voor nieuwe vormen van wonen, zorg en ondersteuning

practice

In de praktijk - Volg hieronder de ontwikkelingen van verschillende projecten die zich richten op toekomstbestendige wijken en nieuwe vormen van wonen en zorg.

 

blog

Projecten in de praktijk - tentoonstelling en talkshow op WoOncongres 2019

beeldtentoonstellingsmaler.jpg

Hoe de projecten van WHO CARES zich ontwikkelen in de praktijk lieten we zien op het WoOncongres in den Haag afgelopen april. In een bijgewerkte versie van de tentoonstelling zijn de ontwikkelingen te zien die teams de afgelopen tijd hebben doorgemaakt. En in een talkshow onder leiding van Milou Joosten en Rutger Oolbekkink presenteerden Peter van Assche (Bloemkoolburen bond en hedendaagse hofjes) en Hélène Houben (De Wijk als (t)huis) hun voortgang en dillema’s.

Het WoOncongres, op 4 april in Den Haag, noemt zich hét congres over wonen in Nederland. Hier worden actuele thema’s over de woningmarkt en de woningbouw gepresenteerd en bediscussieerd. Floris Alkemade kondigde op het congres een nieuwe prijsvraag aan Panorama Lokaal die hij dezelfde ondertitel meegaf als WHO CARES: de kunst van het samenleven. De prijsvraag is er op gericht om woonwijken in de stedelijke buitenranden een positieve impuls te geven, gebruikmakend van de grote opgaven van dit moment zoals energie, klimaatadaptatie en een grote woningbehoefte. Uit het Woononderzoek blijkt volgens Alkemade dat er zo’n 900.000 65+ers zouden willen verhuizen om gezondsheids redenen, maar dat vaak niet doen omdat er geen alternatief is. Het potentieel aan bestaande woningen is dus te gebruiken om een doorstroom op gang te brengen.

Nieuwe tentoonstelling

In de nieuwe tentoonstelling zijn vier themapanelen toegevoegd. Twee van deze thema’s zien we veel terugkomen in de projecten: 'bewonersinitiatief' en 'geld en grond gezocht'. De andere thema’s – 'diversiteit' en 'publieke techniek' hebben we toegevoegd omdat ze juist meer aandacht verdienen in de toekomstplannen omtrent wonen en zorg. De tentoonstelling biedt daarnaast een overzicht van de twintig plannen uit de prijsvraag en de ontwikkelingen die ze de afgelopen tijd hebben doorgemaakt op weg naar realisatie.

Talkshow ‘Zorgbehoefte als motor van wijkvernieuwing’

Naast de tentoonstelling, kreeg de Community of Practice een stem op het WoOncongres met een talkshow over ‘Zorgbehoefte als motor van wijkvernieuwing’. Rutger Oolbekkink en Milou Joosten bespraken hier de behoeften van bewoners, de ideeën van ontwerpers en de uitdagingen voor gemeente, coöperaties en ontwikkelaars aan de hand van twee praktijkvoorbeelden. Hélène Houben van 'De Wijk als (t)huis' in Geleen licht toe dat de gemeente en provincie een opdracht hebben gegeven voor een haalbaarheidsonderzoek en dat er inmiddels een werkgroep met bewoners is opgericht. Het oprichten van een wooncoöperatie is een volgende stap. Peter van Assche van 'Bloemkoolburen bond en hedendaagse hofjes' vertelt over de organisatievorm die dit team hanteert: een combinatie van een wooncoöperatie en een burenbond. Een struikelpunt waar hij tegenaan loopt bij de verdere uitwerking van de plannen zijn de grondkosten. Belangrijke uitgangspunten voor het plan zijn voldoende diversiteit in woningaanbod - een combinatie van sociale huurwoningen, middeldure huur en koopwoningen - en gedeelde voorzieningen. Dit past niet zomaar in de reguliere modellen voor grondexploitatie van de gemeente. Het projectteam van de Community of Practice ondersteunt team en gemeente bij deze zoektocht.

De discussie die ontstaat en de uitwisseling met het publiek toont aan hoe belangrijk het samenkomen en uitwisselen van kennis is bij de ontwikkeling van projecten in de praktijk.

Meer weten?

De presentaties van het wooncongres zijn hier

De tentoonstelling WHO CARES community of practice is een reizende tentoonstelling. Bent u geïnteresseerd om de tentoonstelling een plek te geven, neem dan contact op met info@whocarescommunity.nl. Voor het verplaatsen en opstellen van de tentoonstelling wordt een tegemoetkoming in de kosten gevraagd.