nederlandwordtanders.nl
winnaar
1e ronde

De hofjes van Carnisse

Rotterdam

Winnaars eerste ronde Nieuwe woonvormen

projectbeschrijving

Onze visie voor Carnisse is een stadswijk waar ouderen de mogelijkheid hebben om langer zelfstandig te blijven wonen en waar men samen actief onderdeel kan zijn van een productieve, stedelijke samenleving. Hiervoor is het van belang dat er in de wijk plekken worden ontwikkeld die ouderen zich kunnen toe-eigenen en waar het mogelijk is samen ouder te worden. Het is onze ambitie om door middel van een flexibele ontwikkelstrategie van nieuwbouw, herontwikkeling en aanpassingen, een aantal kleinschalige hofjes te realiseren. De Hofjes van Carnisse kunnen op diverse locaties ontwikkeld worden en dienen als Stepping Stones tussen de stadsparken, verzorgingscentra en primaire winkelstraten. De hofjes bieden mensen met een beperking, ouderen, mantelzorgers en multigeneratie-gezinnen ruimte om zich er te vestigen, elkaar te ontmoeten en voor elkaar te zorgen.

De hofjes ontwikkelen zich via een online platform waar de huiseigenaren, zorgverleners, woningcorporaties en ontwikkelaars samen ideeën kunnen testen en visualiseren. Via dit platform worden kosten en baten vergeleken en is het mogelijk om collectief deel te nemen aan de ontwikkeling en programmering van de hofjes. Door deze aanpak is elk van de hofjes uniek, met als doelstelling dat meer mensen er voor kiezen om een duurzame investering te maken in de wijk Carnisse.

team

Richard Breit
architectuur/stedenbouw, DUTCH urban solutions


contactformulier

“ Wij zijn op zoek naar zorgprofessionals/ consultants met specifieke kennis in thuiszorg, dementie en zwaardere ouderenzorg om het concept verder te ontwikkelen in de tweede ronde. Graag contact opnemen met Richard Breit ”

Contact opnemen met Richard Breit

winnaar
1e ronde
winnaar
1e ronde
winnaar
1e ronde
winnaar
1e ronde
winnaar
1e ronde
eervolle
vermelding