voor nieuwe vormen van wonen, zorg en ondersteuning

practice

In de praktijk - Volg hieronder de ontwikkelingen van verschillende projecten die zich richten op toekomstbestendige wijken en nieuwe vormen van wonen en zorg.

 

blog

Lancering prijsvraag WHO CARES

Op 18 januari 2017 werd prijsvraag WHO CARES gelanceerd met een kick off bijeenkomst in Almere. Met de prijsvraag roepen de initiatiefnemers ontwerpers en innovatieve doeners en denkers uit andere sectoren op om gezamenlijk hun idee voor toekomstbestendige wijken te verbeelden.

“We zoeken een mix van hooggestemde idealen en realiseerbare oplossingen” - Floris Alkemade.

Allianties vormen

De initiatiefnemers zoeken innovatieve en toekomstgerichte visies op de Nederlandse woonwijken, die antwoord geven op de vergrijzing en de veranderingen in de zorg en ondersteuning; nieuwe ideeën die een impuls geven aan de ruimtelijke vernieuwing van de wijken.

"De veranderingen in de zorg gaan sneller dan we in de tehuizen aan kunnen. Op den duur zullen we meer mensen thuis helpen dan intramuraal." - Gijsbert van Herk.

Omdat de vraag van WHO CARES zich op het snijvlak bevindt van zorg, wonen en ondersteuning, roepen de initiatiefnemers nadrukkelijk op tot allianties van ruimtelijk ontwerpers en zorgprofessionals, ook ondernemers, wijkplatforms, culturele instellingen, maatschappelijke organisaties en (collectieven van) bewoners kunnen deelnemen. Ieder team heeft tenminste één professioneel ontwerper opgenomen.

“Bestuurders van zorgorganisaties: u heeft te maken met een enorme opgave met het zorgvastgoed. Zorgprofessionals en ontwerpers: zoek elkaar op en doe mee met WHO CARES”. - Pauline Meurs.

Presentaties

De prijsvraag werd tijdens de kick-off bijeenkomst toegelicht door:
juryvoorzitter Floris Alkemade (Rijksbouwmeester),
jurylid Gijsbert van Herk (Stichting Humanitas),
Ingrid Doorten (projectteam, RVS),
jury secretaris Cilly Jansen (Architectuur Lokaal) en
jurylid Pauline Meurs (RVS).

Daarnaast werden de vier locaties van prijsvraag WHO CARES toegelicht door:
Ruud Guyt wethouder Sittard-Geleen,
Onno de Zwart, directeur publieke gezondheid , welzijn er zorg Rotterdam,
Tjeerd Herrema wethouder Almere
Bert Horst,projectleider WHO CARES Groningen

Bekijk hieronder alle presentaties en foto’s van de kick off.