nederlandwordtanders.nl

Delen maakt Rijk - Slimme woningsplitsing als impuls

Almere

Nieuwe woonvormen

projectbeschrijving

Samenwonen met ouderen onder één dak is in een groot deel van de wereld gewoon, maar in Nederland de uitzondering. Met een verschuiving van de klassieke verzorgingsstaat naar een participatiesamenleving is de maatschappij sinds de jaren 50 sterk veranderd. Zo sterk dat je wel kan stellen dat alles veranderd is, behalve de woningen.

Door het toenemende eigen woningbezit onder ouderen verschuift de verantwoordelijkheid voor de aanpassingsopgave geleidelijk aan van de woningcorporaties naar de particuliere huiseigenaren. Onze visie ondersteunt de zoektocht naar een nieuw type woonbuurt waar ouderen zo lang mogelijk in hun vertrouwde omgeving kunnen wonen en waar de kracht van generaties optimaal benut wordt. Met de ontwikkeling van een bottom-upinstrument wordt er ingezet op een slimme transformatie van het particuliere woningbezit: van eengezinswoningen naar een mix met levensloopbestendige woningen. Almere Haven Binnenring is daarvoor de ideale proeftuin.

De kernpunten van onze visie zijn:
Comfortabel in de vertrouwde omgeving blijven wonen door een slimme splitsing van de woning:
Waardevermeerdering van de woning inzetten voor een kwaliteitsimpuls van de woning en de inkoop van zorg:
Het verbeteren van de sociale cohesie en het creëren van condities voor interactie tussen verschillende generaties:
Hoger voorzieningenniveau door verdichting in de wijk, waardoor zorg dichtbij eenvoudiger te realiseren is.

team

Titus Mars
Architectuur en stedebouw, DAAD Architecten i.s.m. Bosch Slabbers

Wijnand Bouw
landschapsarchitect, Bosch Slabbers Landschapsarchitecten

Maike Warmerdam
stedenbouwkundige en landschapsontwerper, Bosch Slabbers Landschapsarchitecten

John Teunissen
landschapsontwerper, Bosch Slabbers Landschapsarchitecten

Anneriek Simons
landschapsarchitect, Bosch Slabbers Landschapsarchitecten

Ivar ten Cate
ontwerper, DAAD Architectenvisiedocumenten:


contactformulier

Contact opnemen met Titus Mars

winnaar
Rotterdam
winnaar
Sittard-Geleen
runner-up
Rotterdam
runner-up
Sittard-Geleen
Eervolle
vermelding
Nominatie
Sittard-Geleen
Nominatie
Rotterdam
Nominatie
Rotterdam
Nominatie
Groningen