voor nieuwe vormen van wonen, zorg en ondersteuning

Who cares- community of practice

WHO CARES community of practice is een netwerk waarin de ontwerpers en professionals uit de domeinen wonen en zorg met bewoners, gemeenten en professionals die werken aan nieuwe vormen van wonen en zorg als katalysator van wijkvernieuwing. De community is een vervolg op de prijsvraag Who Cares uit 2017. Op deze website kun je de ontwikkelingen van de projecten, het netwerk en de inzendingen volgen en delen.

 

blog

Zorgsaamwonencongres.jpg
Community of Practice

ZorgsaamWonen congres

december 2019
Waar blijven de nieuwe vormen tussen wonen en zorg?

Ideeën voor nieuwe woonvormen met zorg genoeg, maar nog veel te weinig woonvormen waar de groeiende groep ouderen daadwerkelijk zelfstandig kan wonen. Het podium van het ZorgSaamWonencongres in Rotterdam op 25 november stond dan ook vol met mensen die daarin verandering willen brengen. De Rotterdamse wethouder Sven de Langen opende het congres en lanceerde het platform ZorgSaamWonen Het congres vormde de start van het platform ZorgSaamWonen, een initiatief dat erop gericht is om kennis en ervaring met vormen van wonen met zorg uit te wisselen.

Rotterdam zelf is een van de voorbeelden van de maatschappelijke opgave waar we voor staan die op het congres de revue passeerden. Rotterdam wil een seniorvriendelijke gemeente worden en heeft daarom zes locatie aangewezen voor ‘ouderenhubs’. Dat zijn plaatsen waar voorzieningen voor ouderen in de wijk moeten komen, met nieuwe vormen van wonen. Daarmee wil de stad inspelen op de wens van ouderen om oud te worden in hun eigen wijk. Om dat mogelijk te maken en om eenzaamheid te voorkomen, wonen ouderen graag samen en dichtbij voorzieningen voor winkels en zorg.
meer...
Congres.jpg
Community of Practice

Jaarcongres Seniorenhuisvesting - VastgoedJournaal

december 2019
De bottleneck: locatie, locatie, locatie.

“Er staan tientallen mensen met diepe zakken klaar om in seniorenhuisvesting te investeren, maar er gebeurt niets.” In de wandelgangen van het jaarcongres seniorenhuisvesting van VastgoedJournaal mopperen de beleggers dat er te weinig locaties zijn om in te investeren. Er zijn in Nederland krap 500 kleinschalige woonvormen voor kwetsbare ouderen: veel te weinig om te voldoen aan de vraag. Daardoor komen er te weinig woningen voor ouderen bij en is er op de markt te weinig doorstroming. Dat is volgens dagvoorzitter en expert seniorenhuisvesting Tromp Bakker de grootste uitdaging waar de Nederlandse vastgoedmarkt en zorgmarkt voor staan.

Dat de grijze golf op ons afkomt is geen geheim meer: iedereen heeft het er al jaren over. Er is onder al die ouderen veel latente behoefte aan samen zelfstandig wonen in de eigen buurt. Als er niet meer woningen bijkomen, verhuizen senioren niet en blijven ze wonen in eengezinswoningen. Er moet dan voor gezinnen bijgebouwd worden om te voldoen aan de vraag van jongeren. Ook dat is nauwelijks meer mogelijk door het gebrek aan bouwlocaties voor seniorenwoningen als gevolg van de stikstofcrisis en de concurrentie om schaarse grondposities. Zolang daarin geen verandering komt, wordt het moeilijk om de enorme opgave in de seniorenhuisvesting voor de komende jaren op te lossen.

Senioren krijgen bij gebrek aan seniorenwoningen niet wat ze wensen of nodig hebben voor hun oude dag. Ze kunnen daardoor veel minder lang en veel minder prettig thuis wonen. Daardoor doen ze eerder en langer een beroep op zorg. Voor die zorg zijn te weinig professionals beschikbaar: er is nu al een groot tekort aan verzorgend en verplegend personeel. Daarom ontwikkelen zorgaanbieders steeds meer technische mogelijkheden om senioren tot op hoge leeftijd te ondersteunen bij zelfstandig wonen, zoals bestuursvoorzitter Conny Helder van TanteLouise laat zien in haar bijdrage over Hof van Nassau.

Nieuwe woningen voor senioren hoeven niet altijd op een nieuwe locatie in de wijk of buurt te verrijzen. Dat toont Dorte Kristensen, directeur van AtelierPro aan met ‘De Plaatwerkerij’ bij Woonzorgcentrum Scheldehof in Vlissingen: een spiksplinternieuwe mix van publieks-voorzieningen zoals brasserie, ateliers, bioscoop, theater, kapsalon, winkels en parkeergarage in een oude werf, met nieuwbouw van 120 units voor somatische en psychiatrische patiënten. Een grootschalig gebouw midden in de stad, met een kleinschalige invulling waar mensen zich toch thuisvoelen omdat ze de werf kennen.

Aan de wil om te investeren ontbreekt het niet: beleggers staan te trappelen om te investeren in fullserviceconcepten waar ouderen zich thuisvoelen, vertelt Mark Kuijpers, Managing director van Greystar, een van de grotere beleggers in woningen voor ouderen in de VS. Ook corporaties als Stadgenoot willen graag investeren en zoeken naar woningen die aansluiten bij de waarden van ouderen. Daarover schreef bestuursvoorzitter Marien de Langen met seniorenhuisvesters Cees van Boven (Woonzorg Nederland) en Peter Boerenfijn (Habion) een manifest, waarin ze uitgaan van het belang van autonomie, privacy, gelijkgezindheid en zingeving. Dat vertaalt zich in samen zelfstandig wonen in kleinere woningen van ca. 45 m².

Juist de techniek stelt ouderen in staat langer zelfstandig te wonen, maar daarvoor moet de techniek wel slimmer worden. Massi Mohammadi laat zien dat de techniek ons in staat stelt wijken groener, grijzer en slimmer te maken. Daarvoor moeten we wel anders naar techniek gaan kijken: niet naar automatisering die ons activiteiten uit handen neemt, maar als middel om ons te mobiliseren, zodat we ondanks aandoeningen en moeilijke omstandigheden actief kunnen blijven. Ze test oplossingen voor de slimme wijk in het smart cityproject Brandrvoort II tussen Helmond en Eindhoven.

Techniek stelt ouderen in staat langer zelfstandig te wonen, beleggers en corporaties staan klaar om te investeren, maar toch gebeurt er niets. Vanuit de ervaring met WHO CARES vertelt Jasper Klapwijk, projectleider van de community of practice, waar dat aan ligt. Van de 174 inzendingen voor de prijsvraag voor nieuwe vormen van wonen en zorg zijn er 20 uitgewerkt. Daaruitzijn op vier plaatsen vijf winnaars en een aantal kansrijke projecten geselecteerd. Er zijn vijf projecten op haalbaarheid getoetst, maar er is nog nergens een spade de grond in gegaan. De bottleneck: locatie, locatie, locatie.
meer...
PALOfase21200x628pxalgemeenklopt1.jpg
Community of Practice

Ontwerpprijsvraag Panorma Lokaal

december 2019
Architecten, landschapsarchitecten, stedenbouwkundigen en andere creatieve denkers kunnen zich vanaf vandaag inschrijven voor Panorama Lokaal: zeven ontwerpprijsvragen om woonwijken klaar te maken voor de toekomst. In Bargeres in Emmen, Haarlem Schalkwijk, Julianadorp in de gemeente Den Helder, Rotterdam Beverwaard, Tilburg Noord, Westwijk in Vlaardingen en Mosterdhof in Westervoort kunnen ontwerpteams aan de slag om nieuwe energie te geven aan de randen van de stad.

Deze zeven locaties zijn heel herkenbare wijken. Gebouwd in de jaren 60, 70 en 80 aan de rand van stad en groen. Wijken waar veel mensen zich thuis voelen. Het is de plek waar ze wonen en leven. Hun hart ligt er. En het klopt er. De wijken van toen kloppen alleen niet meer met de wensen van nu. We willen energiezuinige, passende en betaalbare woningen. Klimaatbestendige en leefbare wijken. En beter gebruik van het omringende groen. Dankzij hun ruime opgezet en ligging aan de rand van het buitengebied, liggen er in deze wijken veel kansen om ze toekomstbestendig te maken.
meer...
RJFGEMWhoCares053.jpg
Community of Practice

Werkbezoek Rotterdam

november 2019
In het voormalige Scheepvaart- en Transport College, De Machinist, vindt op 18 september 2019 het Rotterdamse WHO CARES werkbezoek plaats. Rijksbouwmeester Floris Alkemade en andere vertegenwoordigers van de initiatiefnemers van de Community of Practice gaan in gesprek met de teams die hebben meegedaan met de prijsvraag, maar ook met een groot aantal andere partijen die werken aan het toekomstbestendig maken van Rotterdamse wijken. In het eerste deel van het werkbezoek worden kennis en ervaringen gedeeld naar aanleiding van de inzichten van de Rotterdamse WHO CARES teams en een aantal pilots die de gemeente is gestart op het gebied van wonen, zorg, welzijn en community building. In het tweede deel praten winnaar WHO DARES en bestuurders van Rotterdam over de mogelijke implementatie van het idee in de wijken: Bospolder-Tussendijken en Bloemhof-Hillesluis. De middag begint met een bijdrage over Carnisse door West8.
meer...
Carnisse.jpg
Community of Practice

Video Carnisse - Wijk en zorg in transformatie

november 2019
Carnisse Wijk en Zorg in transitie

Rotterdam Carnisse is één van de wijken die mee heeft gedaan aan de prijsvraag WHO CARES. Een prachtige wijk, maar ook met veel uitdagingen. Aan de rand van de wijk staat het verpleeghuis Hannie Dekhuijzen. Het verpleeghuis kan de zorgvraag niet aan. Vooral oudere bewoners zijn afhankelijk van het verpleeghuis, omdat woningen in de wijk nauwelijks geschikt zijn om thuis zorg te krijgen. Hierdoor ontstaan lange wachtlijsten voor een plek in het verpleeghuis. Wil jij weten welke plannen er zijn om dit te verbeteren? Kijk dan de film hieronder.
meer...
Community of Practice

Voorbij het Hornbach-project; wie pakt de regie op het verbrede speelveld?

november 2019
Versnellen op innovatiethema’s voor langer thuis wonen

'Zie het Langer thuis laten wonen van ouderen vooral niet als een ‘Hornbach project’', stelde Gerard van Bortel van de TU Delft. Het is geen pasklaar product. Hij reflecteerde op de innovatieve werkwijzen die werden gepresenteerd tijdens de eerste themabijeenkomst van het innovatieprogramma Langer thuis | de inclusieve wijk op 17 september jl. De 24 gebiedscoalities die werken aan een beter thuis voor kwetsbaren waren bijeen voor de aftrap van het programma.
meer...
8bouwsteneniCAREnextkleinerpng.png
iCAREnisse

Met 8 bouwstenen naar de Wijk van Morgen

augustus 2019
Hoe creëer je een inclusieve omgeving waar rekening wordt gehouden met zowel de sociale en ruimtelijke als technologische aspecten van onze leefomgeving? Het team van ICAREnext ging op zoek naar antwoorden op deze vraag. Samen ontwikkelden zij de ‘wijk van morgen’. Een buurt of wijk waarin steeds meer ruimte is voor iedereen om de regie over het eigen leven te voeren. Onze aanpak staat garant voor een toekomstbestendige wijk met een duidelijke maatschappelijke impact. Zij kwamen uit op acht bouwstenen die gezamenlijk de inclusieve leefomgeving faciliteren.
meer...
SelectiewerkconferentieLQ2png.png
Community of Practice

Drukbezochte eerste Werkconferentie

mei 2019
‘We gaan door tot realisatie, dat is en blijft het streven’, Floris Alkemade, rijksbouwmeester en een van de initiatiefnemers van de prijsvraag Who Cares opende 9 mei in Amsterdam de eerste werkconferentie van de Who Cares Community met een duidelijke boodschap. ‘Verandering ontmoet weerstand, maar de opdracht is: niet terug te deinzen.’ En minstens zo belangrijk, voegde hij toe: ‘aarzel nooit hulp en steun te vragen’.
meer...
DiversiteitLQalspng.png
Community of Practice

Talkshow over diversiteit

mei 2019
Wie de zaal rondkijkt, ziet vooral witte gezichten. Goedopgeleide, welbespraakte mannen en vrouwen die zich vanzelfsprekend en met goede bedoelingen bemoeien met de maatschappij. Het is een bekend fenomeen: het gemis aan diversiteit. Waarom zijn ‘ze’ er niet, waarom doen ‘de anderen’ niet mee? Het ontbreekt aan diversiteit bij vele participatieprojecten of het bij sociale prijsvragen als deze is, bij hypermoderne stadslabs, of ouderwetse inspraakavonden. Even zo vaak staat het gemis op de agenda. Zo ook deze ochtend, op de werkconferentie van de Community of Practice rondom de prijsvraag Who Cares in Amsterdam: een talkshow over diversiteit. Uit vier hoeken komen antwoorden op de vraag naar de afwezigheid.
meer...
afbeeldingwerkbezoekgroningen.jpg
Community of Practice

Werkbezoek Groningen

april 2019
Op de boot van Platform GRAS ontmoet Rijksbouwmeester Floris Alkemade op 28 maart 2019 vier van de vijf teams die meededen aan WHO CARES in de Groninger Oosterparkwijk. Het gaat vandaag over de stand van zaken rond de teams en de ontwikkelingen in de wijk en de stad. In de middag praten winnaar Care2Share en runner-up Michi-Noeki met wethouder Roeland van der Schaaf en stadsbouwmeester Jeroen de Willigen. Maar de dag begint met een sessie van twee andere finalisten met de Rijksbouwmeester: Bier en worst en Verbonden.
meer...
beeldtentoonstellingsmaler.jpg
Community of Practice

Projecten in de praktijk - tentoonstelling en talkshow op WoOncongres 2019

april 2019
Hoe de projecten van WHO CARES zich ontwikkelen in de praktijk lieten we zien op het WoOncongres in den Haag afgelopen april. In een bijgewerkte versie van de tentoonstelling zijn de ontwikkelingen te zien die teams de afgelopen tijd hebben doorgemaakt. En in een talkshow onder leiding van Milou Joosten en Rutger Oolbekkink presenteerden Peter van Assche (Bloemkoolburen bond en hedendaagse hofjes) en Hélène Houben (De Wijk als (t)huis) hun voortgang en dillema’s.
meer...
spreadmagazineartikel.png
Community of Practice

Veranderen is nooit eenvoudig

april 2019
WHO CARES Community of Practice organiseerde een talkshow op de wethoudersmanifestatie van Architectuur Lokaal. Onderwerpen als ‘de wijkgedachte’ en ‘dillema’s bij de transitie’ worden besproken met diverse tafelgasten. Het verslag is opgenomen in de publicatie “Grensverleggers”.
meer...