voor nieuwe vormen van wonen, zorg en ondersteuning

practice

In de praktijk - Volg hieronder de ontwikkelingen van verschillende projecten die zich richten op toekomstbestendige wijken en nieuwe vormen van wonen en zorg.

 

blog

Vier gemeenten: vooral doen

BestuurdersgesprekolvPaulineMeurs.jpg

Wat de prijsvraag Who Cares uniek maakt, is dat vier gemeenten meewerken. Zij maken zich sterk voor uitvoering van de plannen. Moderator van de bijeenkomst op 8 mei Pauline Meurs (jurylid en voorzitter van de Raad voor Volksgezondheid en Samenleving) benadrukte het al in haar inleiding.
Vooral dingen doen, is ook de rode draad in de inzet van de vier aanwezige bestuurders van Almere, Groningen, Sittard-Geleen en Rotterdam. Naast het daadwerkelijk betrekken van de bewoners om wie het uiteindelijk gaat.

Vier gemeenten, vier quotes:

Tjeerd Herrema (wethouder ruimte, wonen en wijken van Almere):
‘Wij willen niet vanuit regels denken, maar vooral dingen doen. Het is belangrijk dat de ouderen zichzelf en hun levensomstandigheden in de plannen kunnen herkennen. Het gaat niet om stenen.’

Ruud Guyt (wethouder wonen, duurzaamheid en sport van Sittard Geleen):
‘In de multidisciplinaire teams, in meer invalshoeken, zit kracht. Prijswinnaars hebben goed begrepen dat het draait om een brede scope, vanuit deskundigheid. De kunst is het te laten werken in de buurten en de wijken.’

Alfred Kazemier (directeur Ruimtelijk beleid & Ontwerp, Stadsontwikkeling Groningen):
‘Wij zitten met Next City Groningen midden in beleid rondom Healthy Aging en zoeken thema’s die verder gaan dan traditionele sectoren. Hoe richten we de stad gezond in, hoe slaan we bruggen tussen nieuwkomers en mensen die al decennia in een buurt wonen?’

Hugo de Jonge (wethouder onderwijs, jeugd en zorg van Rotterdam):
‘Het gaat om meer dan de fysieke component. Wij moeten een ander type samenleving accommoderen, waarin ouderen er weer toe doen. Het verlies van dat gevoel geeft eenzaamheid. En ik wil geen freischwebende plannen. Als de plannen haalbaar zijn, moeten we het kunnen maken.’