voor nieuwe vormen van wonen, zorg en ondersteuning

practice

In de praktijk - Volg hieronder de ontwikkelingen van verschillende projecten die zich richten op toekomstbestendige wijken en nieuwe vormen van wonen en zorg.

 

blog

Haroon Sheikh

HaroonSheikh.jpg

In 2020 zullen er voor het eerst in de geschiedenis meer ouderen boven de 65 op aarde zijn dan kinderen onder de 5. We leven langer en dat is goed nieuws. Maar het brengt ook complexe vraagstukken met zich mee. Hoe organiseren we een goede oude dag voor iedereen? In Amerika leeft de rijkste 1% bijvoorbeeld bijna 15 jaar langer dan de armste 1%. Vergrijzing heeft ook allerlei anderen effecten. Denk aan de arbeidsmarkt, de financierbaarheid van de verzorgingsstaat en de solidariteit tussen de generaties. Als we niks doen, zullen dit allemaal grote maatschappelijke problemen worden.

Als onderzoeker bij een investeringsmaatschappij en filosoof zie ik tegelijkertijd hoe ons dagelijks leven door allerlei innovaties verandert. De wereld van de media (muziek, kranten, televisie) is al radicaal veranderd. Langzaam zien we dat innovatie ook naar de meer essentiële domeinen van het leven gaat. Hoe zouden we ook het huis kunnen herontwerpen?

Woningen zijn al aan het veranderen. Het moderne huis was een zelfstandige eenheid, functioneel gescheiden van andere domeinen als werk of gemeenschap. Maar de muren van het huis worden nu (net als eeuwen geleden) weer fluïde en de grenzen tussen domeinen vervagen: Voor veel zzp’ers is het huis een kantoor en voor vloggers is de huiskamer een mediastudio. Zonnepanelen veranderen het huis in een energieproducent en door platformen wordt het een hotel; of de keuken een cateringdienst voor de wijk. Ik ben vooral geïnteresseerd in innovatieve ideeën om het huis in te zetten voor zorg en ondersteuning.

Zowel de vergrijzing als de opkomst van digitale technologie zijn bijzonder complexe fenomenen die niet te overzien zijn. De uitdagingen die eruit voortvloeien kunnen dan ook niet zomaar door gespecialiseerde diensten aangepakt worden. Ze vragen om creatieve oplossingen die over disciplines heen reiken en die rekening houden met techniek en ruimtelijke ordening, maar vooral ook met sociale relaties, maatschappelijke normen en de manier waarop mensen dagelijks betekenis geven aan hun leven.