voor nieuwe vormen van wonen, zorg en ondersteuning

practice

In de praktijk - Volg hieronder de ontwikkelingen van verschillende projecten die zich richten op toekomstbestendige wijken en nieuwe vormen van wonen en zorg.

 

blog

Dutch Design Week: community of care

IMG23003.jpg

Tijdens de Dutch Design Week 2018 organiseerde WHO CARES community of practice met het Stimuleringsfonds Creatieve Industrie en de Waag de netwerkbijeenkomst ‘Designing a Community of Care: From creative research to practice’. Marcel van Heck nodigde namens de community of practice alle deelnemers aan de open oproep van het Stimuleringsfonds uit om contacten te leggen en te onderhouden met de deelnemers aan WHO CARES; Jasper Klapwijk reflecteerde met Danielle Harkes van Aedes Actiz Kenniscentrum voor Wonen en Zorg als visiting critic op de inzendingen voor de open oproep.

Tijdens de netwerkbijeenkomst ontmoetten deelnemers elkaar en wisselden ze in twee groepen eerste ervaringen en ideeën uit. WHO CARES was gevraagd om de voorstellen voor de vorming van informele netwerken in de buurt en de toegankelijkheid van de openbare ruimte van commentaar te voorzien. De buurtgerichte voorstellen hebben een brede aanpak en richten zich op de vormgeving van het publieke domein; sommige meer gericht op de gemeenschap, andere meer gericht op de inrichting van de ruimte.

De voorstellen zijn zonder uitzondering — en geheel volgens verwachting — creatief. Cascoland, een kunstenaarscollectief dat ervaring opgedaan heeft met community building in de Kolenkitbuurt, wil een zorgzame gemeenschap vormen met op participatie gerichte interventies in de Van Deysselbuurt in Amsterdam. Bureau od205 stedenbouw + landschap gaat in de buurt Waldeck in Den Haag experimenteren met publieke domotica. TriMotion wil met de gemeente Lelystad een doods plein tot leven wekken, onder andere door een eigen ‘buurtmunt’ te introduceren.

De deelnemers aan de open oproep werken graag samen, zo blijkt; vaak in nauwe samenwerking met ‘de burger’, maar ook met institutionele partijen in de zorg. Een goed voorbeeld daarvan is het voorstel van Ester van de Wiel en Studio Makkink & Bey voor de Kastanjehof van Cordaan in Amsterdam-Oost. Bij de verbouwing van dat zorgcentrum zoeken ze naar een verbinding met de buurt, door bewoners mee te laten helpen met de verbouwing, maar ook door het nieuwe woonzorgcentrum naar het voorbeeld van het Bartholomeusgasthuis ‘open’ naar de buurt te ontwerpen.

De voorstellen voor community building en design van de openbare ruimte sluiten naadloos aan bij de ontwerpen van WHO CARES; dat geldt ook voor de inzendingen voor de thema’s nieuwe woonvormen en nieuwe verdienmodellen. Aan alle inzendingen voor de open oproep van het Stimuleringsfonds zijn ontwerpen vanuit WHO CARES te koppelen, waarbij de teams van elkaar kunnen leren. Ben je benieuwd naar de voorstellen voor Designing a Community of Care? Hier kun je ze vinden.

Het Stimuleringsfonds voor de Creatieve Industrie en WHO CARES community of practice willen in 2019 de nauwe samenwerking voortzetten. Het Stimuleringsfonds wil voortbouwen op de wijkgedachte en heeft daarvoor onlangs gemeenten, zorgaanbieders en woningcorporaties van Nederland uitgenodigd om de transitie van de zorg in de wijk samen met ontwerpers op te pakken. Kirsten Hannema schreef voor het fonds twee verdiepende essays over dit thema: Designing a Community of Care: Voortbouwen op de Wijkgedachte.

In 2019 willen we met het Stimuleringsfonds samen kijken naar vier thema’s die we tegenkomen bij de transitie van de wijk: diversiteit, financiering, bewonersinitiatief en technologie. Dat doen we als community of practice graag met het oog op en vanuit de praktijk. Heb je behoefte aan verdieping op één van deze thema’s, of wil je bijdragen aan het denken daarover, laat het ons dan weten. Stuur een mailtje naar info@whocares.nl met je vraag of aanbod.