voor nieuwe vormen van wonen, zorg en ondersteuning

practice

In de praktijk - Volg hieronder de ontwikkelingen van verschillende projecten die zich richten op toekomstbestendige wijken en nieuwe vormen van wonen en zorg.

 

blog

Talkshow WHO CARES op WoOn 2019

181129GrensverleggersArchLokaalFotoMaart.png

Tijdens het WoOn 2019 congres dat wordt georganiseerd, dat wordt georganiseerd door het Ministerie van Binnenlandse zaken en Koninkrijksrelaties, verzorgt de Community of Practice WHO CARES een talkshow over Zorgbehoefte als motor van wijkvernieuwing. Naar aanleiding van de projecten “De wijk als (t)huis” in Geleen en het initiatief “Bloemkoolburenbond en hedendaagse hofjes” in Almere-Haven praten Jasper Klapwijk, Rutger Oolbekkink en Milou Joosten u bij over de behoeften van bewoners, de ideeën van de ontwerpers, de uitdagingen voor gemeenten en de belangen van corporaties en ontwikkelaars. Meld je hier kosteloos aan.

WHO CARES? Zorgbehoefte als motor van wijkvernieuwing

Een van de grootste uitdagingen waar de woningmarkt voor staat in de komende jaren is de aanpassing van onze wijken aan de vergrijzende bevolking. Daarvoor zijn nieuwe vormen van wonen met zorg nodig. De Rijksbouwmeester organiseerde daarom met experts uit wonen en zorg en vier gemeenten de prijsvraag WHO CARES. Dat leverde een keur aan ideeën en ontwerpen op. De prijsvraag krijgt nu een vervolg in WHO CARES community of practice. De community ondersteunt nieuwe vormen van wonen met zorg en stimuleert nieuwe initiatieven op dit gebied.

WHO CARES is een vraag aan bewoners, maar ook aan ontwerpers, zorgaanbieders, corporaties, ontwikkelaars en de overheid. Die vraag gaat over zorg en wonen: basisbehoeften in ons leven. We willen weten hoe we die behoeften in de toekomst kunnen blijven vervullen, als veel mensen veel ouder worden. Op het WoON-congres willen we daarover graag met u in gesprek. Dat doen we naar aanleiding van twee innovatieve projecten van WHO CARES: De wijk als (t)huis in Geleen en het initiatief Bloemkoolburenbond en hedendaagse hofjes in Almere-Haven.

In een talkshow van ruim een uur praten Jasper Klapwijk, Rutger Oolbekkink en Milou Joosten u bij over de behoeften van bewoners, de ideeën van de ontwerpers, de uitdagingen voor gemeenten en de belangen van corporaties en ontwikkelaars. We nemen u graag mee in een zoektocht naar technologie binnen en buiten het huis, diversiteit en ontmoeting in de buurt, bewonersinitiatief en overheidsparticipatie, en waarde en financiering. Na deze workshop weet u in ieder geval alles over zorgbehoefte als motor van wijkvernieuwing.