voor nieuwe vormen van wonen, zorg en ondersteuning

practice

In de praktijk - Volg hieronder de ontwikkelingen van verschillende projecten die zich richten op toekomstbestendige wijken en nieuwe vormen van wonen en zorg.

 

blog

Wijkportretten

Wijkportretten
Er zijn vier wijken uitgekozen in vier verschillende gemeenten Almere, Groningen, Rotterdam en Sittard-Geleen. Vier heel verschillende wijken, maar tegelijkertijd wijken zoals vele andere in Nederland. Er is een grote overeenkomst: al deze gemeenten zitten te wachten op goede nieuwe ideeën waarmee hun wijken weer toekomstbestendig worden. Projectleider van WHO CARES – Rutger Oolbekkink – ging met betrokkenen bij deze locaties in gesprek. Meer informatie over de locaties staat op deze website bij http://www.prijsvraagwhocares.nl/wijkportretten/.

"Rotterdam heeft een dubbel karakter: één van vernieuwing en één van problemen. We zijn het social lab van Nederland. Ik zie kansen voor de combinatie van jongeren en ouderen."
Onno de Zwart, directeur publieke gezondheid, welzijn en zorg, Rotterdam

"WHO CARES is voor Almere een belangrijke stap die past bij de traditie van pionieren bij woningbouw. Ik hoop dat mensen over de schutting gaan kijken, op zoek naar andere oplossingen die integraler zijn."
Wethouder Tjeerd Herrema, Almere

"Ik kijk erg uit naar de resultaten van de prijsvraag. Ik vraag speciale aandacht om ook de particuliere woonvoorraad mee te nemen in het proces."
Wethouder Ruud Guyt, Sittard- Geleen

"We zijn op zoek naar oplossingen die ook relevant zijn voordat mensen echte zorg ontvangen. Tot nu toe is iedereen heel druk bezig geweest vanuit de eigen sector. Ik roep iedereen nu op om samen te gaan werken."
Projectleider Bert Horst, Groningen
200182327