nederlandwordtanders.nl
winnaar
Groningen

Care2Share - Oosterparkwijk

Groningen

Winnaars eerste ronde Integrale visie

projectbeschrijving

Care2Share maakt het mogelijk om mensen met een zorgbehoefte langer thuis te laten wonen in hun vertrouwde omgeving en creëert betaalbare woonruimte voor nieuwe bewoners in de Oosterparkwijk. Onbenutte woonruimte in de woningen van een zorgbehoevende wordt gebruikt om nieuwe bewoners in de wijk te huisvesten. Door dit ‘deel-wonen’ wordt betaalbare woonruimte geboden aan bijvoorbeeld starters, expats of studenten. Tegelijk worden zorg en ondersteuning betaalbaar en persoonlijk. De omgeving wordt hiervoor geschikt gemaakt en het wijk- en zorgnetwerk wordt optimaal benut. Dit vormt de basis om op een idealistische maar haalbare manier naar een Man Made Blue Zone te groeien.

Op individueel niveau worden woningen aangepast voor de zorgbehoevende en tegelijk betrekken nieuwe bewoners de onbenutte woonruimten. Op buurtniveau worden hoeken van woonblokken verlevendigd met openbare functies en gebruikt om de deelwoningen te ontsluiten. Leegstaande gebouwen worden herbestemd tot bijvoorbeeld een Ambachtshuis, waar nieuwe en oude ambachten de kennis van ouderen en jongeren verbindt. De openbare ruimte wordt een autoluw netwerk voor verblijf en bewegen.

De combinatie van bestaande en nieuwe bewoners biedt perspectief voor nieuwe sociale verbindingen. Een opleving van de kracht van de volksbuurt: naar elkaar omkijken en voor- en met elkaar zorgen: noaberschap anno nu, Care2share.

team

Wieteke Nijkrake
architect, NOHNIK architecture and landscapes

Jorrit Noordhuizen
landschapsarchitect, NOHNIK architecture and landscapes

Patrick Jansen
gezondheidswetenschapper, senior onderzoeker en adviseur zorgprocessen, bureau HHM

Willem Bossers
bewegingswetenschapper en inwoner Oosterparkwijk, BeweegStrateeg

Tim Burmanje
planeconoom zorgvastgoed, Stadkwadraat

Chantal Robbe
planeconoom financiering strategieën, Stadkwadraatvisiedocumenten:


contactformulier

Contact opnemen met Wieteke Nijkrake

winnaar
Rotterdam
winnaar
Sittard-Geleen
runner-up
Rotterdam
runner-up
Sittard-Geleen
Eervolle
vermelding
Nominatie
Sittard-Geleen
Nominatie
Rotterdam
Nominatie
Rotterdam
Nominatie
Groningen