voor nieuwe vormen van wonen, zorg en ondersteuning

practice

In de praktijk - Volg hieronder de ontwikkelingen van verschillende projecten die zich richten op toekomstbestendige wijken en nieuwe vormen van wonen en zorg.

 

blog

Stimuleringsregeling wonen en zorg

Grolloo.jpg

Sinds april 2019 kunnen ondernemers en bewoners voor vernieuwende vormen van wonen en zorg gebruik maken van de Stimuleringsregeling Wonen en zorg van het ministerie van VWS. Vanuit WHO CARES community of practice dachten we mee over de regeling. Het winnende team in Almere-Haven, diende voor hun initiatief Binnenhaven inmiddels een aanvraag in voor de eerste fase. Peter Alders van het ministerie van VWS was verantwoordelijk voor de regeling. We spraken hem over de voorwaarden en uitvoering.

Wat is de stimuleringsregeling?

De stimuleringsregeling bestaat uit drie delen: een subsidie voor initiatieven, waarin de haalbaarheid getoetst kan worden. Daarna kunnen initiatiefnemers een lening bij de RVO aanvragen voor de kosten in de planontwikkelingsfase. Tot slot kunnen initiatiefnemers nog een borgstelling van 80% kijgen voor 20% van het investeringsbedrag. Die borgstelling is bedoeld om makkelijker leningen te krijgen bij een bank of andere financier voor de bouw en het beheer van de nieuwe woonvorm. Voor elk van de drie fasen moet je een aanvraag indienen.

Wie komen er in aanmerking voor de initatieffase?

’Kleine ondernemers en bewonersinitiatieven die vijf woningen of meer willen realiseren. We hebben de regeling begin dit jaar verbreed, zodat sociale ondernemers meer mogelijkheden krijgen om plannen in te dienen. De eerste fase gaat om het toetsen van de haalbaarheid van een plan. Je plan moet wel concreet zijn. Het moet gericht zijn op ouderen, met name kwetsbare ouderen, en je moet een helder zorgconcept hebben, waarin je duidelijk maakt hoe je op termijn minder zorg nodig hebt dan normaal, bijvoorbeeld door burenhulp. De toekomstige bewoners moeten zelf bij het initiatief betrokken zijn, en er moet zicht zijn op een locatie. De gemeente moet verklaren dat de grond beschikbaar is voor het wooninitiatief of verklaren dat zij zich in gaan spannen voor een specifieke locatie.

Wat zijn de voorwaarden?

De maximale subsidie voor de initiatieffase is € 20.000. Je moet een rechtspersoon zijn, dus een BV, stichting of vereniging en die mag vanwege Europese regelgeving over een periode van drie jaar niet meer dan € 200.000 staatssteun krijgen. Minstens een kwart van de woningen moet sociaal zijn, dus sociale huur onder de huurtoeslaggrens óf sociale koop onder de grens van de Nationale Hypotheek Garantie. Voor 2020 betekent dat dus een maximale maandhuur van € 737 of een maximale koopsom van € 310.000, of bij woningen met energiemaatregelen € 328.000. Het geld is bedoeld voor een haalbaarheidsonderzoek. Je kunt het besteden aan een onafhankelijke adviseur die een haalbaar projectplan maakt. Zo’n plan heb je nodig voor de ontwikkelingsfase.

Wat moet je doen als je in aanmerking wilt komen?

Je moet een aanvraag indienen bij de RVO, de Rijksdienst voor ondernemend Nederland. Zij voeren veel subsidieregelingen uit voor bedrijven en initiatieven. Je kunt op rvo.nl eerst een quickscan invullen, zodat je weet of je in aanmerking komt. Die quickscan hebben we ontwikkeld met WHO CARES community of practice en de koepel van bewonersinitiatieven in wonen en zorg. Als je in aanmerking komt, kun je via de website van RVO een aanvraagformulier invullen. Je moet dan wel beschikken over eHerkenning, een soort DigiD maar dan voor bedrijven. Je subsidie-aanvraag wordt dan beoordeeld en je krijgt van RVO uitsluitsel. Ook voor de tweede fase loopt de aanvraag via RVO: zij kunnen zelf de lening verstrekken. Voor de derde fase is een betrouwbare financier nodig.

Hoeveel projecten hebben al subsidie gekregen?

Inmiddels hebben achttien projecten subsidie gekregen voor de initiatieffase. Een mooi voorbeeld is Grolloo Zorgt. Zij kregen van een investeerder een boerderij met een terrein van 3.400 m² ter beschikking in de vorm van een lening. De initiatiefnemers vormden een stichting voor het slopen van de boerderij en het bouwen van twintig huurwoningen in een hofje. De gemeente was heel positief over de plannen, mits het beperkt zou blijven tot ouderen en gericht op zorg aan huis. De stichting diende een aanvraag voor de stimuleringsregeling in en kreeg de kosten voor een haalbaarheidsonderzoek vergoed. Het voorbeeld is ook te vinden op de site van rvo.nl.

Ook een aanvraag indienen? Doe de quickscan