voor nieuwe vormen van wonen, zorg en ondersteuning

practice

In de praktijk - Volg hieronder de ontwikkelingen van verschillende projecten die zich richten op toekomstbestendige wijken en nieuwe vormen van wonen en zorg.

 

blog

Cilly Jansen: prijsvraag in twee ronden

“Het gaat bij deze prijsvraag niet alleen om de winnaars, maar om het breed ophalen van ideeën, die voor heel Nederland van belang zijn”. Cilly Jansen ligt kort het reglement bij de prijsvraag toe, die te downloaden is op deze website. WHO CARES wordt uitgeschreven conform het Kompas Light Prijsvragen dat is ontwikkeld door Architectuur Lokaal.

Cilly Jansen is secretaris van de jury en directeur bij Architectuur Lokaal.

200184161