voor nieuwe vormen van wonen, zorg en ondersteuning

practice

In de praktijk - Volg hieronder de ontwikkelingen van verschillende projecten die zich richten op toekomstbestendige wijken en nieuwe vormen van wonen en zorg.

 

blog

Drie thema’s springen in het oog

PresentatieFlorisAlkemade.jpg

Rijksbouwmeester Floris Alkemade - met Gijsbert van Herk (bestuursvoorzitter Stichting Humanitas) initiatiefnemer van de prijsvraag – roemt de verbeeldingskracht die de prijsvraag heeft losgemaakt. Als juryvoorzitter werpt hij bij de bekendmaking van de winnaars (8 mei in Rotterdam) ook een blik op het hele veld.

De multidisciplinaire teams, in totaal achthonderd mensen, hebben veel en heel diverse ideeën geleverd. Toch zijn er drie thema’s in de 174 inzendingen die de jury van de prijsvraag heeft ontvangen en beoordeeld, die vaak aangesneden worden.
‘Het eerste is het aanpassen van woningtypologieën’, zegt Alkemade. ‘Soms heel vergaand en soms met kleine ingrepen. Een tweede vraag die vaak gesteld is: hoe kun je middels fysieke ingrepen gedrag veranderen? Hoe bewegen mensen en waar ontmoeten zij elkaar? Kun je de openbare ruimte daar op inrichten?’

‘Het derde thema is solidariteit. Mensen willen graag helpen. Tegelijk willen ouderen niet zo maar allerlei vreemden binnen laten. Diverse strategieën worden geopperd, zoals de binnenhoven inzetten voor ontmoeting en netwerken informeel laten groeien, of juist organiseren.’
De jury is in de woorden van Alkemade een ‘gezonde dosis naïviteit’ tegengekomen en ‘een overweldigende hoeveelheid moestuinen’.

Veel inzendingen ademen een optimistische geest: Fysieke ingrepen in omgeving kunnen sociale cultuur beïnvloeden. Opvallend, noemt Alkemade, dat de straat echt als een ontmoetingsruimte wordt gezien. Niet als de transport- en parkeerfunctie die deze openbare ruimte nu vooral heeft.
Een ander opvallend gegeven, destilleert Alkemade uit de inzendingen, is dat de zorg minder in de grote instituten gesitueerd wordt. Zorg verhuist naar de woonomgeving, die door het mengen van wonen, werken, zorg et cetera veel interessanter wordt. Maar de vraag is wel: hoe gaan we om met de zware zorg? Dat zal een aandachtspunt worden in de tweede ronde, kondigt Alkemade vast aan.