architect Caro van Dijk was lid van het team Prachtdorp, een van de genomineerden van Who Cares voor Almere Haven. Een breed samengesteld team met naast ontwerpers ook mensen uit de zorg, het sociaal domein, een woningcorporatie en een bouwbedrijf. Aan de hand van de principes van community planning en design werkte het team met verschillende groepen bewoners. Uit die gesprekken bleek al snel de behoefte aan een ontmoetingsplek voor beginnend dementerende ouderen en hun mantelzorgers. Zo groeiden de plannen voor een Odensehuis, een sympathiek en eenvoudig initiatief dat mensen samenbrengt.
meer...
NettyvanTriest1.png
Community of Practice

‘Mensen kiezen geen woning, mensen kiezen een leven’

juni 2020
Gemeenten en corporaties kunnen veel meer doen om nieuwe vormen van zorg en wonen van de grond te krijgen, stelt Netty van Triest, programmanager wonen en zorg bij Platform 31. Zij begeleidt innovaties, leerkringen en andere programma’s over vernieuwende woonzorg. ‘Je krijgt pas inclusieve wijken als je weet samen te werken’.
meer...
HR20171011NwARDV6808002min.jpg
Community of Practice

‘In deze tijd helpen we elkaar meer, dat is winst’

juni 2020
Het zijn emotionele en hectische maanden. Gijsbert van Herk, voorzitter van de raad van bestuur van stichting Humanitas, is negentig procent van zijn tijd bezig met het managen van de coronacrisis. Een crisis die ook waardevolle inzichten oplevert voor de toekomstige zorg, vertelt hij in dit gesprek, dat we op 23 april met hem hadden.
meer...
Helenehouben.jpg
Community of Practice

Onderlinge hulp uitlokken

mei 2020
De inzending De wijk als (t)huis werd als winnaar gekozen voor de wijk Geleen-Zuid in Sittard Geleen. De jury waardeerde dat het plan de samenhang van de gehele wijk verbetert. Een goed uitgedacht plan, waarmee volgens de jury bij wijze van spreken morgen gestart kon worden. Inmiddels zijn we 2,5 jaar verder. Met de uitvoering is nog niet gestart en de kans dat dat gaat gebeuren op de oorspronkelijke locatie, wordt steeds kleiner. Maar woningcorporatie ZOwonen staat te trappelen om het op een alternatieve locatie wel te implementeren. We gaan met Hélène Houben – aanvoerder van het team – in gesprek over de stand van zaken en over het proces van de afgelopen jaren.
meer...
Grolloo.jpg
Community of Practice

Stimuleringsregeling wonen en zorg

april 2020
Sinds april 2019 kunnen ondernemers en bewoners voor vernieuwende vormen van wonen en zorg gebruik maken van de Stimuleringsregeling Wonen en zorg van het ministerie van VWS. Vanuit WHO CARES community of practice dachten we mee over de regeling. Het winnende team in Almere-Haven, diende voor hun initiatief Binnenhaven inmiddels een aanvraag in voor de eerste fase. Peter Alders van het ministerie van VWS was verantwoordelijk voor de regeling. We spraken hem over de voorwaarden en uitvoering.
meer...
oudenzelfstandig.jpg
Community of Practice

Oud en zelfstandig in 2030 – Een reisadvies

april 2020
Op 1 april hebben Jet Bussemaker, Floris Alkemade en Gijsbert van Herk een gezamenlijke reactie ingezonden op het advies van de commissie Toekomst zorg thuiswonende ouderen ‘Oud en zelfstandig in 2030 – Een reisadvies’. De reactie is gebaseerd op de ervaringen met de prijsvraag WHO CARES en de gelijknamige Community of Practice en het in 2019 verschenen advies van de Raad voor Volksgezondheid en Samenleving ‘De derde levensfase: het geschenk van de eeuw’.
meer...
ZorgvoorDoy1.jpg
Community of Practice

Documentaire Zorg voor Doy

maart 2020
Filmproducenten Inge Guffens en Eva Zwart werken momenteel aan hun documentaire Zorg voor Doy.

Zorg voor Doy, is een documentaire over zorg voor elkaar – van generatie op generatie – in een alsmaar veranderende wereld. Een terugtrekkende overheid vraagt om meer burgerkracht en participatie, in de vorm van mantelzorg die steeds vaker voorkomt in Nederland. De meeste mensen kiezen er niet voor deze taak op zich te nemen. Het overkomt ze.
meer...
Zorgsaamwonencongres.jpg
Community of Practice

ZorgsaamWonen congres

december 2019
Waar blijven de nieuwe vormen tussen wonen en zorg?

Ideeën voor nieuwe woonvormen met zorg genoeg, maar nog veel te weinig woonvormen waar de groeiende groep ouderen daadwerkelijk zelfstandig kan wonen. Het podium van het ZorgSaamWonencongres in Rotterdam op 25 november stond dan ook vol met mensen die daarin verandering willen brengen. De Rotterdamse wethouder Sven de Langen opende het congres en lanceerde het platform ZorgSaamWonen Het congres vormde de start van het platform ZorgSaamWonen, een initiatief dat erop gericht is om kennis en ervaring met vormen van wonen met zorg uit te wisselen.

Rotterdam zelf is een van de voorbeelden van de maatschappelijke opgave waar we voor staan die op het congres de revue passeerden. Rotterdam wil een seniorvriendelijke gemeente worden en heeft daarom zes locatie aangewezen voor ‘ouderenhubs’. Dat zijn plaatsen waar voorzieningen voor ouderen in de wijk moeten komen, met nieuwe vormen van wonen. Daarmee wil de stad inspelen op de wens van ouderen om oud te worden in hun eigen wijk. Om dat mogelijk te maken en om eenzaamheid te voorkomen, wonen ouderen graag samen en dichtbij voorzieningen voor winkels en zorg.
meer...
Congres.jpg
Community of Practice

Jaarcongres Seniorenhuisvesting - VastgoedJournaal

december 2019
De bottleneck: locatie, locatie, locatie.

“Er staan tientallen mensen met diepe zakken klaar om in seniorenhuisvesting te investeren, maar er gebeurt niets.” In de wandelgangen van het jaarcongres seniorenhuisvesting van VastgoedJournaal mopperen de beleggers dat er te weinig locaties zijn om in te investeren. Er zijn in Nederland krap 500 kleinschalige woonvormen voor kwetsbare ouderen: veel te weinig om te voldoen aan de vraag. Daardoor komen er te weinig woningen voor ouderen bij en is er op de markt te weinig doorstroming. Dat is volgens dagvoorzitter en expert seniorenhuisvesting Tromp Bakker de grootste uitdaging waar de Nederlandse vastgoedmarkt en zorgmarkt voor staan.
meer...
PALOfase21200x628pxalgemeenklopt1.jpg
Community of Practice

Ontwerpprijsvraag Panorma Lokaal

december 2019
Architecten, landschapsarchitecten, stedenbouwkundigen en andere creatieve denkers kunnen zich vanaf vandaag inschrijven voor Panorama Lokaal: zeven ontwerpprijsvragen om woonwijken klaar te maken voor de toekomst. In Bargeres in Emmen, Haarlem Schalkwijk, Julianadorp in de gemeente Den Helder, Rotterdam Beverwaard, Tilburg Noord, Westwijk in Vlaardingen en Mosterdhof in Westervoort kunnen ontwerpteams aan de slag om nieuwe energie te geven aan de randen van de stad.
meer...
RJFGEMWhoCares053.jpg
Community of Practice

Werkbezoek Rotterdam

november 2019
In het voormalige Scheepvaart- en Transport College, De Machinist, vindt op 18 september 2019 het Rotterdamse WHO CARES werkbezoek plaats. Rijksbouwmeester Floris Alkemade en andere vertegenwoordigers van de initiatiefnemers van de Community of Practice gaan in gesprek met de teams die hebben meegedaan met de prijsvraag, maar ook met een groot aantal andere partijen die werken aan het toekomstbestendig maken van Rotterdamse wijken. In het eerste deel van het werkbezoek worden kennis en ervaringen gedeeld naar aanleiding van de inzichten van de Rotterdamse WHO CARES teams en een aantal pilots die de gemeente is gestart op het gebied van wonen, zorg, welzijn en community building. In het tweede deel praten winnaar WHO DARES en bestuurders van Rotterdam over de mogelijke implementatie van het idee in de wijken: Bospolder-Tussendijken en Bloemhof-Hillesluis. De middag begint met een bijdrage over Carnisse door West8.
meer...
Carnisse.jpg
Community of Practice

Video Carnisse - Wijk en zorg in transformatie

november 2019
Carnisse Wijk en Zorg in transitie

Rotterdam Carnisse is één van de wijken die mee heeft gedaan aan de prijsvraag WHO CARES. Een prachtige wijk, maar ook met veel uitdagingen. Aan de rand van de wijk staat het verpleeghuis Hannie Dekhuijzen. Het verpleeghuis kan de zorgvraag niet aan. Vooral oudere bewoners zijn afhankelijk van het verpleeghuis, omdat woningen in de wijk nauwelijks geschikt zijn om thuis zorg te krijgen. Hierdoor ontstaan lange wachtlijsten voor een plek in het verpleeghuis. Wil jij weten welke plannen er zijn om dit te verbeteren? Kijk dan de film hieronder.
meer...
Community of Practice

Voorbij het Hornbach-project; wie pakt de regie op het verbrede speelveld?

november 2019
Versnellen op innovatiethema’s voor langer thuis wonen

'Zie het Langer thuis laten wonen van ouderen vooral niet als een ‘Hornbach project’', stelde Gerard van Bortel van de TU Delft. Het is geen pasklaar product. Hij reflecteerde op de innovatieve werkwijzen die werden gepresenteerd tijdens de eerste themabijeenkomst van het innovatieprogramma Langer thuis | de inclusieve wijk op 17 september jl. De 24 gebiedscoalities die werken aan een beter thuis voor kwetsbaren waren bijeen voor de aftrap van het programma.
meer...
SelectiewerkconferentieLQ2png.png
Community of Practice

Drukbezochte eerste Werkconferentie

mei 2019
‘We gaan door tot realisatie, dat is en blijft het streven’, Floris Alkemade, rijksbouwmeester en een van de initiatiefnemers van de prijsvraag Who Cares opende 9 mei in Amsterdam de eerste werkconferentie van de Who Cares Community met een duidelijke boodschap. ‘Verandering ontmoet weerstand, maar de opdracht is: niet terug te deinzen.’ En minstens zo belangrijk, voegde hij toe: ‘aarzel nooit hulp en steun te vragen’.
meer...
DiversiteitLQalspng.png
Community of Practice

Talkshow over diversiteit

mei 2019
Wie de zaal rondkijkt, ziet vooral witte gezichten. Goedopgeleide, welbespraakte mannen en vrouwen die zich vanzelfsprekend en met goede bedoelingen bemoeien met de maatschappij. Het is een bekend fenomeen: het gemis aan diversiteit. Waarom zijn ‘ze’ er niet, waarom doen ‘de anderen’ niet mee? Het ontbreekt aan diversiteit bij vele participatieprojecten of het bij sociale prijsvragen als deze is, bij hypermoderne stadslabs, of ouderwetse inspraakavonden. Even zo vaak staat het gemis op de agenda. Zo ook deze ochtend, op de werkconferentie van de Community of Practice rondom de prijsvraag Who Cares in Amsterdam: een talkshow over diversiteit. Uit vier hoeken komen antwoorden op de vraag naar de afwezigheid.
meer...
afbeeldingwerkbezoekgroningen.jpg
Community of Practice

Werkbezoek Groningen

april 2019
Op de boot van Platform GRAS ontmoet Rijksbouwmeester Floris Alkemade op 28 maart 2019 vier van de vijf teams die meededen aan WHO CARES in de Groninger Oosterparkwijk. Het gaat vandaag over de stand van zaken rond de teams en de ontwikkelingen in de wijk en de stad. In de middag praten winnaar Care2Share en runner-up Michi-Noeki met wethouder Roeland van der Schaaf en stadsbouwmeester Jeroen de Willigen. Maar de dag begint met een sessie van twee andere finalisten met de Rijksbouwmeester: Bier en worst en Verbonden.
meer...
beeldtentoonstellingsmaler.jpg
Community of Practice

Projecten in de praktijk - tentoonstelling en talkshow op WoOncongres 2019

april 2019
Hoe de projecten van WHO CARES zich ontwikkelen in de praktijk lieten we zien op het WoOncongres in den Haag afgelopen april. In een bijgewerkte versie van de tentoonstelling zijn de ontwikkelingen te zien die teams de afgelopen tijd hebben doorgemaakt. En in een talkshow onder leiding van Milou Joosten en Rutger Oolbekkink presenteerden Peter van Assche (Bloemkoolburen bond en hedendaagse hofjes) en Hélène Houben (De Wijk als (t)huis) hun voortgang en dillema’s.
meer...
spreadmagazineartikel.png
Community of Practice

Veranderen is nooit eenvoudig

april 2019
WHO CARES Community of Practice organiseerde een talkshow op de wethoudersmanifestatie van Architectuur Lokaal. Onderwerpen als ‘de wijkgedachte’ en ‘dillema’s bij de transitie’ worden besproken met diverse tafelgasten. Het verslag is opgenomen in de publicatie “Grensverleggers”.
meer...
20170118NwARDV0490lq.jpg
Community of Practice

Werkconferentie WHO CARES community of practice

maart 2019
WHO CARES community of practice organiseert op 9 mei 2019 haar eerste werkconferentie. Op deze conferentie kunt u meedoen aan workshops, gaat u op werkbezoek bij inspirerende projecten en leert u meer over financiering, technologie, bewonersinitiatieven en diversiteit. Met medewerking van onder meer Rijksbouwmeester Floris Alkemade, Gijsbert van Herk (Humanitas) en Kees van der Burg (directeur generaal Langdurige Zorg VWS). Kijk hieronder voor het programma.
meer...
20190312NwARDV7261xx.jpg
Community of Practice

Op avontuur in Geleen-Zuid

maart 2019
Op dinsdag 12 maart komen zo’n veertig bewoners uit Geleen-Zuid bij elkaar in de Biesenhof. Een prachtig gerestaureerde carréhoeve bij Geleen, die model stond voor het intiatief De wijk als (t)huis van ontwerper Hélène Houben. Over dat initiatief gaat het deze avond. Het begon allemaal met een oproep van Rijksbouwmeester Floris Alkemade: hoe moet het nu in de toekomst verder met de woningen en wijken die verouderen? Daarvoor organiseerde hij een prijsvraag: WHO CARES?
meer...
onderzoek3bewerkt.jpg
Community of Practice

Analyse: WHO CARES?

maart 2019
In 2018 schreef de Rijksbouwmeester, Floris Alkemade WHO CARES uit: een prijsvraag voor nieuwe vormen van wonen en zorg in de gemeenten Almere, Groningen, Rotterdam en Sittard-Geleen. De prijsvraag leverde 174 voorstellen voor nieuwe vormen van wonen en zorg op. Twintig ontwerpen werden verder uitgewerkt in de tweede ronde. Daaruit selecteerde de jury per gemeente een winnaar en een runner-up.
meer...
Pic11514190307Oosterparkwijk.jpg
Community of Practice

Werkbezoek Groningen op 28 maart

maart 2019
Na een werkbezoek aan Almere en Sittard-Geleen brengt de stuurgroep van de Community of Practice WHO CARES op 28 maart een werkbezoek aan Groningen. Wethouder Roeland van der Schaaf ontvangt Rijksbouwmeester Floris Alkemade en de Groningse teams die aan de tweede ronde hebben meegedaan. Net als bij de vorige bezoeken is de middag gereserveerd voor het winnende plan Care2Share en de ‘runner-up’ Michi Noeki. In het ochtendprogramma geven de teams Verbonden, Tommy en Bier en Worst een presentatie. De ervaring uit de eerdere werkbezoeken is dat heel veel teams verder zijn gegaan met de thematiek van WHO CARES. In enkele gevallen in de gemeente zelf, maar vaak ook op andere plekken, gebruikmakend van de opgedane kennis en netwerk. Zo is het team van Michi Noeki inmiddels al op drie andere plekken uitgenodigd om de strategisch gelegen ontmoetingsplekken te realiseren. Ze zijn hierin ondersteund door het projectteam van de Community of Practice.
meer...
181129GrensverleggersArchLokaalFotoMaart.png
Community of Practice

Talkshow WHO CARES op WoOn 2019

maart 2019
Tijdens het WoOn 2019 congres dat wordt georganiseerd, dat wordt georganiseerd door het Ministerie van Binnenlandse zaken en Koninkrijksrelaties, verzorgt de Community of Practice WHO CARES een talkshow over Zorgbehoefte als motor van wijkvernieuwing. Naar aanleiding van de projecten “De wijk als (t)huis” in Geleen en het initiatief “Bloemkoolburenbond en hedendaagse hofjes” in Almere-Haven praten Jasper Klapwijk, Rutger Oolbekkink en Milou Joosten u bij over de behoeften van bewoners, de ideeën van de ontwerpers, de uitdagingen voor gemeenten en de belangen van corporaties en ontwikkelaars. Meld je hier kosteloos aan.
meer...
PIC11514190307tentoonstelling.jpg
Community of Practice

Tentoonstelling WHO CARES krijgt update

maart 2019
De tentoonstelling van prijsvraag WHO CARES mag met recht een reizende tentoonstelling heten. Sinds de presentatie op de Dutch Design Week van 2017 is de tentoonstelling op meer dan 10 verschillende plekken te zien geweest. Ter gelegenheid van het WoON congres 2019 op 4 april krijgt de tentoonstelling een update. De twintig diverse plannen vormen nog steeds het hoofddeel van de tentoonstelling. Meer dan de helft van de panelen krijgt een update en toont de ontwikkelingen die de plannen de afgelopen tijd hebben doorgemaakt. Op weg naar realisatie. Daarnaast krijgen de vier centrale thema’s van de Community of Practice een plek: bewonersinitiatief, financiering, diversiteit en technologie.
meer...
Werkcollegeblogfoto.jpg
Community of Practice

Werkcollege Wageningen: de gezondmakende buurt

december 2018
Op uitnodiging van de opleiding Gezondheid en Maatschappij van Wageningen University gaven Milou Joosten en Jasper Klapwijk van WHO CARES Community of Practice een gastcollege voor het vak Environmental Assets for Health. Vanuit de theorie van positieve gezondheid, waarin activering centraal staat, bespraken we de transformatie van de ziekmakende via de gezonde naar de gezondmakende omgeving. We legden uit hoe ons zorgstelsel in elkaar zit en welke rol bewoners spelen in gezondmakende buurten. Na een korte uitleg over de prijsvraag gaven we een goed voorbeeld van de manier waarop je zo’n activerende, gezondmakende buurt kunt vormgeven: het voorstel van runner-up Michi Noeki in de Bomenbuurt.
meer...
WerkbezoekSittardGeleen.jpg
Community of Practice

Werkbezoek Sittard-Geleen

december 2018
WHO CARES Community of Practice bracht op 9 november een werkbezoek aan de gemeente Sittard-Geleen. In de ochtend waren we te gast bij Woonzorgcentrum Bunderhof voor presentaties van deelnemers in de tweede ronde van de prijsvraag en een gesprek over de projecten met de bewoners van Geleen Zuid, de zorginstellingen en corporaties uit de gemeente. Het winnende team overlegde in de middag op het Stadskantoor met wethouders Leon Geilen en Felix van Ballegooij, het wijkplatform Geleen Zuid, de corporaties ZoWonen en Woonpunt en de twee zorginstellingen Zuyderhof en Vivantes. Met steun van Rijksbouwmeester Floris Alkemade en Chris Kuijpers sloegen we spijkers met koppen: er is inmiddels geld voor een haalbaarheidsonderzoek en er is gesprek over een mogelijke locatie voor het winnende ontwerp.
meer...
IMG23003.jpg
Community of Practice

Dutch Design Week: community of care

december 2018
Tijdens de Dutch Design Week 2018 organiseerde WHO CARES community of practice met het Stimuleringsfonds Creatieve Industrie en de Waag de netwerkbijeenkomst ‘Designing a Community of Care: From creative research to practice’. Marcel van Heck nodigde namens de community of practice alle deelnemers aan de open oproep van het Stimuleringsfonds uit om contacten te leggen en te onderhouden met de deelnemers aan WHO CARES; Jasper Klapwijk reflecteerde met Danielle Harkes van Aedes Actiz Kenniscentrum voor Wonen en Zorg als visiting critic op de inzendingen voor de open oproep.
meer...
181129GrensverleggersArchLokaalFotoMaart.png
Community of Practice

WHO CARES Community of Practice organiseert een talkshow met grensverleggers

december 2018
WHO CARES Community of Practice was aanwezig bij de conferentie Grensverleggers van Architectuur Lokaal. Tijdens een tweedelige talkshow over ‘de wijkgedachte’ en ‘dilemma’s bij de transitie’ ontvingen Jasper Klapwijk en Rutger Oolbekkink verschillende gasten, zoals Floris Alkemade, Pauline Meurs en Gijsbert van Herk en wethouder Roeland van der Schaaf om te reageren op een aantal inspirerende praktijkprojecten die door ontwerpers werden gepresenteerd.
meer...
20161214NwARDV8362.jpg
Community of Practice

Werkbezoek Almere

december 2018
Begin november bracht WHO CARES community of practice een werkbezoek aan de gemeente Almere. De twee winnende teams hadden van de gemeente een vervolgopdracht gekregen om hun plannen uit te werken en financieel te onderbouwen. Aan de hand van presentaties gingen Rijksbouwmeester Floris Alkemade, Reinier Koppelaar (Programmaleider Langer Thuis bij ministerie VWS), wethouder Loes Ypma en diverse gemeente ambtenaren met de teams in gesprek over de voortgang, maar ook over de belemmeringen die de realisatie van de plannen in de weg staan.
meer...
20170410WHORDV5701.jpg
Community of Practice

Even voorstellen

december 2018
De Rijksbouwmeester, Floris Alkemade heeft met Pauline Meurs (Raad voor Volksgezondheid en Samenleving) en Gijsbert van Herk (Humanitas Rotterdam)het initiatief genomen voor een Community of Practice.
meer...
onderzoek1.jpg
Community of Practice

Nieuwe inzichten door analyse studenten

december 2018
Begin oktober hebben vijftien studenten van de HAN Hogeschool in Arnhem Nijmegen en Windesheim in Zwolle het grootste deel van de 174 inzendingen van WHO CARES geanalyseerd. De studenten maakten een gedetailleerde categorisering van de plannen, waarmee de doorzoekbaarheid van de inzendingen op de website kan worden verbeterd.
meer...
20171026NwARDV85702.jpg
Community of Practice

Ontwerpprijsvraag WHO CARES krijgt een vervolg met een Community Of Practice

juni 2018
Om nieuwe vormen van wonen en zorg te stimuleren en mogelijk te maken, krijgt de ontwerpprijsvraag WHO CARES een vervolg: WHO CARES Community of Practice.
meer...
20171026NwARDV8742.jpg
Community of Practice

En de winnaar is

mei 2018
Wat gebeurde er verder na de bekendmaking van de winnende plannen voor de ontwerpprijsvraag WHO CARES? Worden de plannen gerealiseerd? Projectleider Rutger Oolbekkink praat ons bij in dit artikel dat eerder verscheen in het kwartaalblad van Architectuur Lokaal.
meer...
030818WHOCARES2705.jpg
Community of Practice

Briefadvies Who Cares gepubliceerd

maart 2018
Het is tijd voor een nieuwe kijk op wijken, wonen en zorg. Met verbeelding en ontwerpkracht. Met oog voor technologische innovatie. Met mensen die over de grenzen van hun vakgebied heen kijken en contact maken met buurt en bestuur. Dat staat in het briefadvies, geschreven door de initiatiefnemers van WHO CARES: Humanitas, de Raad voor de Volksgezondheid en Samenleving en de Rijksbouwmeester.

Rijksbouwmeester Floris Alkemade maakte het advies gisteren openbaar tijdens de opening van de WHO CARES tentoonstelling in Den Haag. In dit advies schrijven staat de analyse van de oogst aan plannen en ideeën, de debatten tussen juryleden en gesprekken met allerlei betrokkenen. Eén van de aanbevelingen betreft het oprichten van een Community of Practice, waarin wordt geleerd van de inzendingen van Who Cares en kennis wordt gedeeld. Dit advies is verstuurd aan de ministers van VWS en BZK, Hugo de Jonge en Kasja Ollongren.

Tentoonstelling Den Haag
Het advies werd openbaar gemaakt tijdens de opening van de tentoonstelling in het Atrium van het Ministerie van Binnenlandse Zaken. De opening werd geleid door Pieter Hilhorst, lid van de Raad voor Volksgezondheid en Samenleving (RVS). Hij ging in gesprek met de Rijksbouwmeester en met Chris Kuijpers, DG Bestuur, Ruimte en Wonen (ministerie van BZK) en Kees van der Burg, DG Langdurige Zorg (ministerie van VWS).

De tentoonstelling is tot en met 2 april te zien in het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, Turfmarkt 147 in Den Haag. Aansluitend is de tentoonstelling tot en met 4 mei te zien in het Atrium van het Stadhuis in Den Haag.
meer...
Fototentoonstelling2LQ.png
Community of Practice

Tentoonstelling prijsvraag WHO CARES op 5e locatie

januari 2018
Van 9 januari tot en met 5 februari is de reizende tentoonstelling van prijsvraag WHO CARES te zien in het Gouvernement aan de Maas in Maastricht. Na Groningen, Almere, Humanitas Rotterdam en Rotterdam Stadstimmerhuis is dit alweer de 5e locatie die tentoonstelling aandoet.
meer...
begoniawebsite.jpg
Community of Practice

Who Cares aanwezig op Expeditie Begonia

september 2017
Langer thuis wonen van ouderen en mensen met een beperking of GGZ-problematiek vraagt om meer variatie in woonvormen. Het Aedes-Actiz Kenniscentrum Wonen-Zorg organiseert daarom op 11 oktober voor de derde keer het congres Expeditie Begonia. Dit jaar met speciale aandacht voor de grenzen van thuis wonen.
meer...
whocaresopddwth.png
Community of Practice

Bekendmaking en database

augustus 2017
Tijdens de Dutch Design Week 2017 in Eindhoven worden de winnaars van de prijsvraag Who Cares bekendgemaakt. Deze prijsvraag, uitgeschreven door de Rijksbouwmeester in samenwerking met de gemeenten Almere, Groningen, Rotterdam en Sittard-Geleen, vraagt om innovatieve en toekomstgerichte visies op de Nederlandse woonwijken. Nieuwe ideeën die een antwoord geven op de vergrijzing en de veranderingen in de zorg en ondersteuning en die een impuls geven aan de ruimtelijke vernieuwing van de wijken. Op 26 oktober aanstaande maakt de jury tijdens de Dutch Design Week in Eindhoven voor elk van de vier gemeenten een winnaar en een runner-up bekend. De plannen worden tentoongesteld tijdens de DDW.

meer...
2ehavendagen.jpg
Community of Practice

ALMERE - Mooie gesprekken met Havenaren en leerlingen op tweede Havense werkdag

juli 2017
Prijsvraag Who Cares zoekt nieuwe ideeën voor samen-leven in Haven voor jong én voor oud, voor als je gezond bent én als je zorg nodig hebt. Vijf teams werken de ideeën waarmee ze de eerste ronde van de prijsvraag hebben gewonnen uit tijdens deze zomer en zijn daarvoor regelmatig in gesprek met bewoners, bezoekers, leerlingen en professionals uit Haven. En dan blijkt het, ook op de Havense werkdag van 29 juni, al snel over veel onderwerpen te gaan: beelden over samen-leven van meerdere generaties, het belang van een levendig centrum, niet iedereen wordt op dezelfde manier oud, hoe pas je openbare ruimte aan zodat die voor iederéén fijn is en dan ook jarenlang niet opnieuw aangepast hoeft te worden….Havenaren hebben een duidelijk idee over hun kansen en over hun toekomst en de teams spelen daar in hun planvorming op in, zodat er in oktober een winnend plan is, dat Haven past als een handschoen
meer...
foto2brightness.jpg
Community of Practice

Sittard-Geleen - Teams op de Jaarmarkt

juni 2017
Afgelopen zondag 18 juni, stonden de teams van de 2e ronde van de prijsvraag Who Cares op de jaarmarkt van de wijk Geleen-zuid/De Kluis. In verschillende kramen hadden de teams het beeldmateriaal van hun plannen uitgestald. Tijdens de jaarmarkt gingen de teams in gesprek met bezoekers die langs hun kramen kwamen om hun plannen toe te lichten en ideeën op te halen.
meer...
IewanLent.jpg
Community of Practice

Woonvariaties geven meer kleur aan vergrijzing

juni 2017
Het artikel ‘Klaar voor de grote vergrijzing’ in de Volkskrant 31 mei 2017 gaat in op de prijsvraag ‘‘Who Cares’ van de Rijksbouwmeester. Hoe maken we onze naoorlogse wijken – gebouwd voor gezinnen - geschikt voor een vergrijzende samenleving? 174 teams van ontwerpers, zorgprofessionals en burgers hebben ideeën ontwikkeld; de eerste selectie is bekend. Opvallend is de grote aandacht voor meer gemeenschappelijkheid, ontmoeting in de buurt en contact tussen jong en oud. Hoogleraar Pearl Dykstra is huiverig voor gedwongen samenwonen. Sociaal Gerontologen Daniëlle Harkes en Yvonne Witter, beide werkzaam bij Aedes-Actiz Kenniscentrum Wonen-Zorg, zien veel nieuwe woonvormen waar ontmoeting tussen bewoners, al dan niet vanuit verschillende generaties, wordt nagestreefd door de initiatiefnemers zelf.
meer...
BlogGRN2.jpg
Community of Practice

GRONINGEN - Meer inspelen op diversiteit ouderen bij inrichting wijken

juni 2017
Masterstudenten planologie van de RUG hebben onderzocht hoe je wijken tot woonomgevingen kunt maken die ook voor senioren leefbaar zijn. De Oosterparkwijk in Groningen was hiervoor de casus. In hun rapport adviseren de studenten rekening te houden met de diversiteit van senioren en hen te betrekken bij de inrichting van de wijk.
meer...
Eerstehavensewerkdag.jpg
Community of Practice

ALMERE - Eerste Havense Werkdag

mei 2017
De teams die in Haven op weg zijn naar de tweede ronde van prijsvraag Who Cares zetten deze weken de eerste stappen in de uitwerking van hun idee. Op 30 mei kwamen acht stakeholders de teams meer informatie geven over Haven: welke mogelijkheden zijn er? welke vernieuwing is er nog meer gaande in Haven? Reactie aan het einde van de dag: “Heel goeie informatie, maar eh, moeten we alle uitdagingen in de vernieuwing van Haven met ons idee tackelen?” Nee, de prijsvraag focust op het samenbrengen van nieuwe vormen van samen-leven, in het bijzonder op het moment dat je in je eigen huis zorg nodig hebt. En hoewel een antwoord op die uitdaging vraagt om een integrale kijk, hoeft niet alles aangepakt te worden.
meer...
Masterclass.jpg
Community of Practice

Masterclass Ontwerpkracht - Zorgzame buurten

mei 2017
In een vervolg op het IABR Atelier Utrecht – De Gezonde Stad – hebben IABR en Architectuur Lokaal masterclasses gehouden. Het verslag van die masterclasses kun je hier lezen. Omdat het in gaat op dezelfde thematiek als WHO CARES, stellen we je het graag ter beschikking. Doe er je voordeel mee.
meer...
LR20170508WHORDV6991.jpg
Community of Practice

Werken aan zorgzame buurten

mei 2017
WHO CARES gaat over het wonen van straks, over kwetsbare mensen die thuis willen blijven wonen, over de ontwikkeling en de vernieuwing van wijken, en over zorg op afroep en in de buurt. Het thema is urgent: anders kijken, anders bouwen en anders zorgen om de ouderen van nu en straks een kwaliteit van leven te bieden die bij hen past.
meer...
BestuurdersgesprekolvPaulineMeurs.jpg
Community of Practice

Vier gemeenten: vooral doen

mei 2017
Wat de prijsvraag Who Cares uniek maakt, is dat vier gemeenten meewerken. Zij maken zich sterk voor uitvoering van de plannen. Moderator van de bijeenkomst op 8 mei Pauline Meurs (jurylid en voorzitter van de Raad voor Volksgezondheid en Samenleving) benadrukte het al in haar inleiding.
Vooral dingen doen, is ook de rode draad in de inzet van de vier aanwezige bestuurders van Almere, Groningen, Sittard-Geleen en Rotterdam. Naast het daadwerkelijk betrekken van de bewoners om wie het uiteindelijk gaat.

meer...
EersterijmetoavanRijnenAlkemade.jpg
Community of Practice

De kenners van de wijken

mei 2017
Hoezeer de frisse en multidisciplinaire blik op de inrichting van woning, straat en wijk nodig is, blijkt uit de ervaringen van de kenners van de wijken. Vier leden van de lokale jury’s deelden hun kennis met de zaal bij de bekendmaking van eerste ronde op 8 mei.
René Erkelens is al 36 jaar fysiotherapeut in Carnisse. Zijn patiënten wonen veelal in gestapelde portiekwoningen. ‘Mijn eerste probleem is: hoe krijgen we de mensen naar buiten met hun rollator of rolstoel. De buitenruimte is met smalle stoepen evenmin erg uitnodigend.’

meer...
PresentatieFlorisAlkemade.jpg
Community of Practice

Drie thema’s springen in het oog

mei 2017
Rijksbouwmeester Floris Alkemade - met Gijsbert van Herk (bestuursvoorzitter Stichting Humanitas) initiatiefnemer van de prijsvraag – roemt de verbeeldingskracht die de prijsvraag heeft losgemaakt. Als juryvoorzitter werpt hij bij de bekendmaking van de winnaars (8 mei in Rotterdam) ook een blik op het hele veld.
meer...
HugodeJonge.jpg
Community of Practice

De toekomst staat op de stoep

mei 2017
Rotterdam was gastheer van de bijeenkomst waarop de winnaars van de eerste ronde bekend werden gemaakt (8 mei). Wethouder Hugo de Jonge van onderwijs, jeugd en zorg plaatste een stip aan de Rotterdamse horizon.
meer...
SpeechstaatssecVanRijn.jpg
Community of Practice

‘Mooi en nodig’

mei 2017
Mooi en nodig, zo typeerde staatssecretaris Martin van Rijn de prijsvraag Who Cares. Hij maakte op 8 mei de geselecteerde teams bekend die doorgaan naar de volgende ronde van de prijsvraag.
Nodig, aldus de staatssecretaris, omdat de samenstelling van de bevolking verandert. Het volume van de zorg neemt toe, maar ook de wensen veranderen.

meer...
SuzanneVisser2.jpg
Community of Practice

Suzanne Visser

februari 2017
Als seniorenconsulent kom ik bij mensen thuis, die in de laatste fase van hun leven zijn. Zij kampen vaak met tal van problemen op het gebied van wonen, zorg, welzijn, arbeid en inkomen. Ik maak een analyse van de zorgsituatie en samen met mijn cliënt bedenk ik een plan voor de toekomst. Altijd met als doel de zelfredzaamheid te behouden of te vergroten.
meer...
NicovanDuijn.jpg
Community of Practice

Nico van Duijn

februari 2017
Architecten willen dat het gebouw er mooi uitziet, bouwers hebben pret in een exploitabel gebouw en zorgdirecteuren willen financieel gezond zijn. Alle drie vergeten zij het belangrijkste: het gaat om goede zorg. Is dit gebouw goed voor deze doelgroep? En blijft het goed? Want de visie en missie van menig architect of zorgdirecteur is prachtig, maar de blinde vlek voor tijd en duurzaamheid is groot.
meer...
MartijnPaulen.jpg
Community of Practice

Martijn Paulen

februari 2017
In onze gespecialiseerde wereld is iedereen heel goed in zijn vak, maar de samenhang is verdwenen. Een klein voorbeeld: het slimme vloerkleed. Deze vloerbedekking registreert looppatronen. Als het merkt dat meneer of mevrouw om negen uur nog niet op is waarschuwt het de omgeving. Heel ingenieus. Tegelijkertijd is het ook verdrietig dat niemand het zou merken als hij of zij gevallen was.
meer...
JanVeuger2.jpg
Community of Practice

Jan Veuger

februari 2017
We zullen alles op alles moeten zetten om de nieuwe zorgbehoefte die de komende Jaren op ons afkomt een passende invulling te geven met zorgvastgoed wat daar bij past. In Nederland is voldoende investeringsvermogen en een goed klimaat aanwezig voor zorgvastgoed om daarin te investeren.
meer...
MarnixNorder.jpg
Community of Practice

Marnix Norder

februari 2017
Betrek de toekomstige bewoner
Woningcorporaties zien dat er meer zorggeschikte woningen nodig zijn. Er zijn meer alleenstaande ouderen, er zijn meer mensen met een fysieke of verstandelijke beperking die zelfstandig wonen. Voor deze mensen bouwen en beheren corporaties betaalbare woningen met de aanpassingen die nodig zijn om thuis zorg te krijgen. Als corporatiemedewerkers op bezoek gaan bij hun oudere huurders – en dat doen ze – horen ze vaak dat zij het liefst zo lang mogelijk zelfstandig blijven wonen.
meer...
20170118NwARDV0316.png
Community of Practice

Lancering prijsvraag WHO CARES

januari 2017
Op 18 januari 2017 werd prijsvraag WHO CARES gelanceerd met een kick off bijeenkomst in Almere. Met de prijsvraag roepen de initiatiefnemers ontwerpers en innovatieve doeners en denkers uit andere sectoren op om gezamenlijk hun idee voor toekomstbestendige wijken te verbeelden.

“We zoeken een mix van hooggestemde idealen en realiseerbare oplossingen” - Floris Alkemade.
meer...
Community of Practice

Floris Alkemade: de kunst van het samenleven

januari 2017
“Wat we doen met onze steden heeft alles te maken met zorg en welzijn”. Floris Alkemade zette in zijn lezing uiteen hoe de maatschappij is veranderd, hoe allerlei systemen niet meer goed functioneren en hoe dat een weerslag heeft op de woonwijken. Dat vraagt om een andere aanpak, die hoognodig is. Als we niets doen, heeft dat directe invloed op de kwaliteit van leven van heel veel mensen. Alkemade gebruikt een inspirerende metafoor van “repair with gold” om deelnemers op te roepen om de bestaande wijken te verbeteren met toevoegingen die kwaliteit opleveren. “Denk na over de toekomst, niet in termen van dreigend verlies, maar in termen van maatschappelijke winst”.

Floris Alkemade is juryvoorzitter voor WHO CARES en Rijksbouwmeester.
meer...
Community of Practice

Gijsbert van Herk: Nieuw? in de zorg

januari 2017
“Bij veranderen moet eerst de nood op tafel. En de zorg komt in nood. We kunnen het niet alleen”. Gijsbert van Herk zette een somber beeld neer van de ontwikkelingen in de zorg, tegen zijn eigen natuur in, want hij ziet graag de kansen. Maar de urgentie voor nieuwe ideeën is zeer groot en daarvoor is het nodig dat er vanuit verschillende sectoren wordt samengewerkt. Niet alleen ouderen zullen hiervan profiteren, maar veel meer mensen die zorg of ondersteuning nodig hebben – nu of in de toekomst. “We lopen vast als we het vraagstuk niet nu oppakken. Dus help ons”.

Gijsbert van Herk is jurylid van WHO CARES en voorzitter van de Raad van Bestuur van stichting Humanitas.
meer...
Community of Practice

Ingrid Doorten: breder kijken

januari 2017
Aan de hand van drie infographics licht Ingrid Doorten toe wat de recente beleidsveranderingen in de zorg inhouden en wat deze veranderingen betekenen. Ze ligt het onderscheid toe tussen de Wet Maatschappelijke Ondersteuning, de Wet Langdurige Zorg en de Zorgverzekeringswet. Ingrid Doorten geeft aan dat gemeentes breder kunnen kijken dan de zorg- of ondersteuningsvraag. De openbare ruimte kan bijvoorbeeld worden opgevat als een algemene voorziening binnen de WMO.

Ingrid Doorten is lid van het projectteam van WHO CARES en werkt bij de Raad voor Volksgezondheid en Samenleving.
meer...
Community of Practice

Pauline Meurs: deze prijsvraag is gericht op realisatie!

januari 2017
“Bestuurders van zorginstellingen u heeft te maken met een enorme opgave met het vastgoed wetende dat mensen graag langer thuis wonen. Zorgprofessionals en ontwerpers zoek elkaar op en doe mee met WHO CARES!”. Pauline Meurs richt zich in haar videoboodschap expliciet op de partijen in de zorg en roept hen op om contact te zoeken met ontwerpers en deel te nemen aan de prijsvraag. Een goed hulpmiddel daarbij is de matching op deze website.

Pauline Meurs is jurylid voor WHO CARES en voorzitter van de Raad voor Volksgezondheid en Samenleving.
meer...
Community of Practice

Wijkportretten

januari 2017
Wijkportretten
Er zijn vier wijken uitgekozen in vier verschillende gemeenten Almere, Groningen, Rotterdam en Sittard-Geleen. Vier heel verschillende wijken, maar tegelijkertijd wijken zoals vele andere in Nederland. Er is een grote overeenkomst: al deze gemeenten zitten te wachten op goede nieuwe ideeën waarmee hun wijken weer toekomstbestendig worden. Projectleider van WHO CARES – Rutger Oolbekkink – ging met betrokkenen bij deze locaties in gesprek. Meer informatie over de locaties staat op deze website bij http://www.prijsvraagwhocares.nl/wijkportretten/.
meer...
Community of Practice

Cilly Jansen: prijsvraag in twee ronden

januari 2017
“Het gaat bij deze prijsvraag niet alleen om de winnaars, maar om het breed ophalen van ideeën, die voor heel Nederland van belang zijn”. Cilly Jansen ligt kort het reglement bij de prijsvraag toe, die te downloaden is op deze website. WHO CARES wordt uitgeschreven conform het Kompas Light Prijsvragen dat is ontwikkeld door Architectuur Lokaal.

Cilly Jansen is secretaris van de jury en directeur bij Architectuur Lokaal.
meer...
HaroonSheikh.jpg
Community of Practice

Haroon Sheikh

januari 2017
In 2020 zullen er voor het eerst in de geschiedenis meer ouderen boven de 65 op aarde zijn dan kinderen onder de 5. We leven langer en dat is goed nieuws. Maar het brengt ook complexe vraagstukken met zich mee. Hoe organiseren we een goede oude dag voor iedereen? In Amerika leeft de rijkste 1% bijvoorbeeld bijna 15 jaar langer dan de armste 1%. Vergrijzing heeft ook allerlei anderen effecten. Denk aan de arbeidsmarkt, de financierbaarheid van de verzorgingsstaat en de solidariteit tussen de generaties. Als we niks doen, zullen dit allemaal grote maatschappelijke problemen worden.
meer...
JacobineGeel.jpg
Community of Practice

Jacobine Geel

december 2016
Mensen met een psychische aandoening krijgen hun zorg en behandeling steeds vaker thuis. Dit betekent dat de vraag naar woningen voor deze groep mensen groeit. Deze ontwikkeling is van grote betekenis voor cliënten in de ggz. We weten al jaren dat een klinische opname heftig is en dat langer verblijf in een kliniek het herstel zelden bevordert. In je eigen omgeving, met zoveel als mogelijk een zinvolle besteding van je tijd, een eigen netwerk en gepaste zorg gaat herstel sneller.
meer...
hedydancona.jpg
Community of Practice

Hedy d' Ancona

december 2016
Begin jaren negentig werkte ik als minister op het ministerie van WVC; Welzijn Volksgezondheid en Cultuur. Het was de nazaat van het ministerie dat in de jaren zeventig werd gecreëerd door minister Klompé: Cultuur, Recreatie, Maatschappelijk Werk (CRM), vanuit de overtuiging dat de aanraking met cultuur bevorderlijk is voor het welzijn van mensen. Een visie die de mijne was en is. Daarom heb ik later als lid van het College Bouw, een aantal jaren gefungeerd als jury-lid van de architectuurcompetities die dat college organiseerde.
meer...