voor nieuwe vormen van wonen, zorg en ondersteuning

blog

Balans in zorgen voor en met elkaar

/files/blg/00071/beeldmarkusfamiliehof.jpg

Woonwijken in Nederland zijn doorgaans mono-programmatisch van opzet. Een straat bestaat uit rijwoningen, twee-kappers of appartementen. De plaatsing van woningen aan een straat is gericht op efficiënte ontsluiting, niet op het creëren van gemeenschappen. De stedenbouwkundige vernieuwing in het project Mark_Us Familiehof zit in het combineren van verschillende woningtypen rond een gemeenschappelijk hof.

De maat van het hof staat gemeenschapsvorming toe. Daarnaast zijn de woningen flexibel te gebruiken. Woningen kunnen worden samengevoegd, vergroot of gesplitst in een woondeel en een zorgdeel. Zo kunnen jongeren, gezinnen met kinderen, ouderen en zorgbehoevenden gezamenlijk leven rond het erf van een hof in een kleine, op gemeenschapsvorming gerichte woonomgeving. Wonen in een Mark_Us Familiehof brengt de balans terug in het zorgen voor en zorgen met elkaar. Gemeenschapsvorming is in onze visie belangrijk om wederkerigheid, delen en complementariteit - wat de een tekort heeft, vult de ander aan - te stimuleren.

Hobbels onderweg.

We hebben een locatie op het oog, die geschikt en bovendien beschikbaar is. Aan interesse bij zorginstellingen, woningcorporaties, gemeente en vastgoedontwikkelaars en potentiele bewoners, lokaal en regionaal ontbreekt het niet. De eervolle vermelding die we hebben gekregen, helpt daarbij. Inmiddels hebben we de sociale visie verder uitgewerkt. We leggen met Vivantes Zorggroep de verbindingen tussen de instelling en ouderen die thuis wonen in de buurt/wijk.
De concrete realisatie van een sociale en ruimtelijke visie blijkt nog niet gemakkelijk. De obstakels die we tegen komen, hebben te maken met beeldvorming, onbekendheid en het ontbreken van procesregie. Deze lijken bij onze belangrijkste stakeholder, de gemeente, te zorgen voor een vertraging in de voortgang. Waar wij op wachten is het doorslaggevende gesprek waarin de intentie tot verkoop van de grond van de beoogde locatie wordt uitgesproken.


Meer informatie over deze inzending:
Mark_Us Familiehuis