nederlandwordtanders.nl

Lancering prijsvraag WHO CARES

jan. 2017

Op 18 januari 2017 werd prijsvraag WHO CARES gelanceerd met een kick off bijeenkomst in Almere. Met de prijsvraag roepen de initiatiefnemers ontwerpers en innovatieve doeners en denkers uit andere sectoren op om gezamenlijk hun idee voor toekomstbestendige wijken te verbeelden.

“We zoeken een mix van hooggestemde idealen en realiseerbare oplossingen” - Floris Alkemade.

Allianties vormen

De initiatiefnemers zoeken innovatieve en toekomstgerichte visies op de Nederlandse woonwijken, die antwoord geven op de vergrijzing en de veranderingen in de zorg en ondersteuning; nieuwe ideeën die een impuls geven aan de ruimtelijke vernieuwing van de wijken.

"De veranderingen in de zorg gaan sneller dan we in de tehuizen aan kunnen. Op den duur zullen we meer mensen thuis helpen dan intramuraal." - Gijsbert van Herk.

Omdat de vraag van WHO CARES zich op het sn