voor nieuwe vormen van wonen, zorg en ondersteuning

practice

In de praktijk - Volg hieronder de ontwikkelingen van verschillende projecten die zich richten op toekomstbestendige wijken en nieuwe vormen van wonen en zorg.

 

blog

Veranderen is nooit eenvoudig

spreadmagazineartikel.png

WHO CARES Community of Practice organiseerde een talkshow op de wethoudersmanifestatie van Architectuur Lokaal. Onderwerpen als ‘de wijkgedachte’ en ‘dillema’s bij de transitie’ worden besproken met diverse tafelgasten. Het verslag is opgenomen in de publicatie “Grensverleggers”.

Manifestatie ‘Grens verleggers’

Grensverleggend zijn de onderwerpen van de Community of Practice zeker en daarom toepasselijk omschreven in de nieuwe publicatie ‘grensverleggers’. Een magazine naar aanleiding van een inspirerende manifestatie voor bestuurders over wonen, werken, energie en zorg in november 2019.

Grenzen tussen wonen, werken, energie en zorg vervagen. Wethouders zullen om die reden steeds meer multidisciplinair moeten gaan werken, en de grenzen van hun eigen portefeuilles opzoeken. Een reden voor Architectuur Lokaal om dat ‘grens verleggen’ eens nader te onderzoeken. Met de landelijke manifestatie Grensverleggers die op 29 november 2019 werd gehouden. In het gelijknamige magazine dat onlangs verscheen naar aanleiding van de conferentie staan allerlei voorbeelden van grensverlegging, grensverruiming en grensvernauwing.

Debat ‘Veranderen is nooit eenvoudig’

WHO CARES Community of Pratice werd ingedeeld in de categorie grensvervaging – zorg en technologie.Tijdens de manifestatie spraken Jasper Klapwijk en Rutger Oolbekkink in een talkshow met diverse tafelgasten over inspirerende praktijkvoorbeelden en actuele trends. Floris Alkemade benadrukte nog eens de maatschappelijke noodzaak om woonwijken toekomstbestendig te maken en zowel de woningvoorraad als de openbare ruimte beter te laten aansluiten bij de veranderde bevolkingssamenstelling en samenleving. Pauline Meurs van de Raad voor Volksgezondheid en Samenleving, riep op om niet alleen aandacht te geven aan de verpleeghuiszorg, maar juist aan de mensen die gelukkig oud worden in hun eigen huis. Daarvoor zijn wel fysieke en technologische aanpassingen nodig.

Zowel Floris Alkemade als Pauline Meurs wijzen op het belang van een integrale aanpak. De praktijkvoorbeelden van De wijk als Thuis en Michi Noeki laten zien dat bij zo’n aanpak de lokale opgaven uit de wijken centraal moeten staan. Dat dat andere financierings- en organisatiemodellen vraagt, illustreren Gijsbert van Herk van Humanitas Rotterdam en Emile Spek van Amsterdam UMC. Duidelijk wordt wel dat veranderen nooit eenvoudig is, maar de prachtige plannen laten zien dat het tegelijkertijd ook opwindend is.

Voor wie de manifestatie heeft gemist, of het geheugen even wil opfrissen. Bekijk hier het magazine. Het bevat een uitgebreid verslag van de talkshow, voorbeelden, interviews en columns en een dag met plezier in grenzen verleggen op weg naar een betere toekomst.