voor nieuwe vormen van wonen, zorg en ondersteuning

practice

In de praktijk - Volg hieronder de ontwikkelingen van verschillende projecten die zich richten op toekomstbestendige wijken en nieuwe vormen van wonen en zorg.

 

blog

Floris Alkemade: de kunst van het samenleven

“Wat we doen met onze steden heeft alles te maken met zorg en welzijn”. Floris Alkemade zette in zijn lezing uiteen hoe de maatschappij is veranderd, hoe allerlei systemen niet meer goed functioneren en hoe dat een weerslag heeft op de woonwijken. Dat vraagt om een andere aanpak, die hoognodig is. Als we niets doen, heeft dat directe invloed op de kwaliteit van leven van heel veel mensen. Alkemade gebruikt een inspirerende metafoor van “repair with gold” om deelnemers op te roepen om de bestaande wijken te verbeteren met toevoegingen die kwaliteit opleveren. “Denk na over de toekomst, niet in termen van dreigend verlies, maar in termen van maatschappelijke winst”.

Floris Alkemade is juryvoorzitter voor WHO CARES en Rijksbouwmeester.

200181975