voor nieuwe vormen van wonen, zorg en ondersteuning

practice

In de praktijk - Volg hieronder de ontwikkelingen van verschillende projecten die zich richten op toekomstbestendige wijken en nieuwe vormen van wonen en zorg.

 

blog

Jacobine Geel

/files/blg/00001/JacobineGeel.jpg

Mensen met een psychische aandoening krijgen hun zorg en behandeling steeds vaker thuis. Dit betekent dat de vraag naar woningen voor deze groep mensen groeit. Deze ontwikkeling is van grote betekenis voor cliënten in de ggz. We weten al jaren dat een klinische opname heftig is en dat langer verblijf in een kliniek het herstel zelden bevordert. In je eigen omgeving, met zoveel als mogelijk een zinvolle besteding van je tijd, een eigen netwerk en gepaste zorg gaat herstel sneller.

Herstellen

Ik zet me graag in voor meer en ook geschiktere woningen voor mensen die vanuit een kliniek of vanuit beschermd wonen aan zelfstandigheid toe zijn. We zien nog te vaak dat wat er vanuit de cliënt bekeken mogelijk en wenselijk is, stukloopt op de werkelijkheid. Het is zo jammer als door schaarste aan woningen cliënten terugvallen in plaats van te herstellen.

Creatieve, maximale oplossingen

De opkomst van zorg in de wijk voor mensen met een psychische aandoening vereist creatieve oplossingen. Laten we geen genoegen nemen met de minimale eis van een dak boven het hoofd, maar streven naar maximale oplossingen. Door een kruisbestuiving van onze kennis over zorg, specifieke groepen cliënten en financiering en met de visie en innovatieve kracht van architecten kunnen we de leefsituatie van cliënten enorm verbeteren. En ook de panden van veel ggz-instellingen verdienen een tweede kans. Deze vaak monumentale gebouwen in prachtige gebieden drukken zwaar op de budgetten van ggz-instellingen en dreigen te verpauperen. Met slimme oplossingen kan dit cultureel erfgoed bewaard blijven.

Ik roep de deelnemers aan deze prijsvraag op om een zonnige en esthetische visie op wonen en architectuur te combineren met inlevingsvermogen in kwetsbare burgers voor wie de samenleving niet zo overzichtelijk en gastvrij is. En die zich vaak met weinig geld moet zien te redden. Ook deze mensen verdienen de ruimte om hun talenten tot bloei te brengen en gezien te worden.