voor nieuwe vormen van wonen, zorg en ondersteuning

practice

In de praktijk - Volg hieronder de ontwikkelingen van verschillende projecten die zich richten op toekomstbestendige wijken en nieuwe vormen van wonen en zorg.

 

blog

Werkconferentie WHO CARES community of practice

20170118NwARDV0490lq.jpg

WHO CARES community of practice organiseert op 9 mei 2019 haar eerste werkconferentie. Op deze conferentie kunt u meedoen aan workshops, gaat u op werkbezoek bij inspirerende projecten en leert u meer over financiering, technologie, bewonersinitiatieven en diversiteit. Met medewerking van onder meer Rijksbouwmeester Floris Alkemade, Gijsbert van Herk (Humanitas) en Kees van der Burg (directeur generaal Langdurige Zorg VWS). Kijk hieronder voor het programma.

Programma

De werkconferentie vindt plaats op 9 mei van 9:30 uur tot 18:00 uur in de Amstelhoven in Amsterdam (Nieuwe Herengracht 18). Het programma bestaat uit verschillende onderdelen die deels naast elkaar plaatsvinden. Na uw aanmelding vragen wij u op een later moment een keuze te maken tussen een aantal programmaonderdelen.

Opening
Floris Alkemade (Rijksbouwmeester), Gijsbert van Herk (bestuursvoorzitter Stichting Humanitas) en beeldende inspiratie door kunstenaarscollectief TAAK.

Stimuleringsregeling wonen en zorg
Een uitgebreide toelichting op de nieuwe stimuleringsregeling van VWS (per april 2019) die er op gericht is om nieuwe wooninitiatieven te helpen bij de financiering. De workshop wordt gegeven door Peter Alders (Ministerie van VWS) en Frank van der Voort (RVO).

Lab publieke techniek
Een verkenning van de rol van technologie voor nieuwe vormen van wonen en zorg. Welke kansen biedt het voor preventie en zorg in de woning, maar ook voor de openbare ruimte? Een verkenning met medewerking van Floor Driessen (iCAREnext) en Bert Tjhie (Rijtjeshuis past de zorg).

Talkshow diversiteit
Talkshow onder leiding van Jasper Klapwijk en Rutger Oolbekkink (WHO CARES community of practice). Met Milja Kruyt (Delfshaven coöperatie en Zorgvrijstaat) Alida Landbrug (wooncoach en initiatiefnemer van Stadsdorp Zuidoost), Monique Biloro (Mark_Us familiehuis) en Harry Moeskops (Geron en Woonsaem).

Lunch in DE KAS
Tijdens de fair chain lunch staat de update versie van de WHO CARES-tentoonstelling in DE KAS op de binnenplaats van het Corvershof.

Werkbezoek buurtcoöperatie OHG
Hoe kun je wonen en zorg voor ouderen als bewoners in de buurt combineren? Een voorbeeld hiervan is de buurtbel, waar Meta de Vries iets vertelt in de Eester. Ben van Essen en Jurgen van der Heijden (Nederland zorgt voor elkaar) gaan tijdens het werkbezoek in gesprek over succes- en faalfactoren voor ontwerp en ontwikkeling door de gemeenschap.

Op zoek naar geld
Voor veel mensen is het zorgstelsel en financieringsstromen totaal onoverzichtelijk. Wat zijn de mogelijkheden voor jouw initiatief? In deze workshop bespreken we met Lars Mosman (Dubbel-L, Bloemkoolburenbond, Almere) een casus en wordt het stellen van heel veel vragen aangemoedigd. Met Nelleke van Olst (Triodos), John Reimerink (Ilfa), het zorgkantoor van Zilveren Kruis en Wmo Almere.

Locatie als struikelblok voor initiatieven
Hoewel veel gemeenten nieuwe (bewoners)initiatieven van wonen en zorg enorm toejuichen, blijkt de locatie om zo'n initiatief in de praktijk een struikelblok. Welke gemeenten en maatschappelijke organisaties kunnen met een locatie bijdragen aan de oplossing van dit probleem? Met Lars Mosman

Rondleiding op het terrein van de Amstelhoven
Dit prachtige besloten terrein met statige gebouwen naast de Hermitage biedt onderdak aan een breed scala van maatschappelijke innovatieve organisaties. Na een toelichting door Arend Driessen gaan we bij vier organisaties op bezoek. Dokters van de wereld helpt mensen zonder verblijfspapieren. In het Huis van de Tijd, een initiatief van Annemei The, staat het dagelijks leven met dementie centraal. Cordaan biedt verschillende vormen van wonen met zorg en tijdelijk verblijf.

Afsluiting met initiatiefnemers WHO CARES
Kees van den Burg, directeur generaal langdurige zorg (Ministerie van VWS) reflecteert op de dag. We sluiten de conferentie af met een borrel.