voor nieuwe vormen van wonen, zorg en ondersteuning

practice

In de praktijk - Volg hieronder de ontwikkelingen van verschillende projecten die zich richten op toekomstbestendige wijken en nieuwe vormen van wonen en zorg.

 

blog

Werkbezoek Groningen

/files/blg/00077/afbeeldingwerkbezoekgroningen.jpg

Op de boot van Platform GRAS ontmoet Rijksbouwmeester Floris Alkemade op 28 maart 2019 vier van de vijf teams die meededen aan WHO CARES in de Groninger Oosterparkwijk. Het gaat vandaag over de stand van zaken rond de teams en de ontwikkelingen in de wijk en de stad. In de middag praten winnaar Care2Share en runner-up Michi-Noeki met wethouder Roeland van der Schaaf en stadsbouwmeester Jeroen de Willigen. Maar de dag begint met een sessie van twee andere finalisten met de Rijksbouwmeester: Bier en worst en Verbonden.

Bier en worst en Verbonden

Robert Kuiper van team Bier en Worst is als wijkontwikkelaar aan de slag gegaan in de Indische buurt en De Hoogte. Hij sluit daar aan bij wat in de buurt gebeurt. Uit de Oosterparkwijk nam hij het idee van een gebiedsfonds mee, dat bewoners in staat stelt onafhankelijk van politieke wind in de wijk te investeren. Zijn teamgenoot Annet Ritsema laat een voorbeeld van implementatie zien. In Almere Waterwijk zijn woningen gesplitst in een gelijkvloerse benedenwoning voor ouderen en een bovenwoning voor studenten of starters.

Team Bier en Worst roept de teams uit de tweede ronde op om de handen ineen te slaan. Voorstel is om de opbrengst uit de tweede ronde van WHO CARES te bespreken met de gemeente en de corporaties in aansluiting op de recente ontwikkelingen in de wijk. Volgens de Rijksbouwmeester een goed idee: een review van de inzendingen kan de plannen beter maken en nieuwe inzichten opleveren. Misschien kan een gecombineerd plan gmaakt worden.

Team Verbonden sluit zich bij monde van Jeroen Bos aan bij deze oproep. Hij doet de suggestie om ook het UMCG en de bewoners bij een evaluatie te betrekken. Hij heeft daarmee goede ervaringen in Woensel-West in Eindhoven. Een langdurig participatietraject waarin de bewoners in de wijk meewerkten en zelf voorstellen presenteerden werkte daar goed: actieve bewoners haken aan op de ontwikkeling, en bestaande initiatieven willen graag meedoen.

Michi noeki en Care2share

Irene Edzes en Tom Bullens presenteren na de lunch hun project Michi Noeki. Het behelst een begaanbaar routenewerk om voorzieningen beter toegankelijk te maken voor mensen met beperkingen. Op de route zijn bemenste halteplaatsen, Michi Noeki’s, voor een tussenstop en terloops dagelijks contact bedacht. Dit voorstel is ontwikkeld in nauw overleg met de bewoners die ook graag verder willen met het ontwerp. Dat lukte in Groningen nog niet, maar in Den Haag wel: Michi Noeki is daar inmiddels aan de slag in de Bomenbuurt.

Wethouder Roeland van der Schaaf ziet in de Oosterparkwijk al veel bestaande voorzieningen waar ontmoeting plaatsvindt. Dit grid van voorzieningen is inderdaad inzet van beleid om eenzaamheid te bestrijden; er is daarom een goede kand voor het maken van goed begaanbare routes in de wijk. De wethouder zegt toe contact te leggen met het Oosterparkheem, een aantal buurtondernemers, de initiatiefnemers van ’t Toentje en Bij de Buuf en de ontwikkelaars van de Siebe Jan Boumaschool.

Het voorstel van Care2Share voor woningsplitsing, nieuwe gemeenschappelijke woonvormen, ontmoetingsplekken, mobiliteit, meer groen, en een coach en abonnement voor persoonlijke dienstverlening en zorg heeft een vervolg gekregen in twee plannen. Begin 2018 is een plan van aanpak voor de gemeente gemaakt, en voor de transformatie van de Siebe Jan Boumaschool naar een buurtcentrum is in nauw overleg met de bewoners een haalbaarheidsonderzoek gedaan. Dit plan wordt volgens de wensen van de bewoners uitgevoerd.

De draad oppakken

De wethouder ziet in de plannen aanknopingspunten bij het huidige coalitieakkoord, waarin de gemeente ook de ambitie uitspreekt om mensen in de wijk gezonder en gelukkiger te maken. Het programma WHO CARES is na de afsluiting van de prijsvraag stilgevallen, maar dit is het moment om de draad weer op te pakken. Daarbij zijn er twee ontwikkelrichtingen.

In de eerste plaats wil de gemeente in de Oosterparkwijk verder met bewoners en Michi Noeki, de runner-up. Het gebiedsteam lijkt hier het goede aanspreekpunt. In de tweede plaats lijkt de Oosterparkwijk voor een veelomvattende en complexe zorgvisie misschien niet de ideale omgeving. Daarom wil de gemeente verder met het voorstel van Care2Share in de prioriteitswijk Beijum.