nederlandwordtanders.nl

De interactiemachine in Almere Haven

Almere

Publieke ruimte en ontmoeting

projectbeschrijving

Vergrijzing treed in. Er is een stijgende en veranderende vraag naar zorg. Ouderen en andere kwetsbaren zullen langer zelfstandig thuis blijven wonen en wensen meer zelfregie. Kenmerkend voor deze ouderen zijn eenzaamheid, passiviteit en angst. De behoefte aan zorg, aandacht en contact zal toenemen.

Het samenbrengen van mensen kan deze situatie veranderen. Dit gebeurt door op stille en verlaten plekken, zoals de parkeerhoven in Almere Haven, een interactiemachine te realiseren. Een levendige, flexibele constructie, functioneel en adequaat als apparaat en duurzaam als bouwwerk.

Een veranderlijke programmering zet de toon in de machine. De interactiemachine is aantrekkelijk voor alle bewoners door een afgestemd aanbod van prikkelende en nuttige functies. Hier kan je altijd terecht om samen te zijn voor plezier, ontspanning, ontwikkeling, maar ook voor hulpvragen op allerlei vlakken. De machine zorgt ervoor dat de oudere zo lang mogelijk sociaal actief blijft en daardoor gezonder en vitaler vergrijst. De zorgbehoefte wordt onderling opgelost, uitgesteld en beperkt. De kosten blijven beheersbaar.

De interactiemachine is daarmee niet alleen het antwoord op de eenzaamheid, passiviteit en angst van ouderen, maar transformeert ook de stad en zet één van de minder geslaagde kenmerken van Almere Haven om in een nieuwe ruimtelijke kwaliteit. Het maakt de wijk toekomstbestendig.

team

Marcel van Dijk
Architectuur, MVD architecture & urban planning

Marcel van Dijk
Architect, MVD architecture & urban planning

Lisa Morsink
Zorginnovatie & eHealth, Adelante Zorggroep

Paul Cleuren
Architect, visionair, Paul Cleuren. Architect

Ans van Berkum
Kunst- en architectuurhistoricus, inwoner Almere Haven en behoort vanwege geboortejaar tot doelgroep who cares, DinArt

Joost Morssinkhof
Zorg, management, TweeSteden ziekenhuisvisiedocumenten:


contactformulier

Contact opnemen met Marcel van Dijk

winnaar
Rotterdam
winnaar
Sittard-Geleen
runner-up
Rotterdam
runner-up
Sittard-Geleen
Eervolle
vermelding
Nominatie
Sittard-Geleen
Nominatie
Rotterdam
Nominatie
Rotterdam
Nominatie
Groningen