voor nieuwe vormen van wonen, zorg en ondersteuning
/files/nvg/00047/woonzorgchallenge.jpg

Woonzorgchallenge

Als een vervolg op de prijsvraag WHO CARES wordt de Woonzorgchallenge ontwikkeld. De challenge wordt een instrument waarmee gemeentes nieuwe vormen van wonen en zorg voor ouderen en kwetsbare doelgroepen kunnen realiseren. Met expliciete aandacht voor de inrichting en het gebruik van de woonomgeving en inpassing in de buurt. De challenge is een vorm van aanbesteding die gemeenten helpt om initiatiefnemers, ontwerpers, bewoners, ontwikkelaars en zorgmedewerkers uit te dagen om samen te werken en plannen in te dienen voor een concrete locatie. In een paar overzichtelijke stappen wordt het best passende initiatief geselecteerd om met de locatie aan de slag te gaan. Hiermee wordt meer ruimte geboden voor vernieuwende en buurtgerichte initiatieven.

Het format is er nu nog niet. Het wordt de komende maanden ontwikkeld door WHO CARES Community of Practice, samen met een koplopersgroep van maximaal 5 gemeenten en aan de hand van een concrete pilotlocatie. Daarna zal het ter beschikking worden gesteld aan andere gemeenten, overheden en maatschappelijke organisaties.

Meer informatie

Voor meer informatie, download het document hieronder. Bent u geïnteresseerd om deel te nemen aan deze koplopersgroep, neem dan contact op met Jasper Klapwijk of Rutger Oolbekkink. De ontwikkeling van de woonzorgchallenge en de begeleiding van de koplopersgroep gebeurt door Jasper Klapwijk en Rutger Oolbekkink, in opdracht van het Atelier Rijksbouwmeester en de Raad voor Volksgezondheid en Samenleving. De ministeries van BZK en VWS maken de ontwikkeling van de Woonzorgchallenge financieel mogelijk. Platform 31 en Architectuur Lokaal ondersteunen de woonzorgchallenge en maken deel uit uit van de koplopersgroep.