nederlandwordtanders.nl

inzendingen

Op deze pagina vindt u een selectie uit de 174 inzendingen van de prijsvraag WHO CARES die ook op andere locaties toe te passen zijn. Partijen die bezig zijn met de ontwikkeling van innovatieve visies voor Nederlandse woonwijken, die antwoord geven op de vergrijzing en de veranderingen in de zorg en ondersteuning, kunnen via deze website zoeken naar passende oplossingen.

winnaar
1e ronde
winnaar
1e ronde
winnaar
1e ronde
winnaar
1e ronde
winnaar
1e ronde
eervolle
vermelding