voor nieuwe vormen van wonen, zorg en ondersteuning

practice

In de praktijk - Volg hieronder de ontwikkelingen van verschillende projecten die zich richten op toekomstbestendige wijken en nieuwe vormen van wonen en zorg.

 

blog

Jan Veuger

JanVeuger2.jpg

We zullen alles op alles moeten zetten om de nieuwe zorgbehoefte die de komende Jaren op ons afkomt een passende invulling te geven met zorgvastgoed wat daar bij past. In Nederland is voldoende investeringsvermogen en een goed klimaat aanwezig voor zorgvastgoed om daarin te investeren.

Investeerders in de zorg moeten hun koudwatervrees laten varen

De interesse om op een innovatieve wijze met zorgvastgoed en financiering om te gaan is er zeker. Maar er is ook een beetje koudwatervrees rondom businesscases van zorg(vastgoed) en de financiering daarvan. Het is vaak ook een onontgonnen terrein voor de zorgondernemers. De paramaters van de zorg zijn niet altijd stevig, maar feit is dat zorg altijd zal blijven bestaan. Zorgvastgoed is echter wel moeilijk te vergelijken met andere organisaties en vraagt dus een andere aandacht. Transparantie is daarbij van belang over investeringen en rendementen. Grote organisaties in Frankrijk, België en Duitsland zoeken ook externe zorgvastgoed financieringen en waarom zouden we dat dan in Nederland niet doen? Het is dan wel van belang om transparantie aan te brengen in de business case en dat heeft ook een aantrekkingskracht op andere beleggers.

Durf te investeren in de zorg!

Persoonsgerichte zorg maakt ook dat er oog moet zijn voor lokale verschillen. De expertiseschaal voor zorgvastgoedvraagstukken is dus ook anders dan van zorgvraagstukken. Verschillen kunnen en mogen er dan ook zijn met verschillende business casussen. Kijkend naar rendementen op zorgvastgoed kunnen we vaststellen dat deze beter zijn dan bijvoorbeeld de kantoren- en winkelmarkt. Beleggers blijven in de toekomst dan ook investeren in zorgvastgoed om de investeringen ook in de toekomst goed te laten renderen: ‘Het blijft dan ook van belang dat de wensen van de cliënt leidend moeten zijn – pas dan bepaal je de vastgoedstrategie.’ (Martin van Rijn in gesprek met Jan Veuger - FD). En vanuit deze vastgoedstrategie van de zorg een oproep aan investeerders: durf te investeren in zorg!