voor nieuwe vormen van wonen, zorg en ondersteuning

practice

In de praktijk - Volg hieronder de ontwikkelingen van verschillende projecten die zich richten op toekomstbestendige wijken en nieuwe vormen van wonen en zorg.

 

blog

Werkbezoek Rotterdam

RJFGEMWhoCares053.jpg

In het voormalige Scheepvaart- en Transport College, De Machinist, vindt op 18 september 2019 het Rotterdamse WHO CARES werkbezoek plaats. Rijksbouwmeester Floris Alkemade en andere vertegenwoordigers van de initiatiefnemers van de Community of Practice gaan in gesprek met de teams die hebben meegedaan met de prijsvraag, maar ook met een groot aantal andere partijen die werken aan het toekomstbestendig maken van Rotterdamse wijken. In het eerste deel van het werkbezoek worden kennis en ervaringen gedeeld naar aanleiding van de inzichten van de Rotterdamse WHO CARES teams en een aantal pilots die de gemeente is gestart op het gebied van wonen, zorg, welzijn en community building. In het tweede deel praten winnaar WHO DARES en bestuurders van Rotterdam over de mogelijke implementatie van het idee in de wijken: Bospolder-Tussendijken en Bloemhof-Hillesluis. De middag begint met een bijdrage over Carnisse door West8.

De ontwikkelvisie Carnisse met nadruk op wonen en de leefomgeving

'‘We hebben de kans om van Carnisse een volwaardig onderdeel van Rotterdam te maken”, zo begint Edzo Bindels, - partner West8. West8 is aan de slag gegaan met de ontwikkelvisie voor Carnisse. Een complexe wijk met 95% particulier bezit. Dat is een beperkende factor, omdat je als publieke sector maar een klein deel van het vastgoed bezit. Het betekent echter niet dat er geen visie gevormd kan worden om een toekomstbestendig Carnisse te realiseren. Een goede leefomgeving is een belangrijke voorwaarde met de openbare ruimte als essentieel instrument om sociale interactie, bereikbaarheid en toegankelijkheid te genereren. Toekomstbestendig betekent een wijk die sociaal is, duurzaam is, groener is en beter verbonden is met de omliggende wijken en groen gebieden.

Gijsbert van Herk, bestuursvoorzitter van stichting Humanitas en eigenaar van verpleeghuis Hannie Dekhuijzen, reageert ‘‘Wij sluiten graag aan bij de ontwikkeling van Carnisse. Om het verpleeghuis op te nemen in het plan en daarbij niet binnen 8 tot 12 jaar, maar het in 4 jaar te realiseren’’.

Ouderenhubs

Met het uitvoeringsprogramma Rotterdam Ouder & Wijzer wil de gemeente ervoor zorgen dat ouderen zo lang mogelijk in hun eigen wijk kunnen blijven wonen. Met het creëren van Ouderenhubs wil de gemeente in samenwerkingsverband voorzien in plekken waar wonen, welzijn en zorg slimmer worden georganiseerd. De eerste Ouderenhub wordt gesitueerd in de zogenaamde Next Generation woonwijken In 2019 wordt gestart in de Next Generation woonwijken Prinsenland/Het Lage Land en in Hoogvliet, waarna in de komende jaren er nog vijf zullen volgen.

De kracht, volgens procesmanager Erik Hoeflaak, is de verregaande samenwerking tussen Woonstad, Leliezorggroep en andere zorgpartijen. Ouderen wordt een gezicht gegeven. Ouderen hebben het gevoel er toe te doen in de maatschappij met zorg en ondersteuning in de buurt. Zij bundelen hun krachten op sociaal- en maatschappelijke opgaven, die samenkomen in de Ouderenhub.

Hoogvliet onderschrijft de gedachtegang van de Ouderenhub. Echter zijn zij van mening dat dit initiatief los moet komen van de bekende systemen. Het gaat in hun ogen om de menselijke maat én ouderen zelf activeren om communities te vormen. Communities zijn dé sleutel tot succes. Dit klinkt eenvoudiger dan de werkelijkheid. Subsidies aanvragen wordt vanuit diverse kanten als tip gegeven; de subsidieregeling Wonen en Zorg kan de eerste stap zijn om de gedachtegang van Ouderenhubs te genereren.

WHO CARES teams

Drie teams die deelnamen aan WHO CARES presenteerden zowel hun visie op wonen en zorg, maar ook hoe ze na deelname aan de prijsvraag verder zijn gegaan. Voor ieder team geldt dat het niet is gestopt bij deelname, maar dat ze zijn geïnspireerd om het thema verder te brengen. Ofwel in een nieuw samenwerkingsverband – zoals bij ICarenext, ofwel in het condities creeeren voor het vormen van communties, zoals bij Hofjes van Carnisse. Het overeenkomstige doel is duidelijk, namelijk een zelfwerkzame- en zelfredzame buurt waarbij ouderen niet als doelgroep buiten de maatschappij wordt gezet.

Leren van WHO DARES

‘’Als we vandaag niet beginnen met nadenken over morgen zijn we te laat.’’ De urgentie werd vanaf het eerste moment wederom duidelijk neergezet. Rotterdam staat voor een dubbele uitdaging: mensen helpen zodat zij in hun wijk kunnen blijven wonen én het tekort aan woningen dichten. Het voorstel van WHO DARES zorgt ervoor dat ouderen langer thuis in de eigen wijk kunnen wonen door fysieke wijzigingen in de wijk opbouw met nadruk op sociale structuren. Het aanpassen van de bestaande woningvoorraad, extra woningen en aandacht voor de openbare ruimte. Om met samenwerkingen op wijkniveau.

In het tweede deel van de middag gingen de initiatiefnemers van WHO CARES in gesprek met het winnende team WHO DARES en met bestuurders van Rotterdam over de mogelijke implementatie van de ideeën in twee andere wijken van de stad: Bospolder-Tussendijken in Delfshafen en Bloemhof-Hillesluis in Feijenoord. Doel van dit deel van de bijeenkomst was versnelling en doorbraken realiseren voor deze twee locaties. Als tool om de beweging in gang te zetten stellen de initiatiefnemers, ook Syntrus Achmea, het wijkinvesteringsfonds voor. Dit vraagt deelname van alle partijen die in de wijk werken aan deze opgave (ook de gemeente, zorgpartijen en corporaties). Edvard van Luijn van Syntrus Achmea: “Wij zijn 10 jaar geleden gestart met een Zorgfonds, hebben intussen veel kennis en ervaring opgebouwd in de organisatie. Wij zijn bereid om geld en kennis in te brengen.”

Doorpakken Rotterdam in transitie.

De gemeente ziet deze dag als aanknopingspunt om daadwerkelijk in beweging te komen en daarmee implementatie te kunnen versnellen. De neuzen staan dezelfde kant op. Goede – nieuwe - samenwerking op wijkniveau is daar voor noodzakelijk. Tussen wonen en zorg, maar ook met de partijen die werken aan de verduurzamingsopgave. Floris Alkemade wil als intermediair optreden.

Duidelijk werd dat de aanwezigen pleiten voor creatieve oplossingen. Dit sluit aan bij het Langer Thuis Akkoord 2020-2025. Het gemeentelijk akkoord onderschrijft de ambitie om mensen langer thuis te kunnen laten wonen in de wijk, waarbij wordt geïnvesteerd in geschikte levensloopbestendige woningen voor ouderen, woon- en zorgconcepten en ontwikkelen van een aantal ouderenhubs.

“Wat een opgave hebben we als Rotterdam, maar tegelijkertijd zie ik de twinkeling in jullie ogen. Dat vind ik mooi om te zien. Ik zie wel kansen”, benadrukt wethouder Bas Kurver.