voor nieuwe vormen van wonen, zorg en ondersteuning

practice

In de praktijk - Volg hieronder de ontwikkelingen van verschillende projecten die zich richten op toekomstbestendige wijken en nieuwe vormen van wonen en zorg.

 

blog

Suzanne Visser

SuzanneVisser2.jpg

Als seniorenconsulent kom ik bij mensen thuis, die in de laatste fase van hun leven zijn. Zij kampen vaak met tal van problemen op het gebied van wonen, zorg, welzijn, arbeid en inkomen. Ik maak een analyse van de zorgsituatie en samen met mijn cliënt bedenk ik een plan voor de toekomst. Altijd met als doel de zelfredzaamheid te behouden of te vergroten.

Want de Nederlandse overheid is duidelijk. Iedereen moet zo lang mogelijk zelfstandig thuis wonen. De inzet van professionele zorg moet zo lang het kan uitgesteld worden, want de kosten voor de zorg moeten omlaag.

Ik merk dat senioren zelf ook graag zo lang mogelijk zelfstandig thuis blijven wonen, maar bij voorkeur wel op een manier die bij hen past. Ik probeer hen te prikkelen. Om niet lijdzaam af te wachten waar de gemeentelijke overheid mee komt, maar om de regie in eigen hand te nemen en opzoek te gaan naar oplossingen.

Bij hoogopgeleide senioren met een goed inkomen verloopt dit proces vrij soepel. Zij hebben de middelen en de capaciteiten om de aanpassingen die in hun leven nodig zijn te organiseren en in te kopen. Minder makkelijk gaat het bij ‘Jan modaal’ of senioren die alleen een AOW ontvangen. Men wil wel nadenken over de toekomst, maar de wet- en regelgeving vinden ze vaak moeilijk te begrijpen. Ook worden aan de indicatiestelling voor zorg hoge eisen gesteld. Verhuizen naar een levensloopbestendig woning betekent in veel gevallen een forse huurverhoging. Senioren maken de rekensom van toeslagen en verhuiskosten en besluiten dan om in hun ongeschikte woning te blijven wonen en de rolstoel buiten in de regen te laten staan.

De mate waarin iemand zelfredzaam is, bepaalt voor een groot stuk ook zijn welbevinden en dat heeft weer invloed op iemands gezondheid. Een geschikte woning in een omgeving met voorzieningen op loopafstand dragen hier in belangrijke mate aan bij. Zelfstandig boodschappen kunnen doen, zonder te wachten op de taxi in een tochtige hal, is een luxe. Het is prettig als de route naar verplichte bezoeken aan de arts of pedicure spontane ontmoetingen oplevert met buurtgenoten.
Ik ben enorm enthousiast over de prijsvraag Who Cares. Ik hoop dat de prijsvraag een keur aan plannen en ideeën gaat opleveren, die maken dat onze samenleving een mooie, veilige en inspirerende plek wordt om oud te worden.
Zorg en welzijn, ontwerptalent, innovatie en een vleugje commercie. Mooie ingrediënten. Who Cares? Ga de uitdaging aan!

Suzanne Visser is senioren- en mantelzorgconsulent bij MEE Plus Groep en werkzaam voor de gemeente Giessenlanden en Gorinchem. Suzanne is lid van de kernjury van de Prijsvraag WHO CARES