voor nieuwe vormen van wonen, zorg en ondersteuning

practice

In de praktijk - Volg hieronder de ontwikkelingen van verschillende projecten die zich richten op toekomstbestendige wijken en nieuwe vormen van wonen en zorg.

 

blog

Gijsbert van Herk: Nieuw? in de zorg

“Bij veranderen moet eerst de nood op tafel. En de zorg komt in nood. We kunnen het niet alleen”. Gijsbert van Herk zette een somber beeld neer van de ontwikkelingen in de zorg, tegen zijn eigen natuur in, want hij ziet graag de kansen. Maar de urgentie voor nieuwe ideeën is zeer groot en daarvoor is het nodig dat er vanuit verschillende sectoren wordt samengewerkt. Niet alleen ouderen zullen hiervan profiteren, maar veel meer mensen die zorg of ondersteuning nodig hebben – nu of in de toekomst. “We lopen vast als we het vraagstuk niet nu oppakken. Dus help ons”.

Gijsbert van Herk is jurylid van WHO CARES en voorzitter van de Raad van Bestuur van stichting Humanitas.

200193636