voor nieuwe vormen van wonen, zorg en ondersteuning

blog

Met 8 bouwstenen naar de Wijk van Morgen

8bouwsteneniCAREnextkleinerpng.png

Hoe creëer je een inclusieve omgeving waar rekening wordt gehouden met zowel de sociale en ruimtelijke als technologische aspecten van onze leefomgeving? Het team van ICAREnext ging op zoek naar antwoorden op deze vraag. Samen ontwikkelden zij de ‘wijk van morgen’. Een buurt of wijk waarin steeds meer ruimte is voor iedereen om de regie over het eigen leven te voeren. Onze aanpak staat garant voor een toekomstbestendige wijk met een duidelijke maatschappelijke impact. Zij kwamen uit op acht bouwstenen die gezamenlijk de inclusieve leefomgeving faciliteren.

Bouwsteen 1 - Diversiteit

Creëer ruimte voor diverse bevolkingsgroepen. In een inclusieve omgeving kan iedereen een zo normaal mogelijk leven leiden en van betekenis zijn voor anderen. Of je nou een zorgvraag hebt of niet.

Bouwsteen 2 - Zorgdiensten op maat

Faciliteer zorg op maat in de woning of kleinschalig bij elkaar in de wijk. Dit bevordert het langer zelfstandig wonen van mensen met een ondersteuningsvraag.

Bouwsteen 3 - Een actief bewonersnetwerk

Betrek bewoners bij de transformatie van de wijk en geef ze ook na oplevering een actieve rol. Samen vormen zij een actief bewonersnetwerk met ruimte voor onder meer sociaal ondernemerschap.

Bouwsteen 4 – Verscheidenheid aan voorzieningen in de buurt

Zorg dat bewoners in de wijk ook gebruik kunnen maken van extra services als: een afhaalpunt voor de bezorgdiensten, gezamenlijke moesten of stadstuin of een gedeelde ruimte voor ontmoeting. Niet alleen de ‘gewone dingen’ als boodschappen doen en naar de dokter gaan moet voor iedereen in de nabije omgeving mogelijk zijn.

Bouwsteen 5 - Gevarieerd en flexibel woningaanbod.

Maak woningen dermate adaptief en flexibel dat zij gemakkelijk aangepast kunnen worden aan de veranderende wensen en behoeften van de bewoners. Zo kunnen bewoners, ook wanneer zij ouder worden, in hun eigen woning, in hun eigen wijk blijven wonen.

Bouwsteen 6 - Private domotica in de woning

Kies technologische toepassingen die ondersteunend en faciliterend zijn aan de vraag van (kwetsbare) bewoners. De digitale infrastructuur stimuleert zo om zelfstandig te kunnen blijven wonen.

Bouwsteen 7 - Aantrekkelijke en toegankelijke openbare ruimte.

Ontwerp een fijnmazig netwerk van veilige routes door de wijk die openbare plekken en voorzieningen met elkaar verbinden. Plezierig lang thuis wonen kan alleen als de wijk ook een aantrekkelijke openbare ruimte heeft die uitnodigt om naar buiten te gaan en ontmoeting en herstel stimuleert.

Bouwsteen 8 - Publieke domotica in de woonomgeving.

Zorg voor een natuurlijke overgang van privé naar publiek terrein. Slimme technologische aanpassingen die een vanzelfsprekend onderdeel van de openbare ruimte zijn verlagen de drempel om naar buiten te gaan.

Het resultaat is een buurt of wijk waarin steeds meer ruimte is voor iedereen om de regie over het eigen leven te voeren. Wil je meer weten over de bouwstenen en hoe je deze concreet in kan zetten? Neem dan contact op via info@icarenext.nl.

Tijdens de prijsvraag WhoCares vonden architectenbureau Groosman, stedenbouwkundig bureau od205, onderzoeksbureau Kaap-O en zorgorganisatie +Vijf elkaar in de behoefte een wezenlijke bijdrage te leveren aan de inclusieve samenleving en vormen zij het team ICAREnext, dat een doorvertaling is van het concept iCAREnisse.


Meer informatie over deze inzending:
iCAREnisse