voor nieuwe vormen van wonen, zorg en ondersteuning

Who cares- community of practice

WHO CARES community of practice is een netwerk waarin de ontwerpers en professionals uit de domeinen wonen en zorg met bewoners, gemeenten en professionals die werken aan nieuwe vormen van wonen en zorg als katalysator van wijkvernieuwing. De community is een vervolg op de prijsvraag Who Cares uit 2017. Op deze website kun je de ontwikkelingen van de projecten, het netwerk en de inzendingen volgen en delen.

 

blog

RJFGEMWhoCares053.jpg
Community of Practice

Werkbezoek Rotterdam

november 2019
In het voormalige Scheepvaart- en Transport College, De Machinist, vindt op 18 september 2019 het Rotterdamse WHO CARES werkbezoek plaats. Rijksbouwmeester Floris Alkemade en andere vertegenwoordigers van de initiatiefnemers van de Community of Practice gaan in gesprek met de teams die hebben meegedaan met de prijsvraag, maar ook met een groot aantal andere partijen die werken aan het toekomstbestendig maken van Rotterdamse wijken. In het eerste deel van het werkbezoek worden kennis en ervaringen gedeeld naar aanleiding van de inzichten van de Rotterdamse WHO CARES teams en een aantal pilots die de gemeente is gestart op het gebied van wonen, zorg, welzijn en community building. In het tweede deel praten winnaar WHO DARES en bestuurders van Rotterdam over de mogelijke implementatie van het idee in de wijken: Bospolder-Tussendijken en Bloemhof-Hillesluis. De middag begint met een bijdrage over Carnisse door West8.
meer...
Carnisse.jpg
Community of Practice

Video Carnisse - Wijk en zorg in transformatie

november 2019
Carnisse Wijk en Zorg in transitie

Rotterdam Carnisse is één van de wijken die mee heeft gedaan aan de prijsvraag WHO CARES. Een prachtige wijk, maar ook met veel uitdagingen. Aan de rand van de wijk staat het verpleeghuis Hannie Dekhuijzen. Het verpleeghuis kan de zorgvraag niet aan. Vooral oudere bewoners zijn afhankelijk van het verpleeghuis, omdat woningen in de wijk nauwelijks geschikt zijn om thuis zorg te krijgen. Hierdoor ontstaan lange wachtlijsten voor een plek in het verpleeghuis. Wil jij weten welke plannen er zijn om dit te verbeteren? Kijk dan de film hieronder.
meer...
Community of Practice

Voorbij het Hornbach-project; wie pakt de regie op het verbrede speelveld?

november 2019
Versnellen op innovatiethema’s voor langer thuis wonen

'Zie het Langer thuis laten wonen van ouderen vooral niet als een ‘Hornbach project’', stelde Gerard van Bortel van de TU Delft. Het is geen pasklaar product. Hij reflecteerde op de innovatieve werkwijzen die werden gepresenteerd tijdens de eerste themabijeenkomst van het innovatieprogramma Langer thuis | de inclusieve wijk op 17 september jl. De 24 gebiedscoalities die werken aan een beter thuis voor kwetsbaren waren bijeen voor de aftrap van het programma.
meer...
8bouwsteneniCAREnextkleinerpng.png
iCAREnisse

Met 8 bouwstenen naar de Wijk van Morgen

augustus 2019
Hoe creëer je een inclusieve omgeving waar rekening wordt gehouden met zowel de sociale en ruimtelijke als technologische aspecten van onze leefomgeving? Het team van ICAREnext ging op zoek naar antwoorden op deze vraag. Samen ontwikkelden zij de ‘wijk van morgen’. Een buurt of wijk waarin steeds meer ruimte is voor iedereen om de regie over het eigen leven te voeren. Onze aanpak staat garant voor een toekomstbestendige wijk met een duidelijke maatschappelijke impact. Zij kwamen uit op acht bouwstenen die gezamenlijk de inclusieve leefomgeving faciliteren.
meer...
SelectiewerkconferentieLQ2png.png
Community of Practice

Drukbezochte eerste Werkconferentie

mei 2019
‘We gaan door tot realisatie, dat is en blijft het streven’, Floris Alkemade, rijksbouwmeester en een van de initiatiefnemers van de prijsvraag Who Cares opende 9 mei in Amsterdam de eerste werkconferentie van de Who Cares Community met een duidelijke boodschap. ‘Verandering ontmoet weerstand, maar de opdracht is: niet terug te deinzen.’ En minstens zo belangrijk, voegde hij toe: ‘aarzel nooit hulp en steun te vragen’.
meer...
DiversiteitLQalspng.png
Community of Practice

Talkshow over diversiteit

mei 2019
Wie de zaal rondkijkt, ziet vooral witte gezichten. Goedopgeleide, welbespraakte mannen en vrouwen die zich vanzelfsprekend en met goede bedoelingen bemoeien met de maatschappij. Het is een bekend fenomeen: het gemis aan diversiteit. Waarom zijn ‘ze’ er niet, waarom doen ‘de anderen’ niet mee? Het ontbreekt aan diversiteit bij vele participatieprojecten of het bij sociale prijsvragen als deze is, bij hypermoderne stadslabs, of ouderwetse inspraakavonden. Even zo vaak staat het gemis op de agenda. Zo ook deze ochtend, op de werkconferentie van de Community of Practice rondom de prijsvraag Who Cares in Amsterdam: een talkshow over diversiteit. Uit vier hoeken komen antwoorden op de vraag naar de afwezigheid.
meer...
afbeeldingwerkbezoekgroningen.jpg
Community of Practice

Werkbezoek Groningen

april 2019
Op de boot van Platform GRAS ontmoet Rijksbouwmeester Floris Alkemade op 28 maart 2019 vier van de vijf teams die meededen aan WHO CARES in de Groninger Oosterparkwijk. Het gaat vandaag over de stand van zaken rond de teams en de ontwikkelingen in de wijk en de stad. In de middag praten winnaar Care2Share en runner-up Michi-Noeki met wethouder Roeland van der Schaaf en stadsbouwmeester Jeroen de Willigen. Maar de dag begint met een sessie van twee andere finalisten met de Rijksbouwmeester: Bier en worst en Verbonden.
meer...
beeldtentoonstellingsmaler.jpg
Community of Practice

Projecten in de praktijk - tentoonstelling en talkshow op WoOncongres 2019

april 2019
Hoe de projecten van WHO CARES zich ontwikkelen in de praktijk lieten we zien op het WoOncongres in den Haag afgelopen april. In een bijgewerkte versie van de tentoonstelling zijn de ontwikkelingen te zien die teams de afgelopen tijd hebben doorgemaakt. En in een talkshow onder leiding van Milou Joosten en Rutger Oolbekkink presenteerden Peter van Assche (Bloemkoolburen bond en hedendaagse hofjes) en Hélène Houben (De Wijk als (t)huis) hun voortgang en dillema’s.
meer...
spreadmagazineartikel.png
Community of Practice

Veranderen is nooit eenvoudig

april 2019
WHO CARES Community of Practice organiseerde een talkshow op de wethoudersmanifestatie van Architectuur Lokaal. Onderwerpen als ‘de wijkgedachte’ en ‘dillema’s bij de transitie’ worden besproken met diverse tafelgasten. Het verslag is opgenomen in de publicatie “Grensverleggers”.
meer...
20170118NwARDV0490lq.jpg
Community of Practice

Werkconferentie WHO CARES community of practice

maart 2019
WHO CARES community of practice organiseert op 9 mei 2019 haar eerste werkconferentie. Op deze conferentie kunt u meedoen aan workshops, gaat u op werkbezoek bij inspirerende projecten en leert u meer over financiering, technologie, bewonersinitiatieven en diversiteit. Met medewerking van onder meer Rijksbouwmeester Floris Alkemade, Gijsbert van Herk (Humanitas) en Kees van der Burg (directeur generaal Langdurige Zorg VWS). Kijk hieronder voor het programma.
meer...
20190312NwARDV7261xx.jpg
Community of Practice

Op avontuur in Geleen-Zuid

maart 2019
Op dinsdag 12 maart komen zo’n veertig bewoners uit Geleen-Zuid bij elkaar in de Biesenhof. Een prachtig gerestaureerde carréhoeve bij Geleen, die model stond voor het intiatief De wijk als (t)huis van ontwerper Hélène Houben. Over dat initiatief gaat het deze avond. Het begon allemaal met een oproep van Rijksbouwmeester Floris Alkemade: hoe moet het nu in de toekomst verder met de woningen en wijken die verouderen? Daarvoor organiseerde hij een prijsvraag: WHO CARES?
meer...
onderzoek3bewerkt.jpg
Community of Practice

Analyse: WHO CARES?

maart 2019
In 2018 schreef de Rijksbouwmeester, Floris Alkemade WHO CARES uit: een prijsvraag voor nieuwe vormen van wonen en zorg in de gemeenten Almere, Groningen, Rotterdam en Sittard-Geleen. De prijsvraag leverde 174 voorstellen voor nieuwe vormen van wonen en zorg op. Twintig ontwerpen werden verder uitgewerkt in de tweede ronde. Daaruit selecteerde de jury per gemeente een winnaar en een runner-up.
meer...