voor nieuwe vormen van wonen, zorg en ondersteuning

Who cares- community of practice

WHO CARES community of practice is een netwerk waarin de ontwerpers en professionals uit de domeinen wonen en zorg met bewoners, gemeenten en professionals die werken aan nieuwe vormen van wonen en zorg als katalysator van wijkvernieuwing. De community is een vervolg op de prijsvraag Who Cares uit 2017. Op deze website kun je de ontwikkelingen van de projecten, het netwerk en de inzendingen volgen en delen.

 

blog

8bouwsteneniCAREnextkleinerpng.png
iCAREnisse

Met 8 bouwstenen naar de Wijk van Morgen

augustus 2019
Hoe creëer je een inclusieve omgeving waar rekening wordt gehouden met zowel de sociale en ruimtelijke als technologische aspecten van onze leefomgeving? Het team van ICAREnext ging op zoek naar antwoorden op deze vraag. Samen ontwikkelden zij de ‘wijk van morgen’. Een buurt of wijk waarin steeds meer ruimte is voor iedereen om de regie over het eigen leven te voeren. Onze aanpak staat garant voor een toekomstbestendige wijk met een duidelijke maatschappelijke impact. Zij kwamen uit op acht bouwstenen die gezamenlijk de inclusieve leefomgeving faciliteren.
meer...
SelectiewerkconferentieLQ2png.png
Community of Practice

Drukbezochte eerste Werkconferentie

mei 2019
‘We gaan door tot realisatie, dat is en blijft het streven’, Floris Alkemade, rijksbouwmeester en een van de initiatiefnemers van de prijsvraag Who Cares opende 9 mei in Amsterdam de eerste werkconferentie van de Who Cares Community met een duidelijke boodschap. ‘Verandering ontmoet weerstand, maar de opdracht is: niet terug te deinzen.’ En minstens zo belangrijk, voegde hij toe: ‘aarzel nooit hulp en steun te vragen’.
meer...
DiversiteitLQalspng.png
Community of Practice

Talkshow over diversiteit

mei 2019
Wie de zaal rondkijkt, ziet vooral witte gezichten. Goedopgeleide, welbespraakte mannen en vrouwen die zich vanzelfsprekend en met goede bedoelingen bemoeien met de maatschappij. Het is een bekend fenomeen: het gemis aan diversiteit. Waarom zijn ‘ze’ er niet, waarom doen ‘de anderen’ niet mee? Het ontbreekt aan diversiteit bij vele participatieprojecten of het bij sociale prijsvragen als deze is, bij hypermoderne stadslabs, of ouderwetse inspraakavonden. Even zo vaak staat het gemis op de agenda. Zo ook deze ochtend, op de werkconferentie van de Community of Practice rondom de prijsvraag Who Cares in Amsterdam: een talkshow over diversiteit. Uit vier hoeken komen antwoorden op de vraag naar de afwezigheid.
meer...
afbeeldingwerkbezoekgroningen.jpg
Community of Practice

Werkbezoek Groningen

april 2019
Op de boot van Platform GRAS ontmoet Rijksbouwmeester Floris Alkemade op 28 maart 2019 vier van de vijf teams die meededen aan WHO CARES in de Groninger Oosterparkwijk. Het gaat vandaag over de stand van zaken rond de teams en de ontwikkelingen in de wijk en de stad. In de middag praten winnaar Care2Share en runner-up Michi-Noeki met wethouder Roeland van der Schaaf en stadsbouwmeester Jeroen de Willigen. Maar de dag begint met een sessie van twee andere finalisten met de Rijksbouwmeester: Bier en worst en Verbonden.
meer...
beeldtentoonstellingsmaler.jpg
Community of Practice

Projecten in de praktijk - tentoonstelling en talkshow op WoOncongres 2019

april 2019
Hoe de projecten van WHO CARES zich ontwikkelen in de praktijk lieten we zien op het WoOncongres in den Haag afgelopen april. In een bijgewerkte versie van de tentoonstelling zijn de ontwikkelingen te zien die teams de afgelopen tijd hebben doorgemaakt. En in een talkshow onder leiding van Milou Joosten en Rutger Oolbekkink presenteerden Peter van Assche (Bloemkoolburen bond en hedendaagse hofjes) en Hélène Houben (De Wijk als (t)huis) hun voortgang en dillema’s.
meer...
spreadmagazineartikel.png
Community of Practice

Veranderen is nooit eenvoudig

april 2019
WHO CARES Community of Practice organiseerde een talkshow op de wethoudersmanifestatie van Architectuur Lokaal. Onderwerpen als ‘de wijkgedachte’ en ‘dillema’s bij de transitie’ worden besproken met diverse tafelgasten. Het verslag is opgenomen in de publicatie “Grensverleggers”.
meer...
20170118NwARDV0490lq.jpg
Community of Practice

Werkconferentie WHO CARES community of practice

maart 2019
WHO CARES community of practice organiseert op 9 mei 2019 haar eerste werkconferentie. Op deze conferentie kunt u meedoen aan workshops, gaat u op werkbezoek bij inspirerende projecten en leert u meer over financiering, technologie, bewonersinitiatieven en diversiteit. Met medewerking van onder meer Rijksbouwmeester Floris Alkemade, Gijsbert van Herk (Humanitas) en Kees van der Burg (directeur generaal Langdurige Zorg VWS). Kijk hieronder voor het programma.
meer...
20190312NwARDV7261xx.jpg
Community of Practice

Op avontuur in Geleen-Zuid

maart 2019
Op dinsdag 12 maart komen zo’n veertig bewoners uit Geleen-Zuid bij elkaar in de Biesenhof. Een prachtig gerestaureerde carréhoeve bij Geleen, die model stond voor het intiatief De wijk als (t)huis van ontwerper Hélène Houben. Over dat initiatief gaat het deze avond. Het begon allemaal met een oproep van Rijksbouwmeester Floris Alkemade: hoe moet het nu in de toekomst verder met de woningen en wijken die verouderen? Daarvoor organiseerde hij een prijsvraag: WHO CARES?
meer...
onderzoek3bewerkt.jpg
Community of Practice

Analyse: WHO CARES?

maart 2019
In 2018 schreef de Rijksbouwmeester, Floris Alkemade WHO CARES uit: een prijsvraag voor nieuwe vormen van wonen en zorg in de gemeenten Almere, Groningen, Rotterdam en Sittard-Geleen. De prijsvraag leverde 174 voorstellen voor nieuwe vormen van wonen en zorg op. Twintig ontwerpen werden verder uitgewerkt in de tweede ronde. Daaruit selecteerde de jury per gemeente een winnaar en een runner-up.
meer...
Pic11514190307Oosterparkwijk.jpg
Community of Practice

Werkbezoek Groningen op 28 maart

maart 2019
Na een werkbezoek aan Almere en Sittard-Geleen brengt de stuurgroep van de Community of Practice WHO CARES op 28 maart een werkbezoek aan Groningen. Wethouder Roeland van der Schaaf ontvangt Rijksbouwmeester Floris Alkemade en de Groningse teams die aan de tweede ronde hebben meegedaan. Net als bij de vorige bezoeken is de middag gereserveerd voor het winnende plan Care2Share en de ‘runner-up’ Michi Noeki. In het ochtendprogramma geven de teams Verbonden, Tommy en Bier en Worst een presentatie. De ervaring uit de eerdere werkbezoeken is dat heel veel teams verder zijn gegaan met de thematiek van WHO CARES. In enkele gevallen in de gemeente zelf, maar vaak ook op andere plekken, gebruikmakend van de opgedane kennis en netwerk. Zo is het team van Michi Noeki inmiddels al op drie andere plekken uitgenodigd om de strategisch gelegen ontmoetingsplekken te realiseren. Ze zijn hierin ondersteund door het projectteam van de Community of Practice.
meer...
181129GrensverleggersArchLokaalFotoMaart.png
Community of Practice

Talkshow WHO CARES op WoOn 2019

maart 2019
Tijdens het WoOn 2019 congres dat wordt georganiseerd, dat wordt georganiseerd door het Ministerie van Binnenlandse zaken en Koninkrijksrelaties, verzorgt de Community of Practice WHO CARES een talkshow over Zorgbehoefte als motor van wijkvernieuwing. Naar aanleiding van de projecten “De wijk als (t)huis” in Geleen en het initiatief “Bloemkoolburenbond en hedendaagse hofjes” in Almere-Haven praten Jasper Klapwijk, Rutger Oolbekkink en Milou Joosten u bij over de behoeften van bewoners, de ideeën van de ontwerpers, de uitdagingen voor gemeenten en de belangen van corporaties en ontwikkelaars. Meld je hier kosteloos aan.
meer...
PIC11514190307tentoonstelling.jpg
Community of Practice

Tentoonstelling WHO CARES krijgt update

maart 2019
De tentoonstelling van prijsvraag WHO CARES mag met recht een reizende tentoonstelling heten. Sinds de presentatie op de Dutch Design Week van 2017 is de tentoonstelling op meer dan 10 verschillende plekken te zien geweest. Ter gelegenheid van het WoON congres 2019 op 4 april krijgt de tentoonstelling een update. De twintig diverse plannen vormen nog steeds het hoofddeel van de tentoonstelling. Meer dan de helft van de panelen krijgt een update en toont de ontwikkelingen die de plannen de afgelopen tijd hebben doorgemaakt. Op weg naar realisatie. Daarnaast krijgen de vier centrale thema’s van de Community of Practice een plek: bewonersinitiatief, financiering, diversiteit en technologie.
meer...