voor nieuwe vormen van wonen, zorg en ondersteuning

practice

In de praktijk - Volg hieronder de ontwikkelingen van verschillende projecten die zich richten op toekomstbestendige wijken en nieuwe vormen van wonen en zorg.

 

blog

Nieuwe inzichten door analyse studenten

Begin oktober hebben vijftien studenten van de HAN Hogeschool in Arnhem Nijmegen en Windesheim in Zwolle het grootste deel van de 174 inzendingen van WHO CARES geanalyseerd. De studenten maakten een gedetailleerde categorisering van de plannen, waarmee de doorzoekbaarheid van de inzendingen op de website kan worden verbeterd.

Net als de jury waren de studenten verbaasd over de afwezigheid van technologie in de meeste voorstellen. In de plannen voor nieuwe vormen van wonen en zorg die de studenten zelf ontwikkelen speelt technologie juist een grote rol. Een van de toepassingen ervan is slimme verlichting in de openbare ruimte.

Opvallend vonden ze daarnaast dat het thema mobiliteit zich grotendeels beperkte tot voorstellen voor zeer korte afstand, de beroemde rollatorafstanden, terwijl mobiliteit een veel groter vraagstuk is. De studenten adviseerden om meer aandacht te besteden aan de vanzelfsprekende verbinding tussen duurzaamheid en zorgbestendigheid – een thema dat eigenlijk voornamelijk in Almere werd geadresseerd.

Interessant was verder dat vrijwel alle studenten zich verbaasden over het grote aantal ideeën voor gemeenschappelijke woonvormen. Collectief wonen staat ver af van de beleving van de jongeren, die inschatten dat er in de toekomst weinig behoefte aan zal zijn en dat er uitvoeringsproblemen te verwachten zijn op het gebied van privacy.

We blijven de studenten volgen in hun projecten, die ze in januari 2019 zullen afronden. Het Aedes Actiz Kenniscentrum vat het onderzoek samen in een korte reasearch note die we binnenkort op de website publiceren.