voor nieuwe vormen van wonen, zorg en ondersteuning

practice

In de praktijk - Volg hieronder de ontwikkelingen van verschillende projecten die zich richten op toekomstbestendige wijken en nieuwe vormen van wonen en zorg.

 

blog

‘Mooi en nodig’

SpeechstaatssecVanRijn.jpg

Mooi en nodig, zo typeerde staatssecretaris Martin van Rijn de prijsvraag Who Cares. Hij maakte op 8 mei de geselecteerde teams bekend die doorgaan naar de volgende ronde van de prijsvraag.
Nodig, aldus de staatssecretaris, omdat de samenstelling van de bevolking verandert. Het volume van de zorg neemt toe, maar ook de wensen veranderen.

De zorg kan persoonlijker, meer afhankelijk van de omstandigheden. ‘Maar ongeacht die omstandigheden, of het thuiszorg betreft of de zwaarste zorg in instellingen, de combinatie van formele en informele zorg is belangrijk. Contact tussen mensen bepaalt de kwaliteit van leven’, zei Van Rijn.

‘De teams hebben oog voor wat verschillende generaties verwachten van een woonwijk. Zodat iedereen zich er thuis en betrokken voelt. Who Cares stimuleert het nadenken over woonwijken die aansluiten op de veranderingen in de samenleving. Een goede buurt is een gezonde en veilige buurt voor alle generaties en voor alle huishoudens.’

Eerder op de middag concludeerde moderator Pauline Meurs al dat het sociale kapitaal belangrijk is. Staatssecretaris Martin van Rijn trekt aan het eind van de middag, na alle felicitaties van de geselecteerde teams, een vergelijkbare conclusie: ‘Er is massief ingezet op versterking van de sociale structuur. Op de blijvende inzet van bewoners. Het zal spannend zijn om te zien of dit ook in de doe-fase lukt.’