voor nieuwe vormen van wonen, zorg en ondersteuning

blog

De wijk van morgen

GROOTkleiner.jpg

iCarenisse combineert een wijkgerichte verandering in de zorg met een stedenbouwkundige aanpak. Het één kan niet zonder het ander, want we bouwen geen nieuwe wijk, maar mét de wijk een nieuwe samenleving.

Bouwstenen voor een inclusieve samenleving

Dat doen we in drie fasen. De eerste stap geldt de zorginstellingen. Deze richten zich in de toekomst weer op hun kerntaak: het leveren van zorg. Zij zien af van andere diensten. Vervolgens brengen we zorgfuncties kleinschalig terug in de wijk, als vanzelfsprekend onderdeel van de stedelijke structuur. Voor alle hulp kunnen bewoners terecht bij één loket. Ten derde richten we een wijkbedrijf op dat samenwerking tussen (bestaande) woon-, zorg- en welzijnsorganisaties stimuleert en bewoners bij hun buurt betrekt.

Interactieve bijeenkomsten

iCAREnext is een doorvertaling van het concept iCAREnisse. Architectenbureau Groosman, stedenbouwkundigbureau od205, onderzoeksbureau Kaap-O en zorgorganisatie +Vijf zijn het samenwerkingsverband iCAREnext gestart. De organisaties vonden elkaar in de behoefte een wezenlijke bijdrage te leveren aan de inclusieve samenleving. Het resultaat van de aanpak van iCAREnext is een wijk waar ruimte is voor iedereen die de regie over zijn eigen leven wil blijven voeren. Een wijk die garant staat voor een toekomstbestendige leefomgeving met een duidelijke, maatschappelijke impact. Om een eerste stap te maken naar verandering organiseert iCAREnext interactieve sessies voor zorgaanbieders, woningcorporaties, ontwikkelaars en gemeenten.

Het resultaat van de aanpak van iCAREnext is een buurt of wijk waarin steeds meer ruimte is voor iedereen om de regie over het eigen leven te voeren. Een aanpak die garant staat voor een toekomstbestendige leefomgeving met een duidelijke, maatschappelijke impact. En dat is hard nodig gezien de belangrijke sociale vraagstukken die er momenteel spelen. ‘De wijk van morgen’ is dan ook een antwoord op de problematiek rondom onder meer eenzaamheid, overlast in buurten en wijken, stijgende kosten en personeelstekorten.

Kijk voor resultaten op onze website: www.icarenext.nl


Meer informatie over deze inzending:
iCAREnisse