nederlandwordtanders.nl

Almere, Almere Haven

Met alle bewoners de volgende veertig jaar in

Met Almere Haven is het allemaal begonnen. De oudste wijken in dit eerste deel van de stad zijn 40 jaar geleden gebouwd. Tussen 1975 en 2000 zijn dertien wijken van Almere Haven verrezen. Van de ruim 200.000 inwoners die Almere telt, wonen er 22.000 in Almere Haven.

informatie Almere Haven

Voor de meesten geldt: “Eenmaal in Haven, nooit meer weg”

In de oudste wijken van de stad staan relatief veel corporatiewoningen. Almere Centrum en ook de vroegste wijken in Almere Haven zoals De Wierden, De Hoven en De Werven tellen ruim zeventig procent corporatiewoningen. Voor Almere Haven als geheel ligt de verhouding als volgt: 41% corporatiewoningen en gemiddeld 55% particulier eigendom. De wijken in Almere Haven verschillen onderling sterk van karakter. Zij worden gescheiden door grote wegen, met aan weerszijden groen en een strook voor midden- en kleinbedrijf er langs. Het stadsdeel heeft een eigen winkelcentrum. In de buurt van dit centrum liggen woonblokken die ‘rood’ scoren op de 'Leefbaarometer'.

Binnenring en buitenring

Almere Haven is een stadsdeel met 13 wijken, met grote onderlinge verschillen op
alle fronten. Er wordt grofweg onderscheid gemaakt tussen de Binnenring, bestaande uit Almere Haven Centrum (direct aan de letterlijke haven gelegen) en de wijken De Wierden, De Hoven en De Werven. Daaromheen ligt een doorgaande weg. Daarbuiten liggen de overige wijken in de Buitenring. De wijken zijn opgebouwd uit erven. WHO CARES concentreert zich op Almere Haven Binnenring, maar Binnenring kan niet geheel los van de Buitenring bekeken worden. Immers Almere Haven is echt een afgebakend geheel binnen Almere, begrensd door Gooimeer, A6, Hoge Vaart en de A27.

Veel alleenstaanden

De bewoners zijn relatief tevreden over het wonen in Haven. "Eenmaal in Haven, nooit meer weg" luidt een plaatselijk spreekwoord. Ze zien hun wijk in Haven als een dorp en zijn relatief betrokken bij hun omgeving. Ze geven hun wijk en hun woning vrijwel altijd een cijfer ruim boven de 6. De klachten die er zijn, gaan over het onderhoud en de gedateerdheid van woningen, over ondermaatse zorg voor de openbare ruimte en lage kwaliteit van het winkelcentrum. In Almere Haven is 36 procent van de bewoners alleenstaand, terwijl de meeste woningen voor gezinnen gebouwd zijn. Dertig procent van de inwoners is 55+. De meesten stellen zich nog niet de vraag hoe zij in deze wijk oud denken te worden.

De gemeente wil Haven voorbereiden op de komende veertig jaar en voorziet twee overgangen die zij wil ondersteunen. De eerste is de overgang naar een wijk voorzien van volledig duurzame energie; de vervanging van de gasinfrastructuur anticiperend op de eindigheid van de gasvoorraad. De tweede is de overgang naar een wijk waar mensen met zorg ook lang thuis kunnen blijven wonen.

Het Woningbouwatelier Almere leidt het proces en heeft met de gemeente twee afspraken gemaakt:

we sorteren stakeholders met een te kapitaliseren belang in de wijk voor, zodat teams die doorgaan naar de tweede ronde met hen kunnen samenwerken. Zo kunnen we komen tot een business case op wijkniveau;
we trekken mét bewoners samen op: het idee dat uitgewerkt wordt, moet kunnen rekenen op enthousiaste ontvangst door bewoners.

‘Elk idee moet kunnen rekenen op enthousiast onthaal van (eigenaar) bewoners’


winnaars

Onder grote belangstelling zijn op donderdag 26 oktober tijdens de Dutch Design Week in Eindhoven de winnaars bekend gemaakt van WHO CARES, de ontwerpprijsvraag voor nieuwe vormen van wonen en zorg.


magazine

Bekijk hier het magazine over de prijsvraag met achtergronden en uitgebreide informatie over de genomineerde projecten en de winnaars.