nederlandwordtanders.nl
Eervolle
vermelding

Een meesterlijke community, samen wonen en werken

Sittard-Geleen

Winnaars eerste ronde Integrale visie

projectbeschrijving

“Zeven jaar ervaring maakt zichtbaar dat er meer dan genoeg geld is voor de hulp- en zorgbehoeften, als het ‘anders’ georganiseerd wordt.”

In een ‘meesterlijke community' worden verschillende gemeenschapsfuncties samen gebracht in een onderlinge samenhang. De organisatie stelt het wijkhuis open voor de wijk om er activiteiten te organiseren: een trefpunt van en voor de buurtbewoners en doet tevens dienst als een algemeen toegankelijke ‘dagbesteding’. Sociaal ondernemers bieden uiteenlopende services en diensten aan. In een ‘meesterlijke community' worden aspirant sociaal ondernemers en mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt in normale werkomstandigheden begeleid en opgeleid door de sociaal ondernemers. Eenieder die gebruikmaakt van de aangeboden diensten en services, levert zélf een bijdrage aan de totstandkoming van een sociaal-inclusieve samenleving.

Passend wonen in de wijk
Het Wijkhuis is een innovatief, kleinschalig wooninitiatief voor kwetsbare doelgroepen die tegelijkertijd een duidelijke meerwaarde zijn voor de wijk, door hun bijdrage aan een goede leefomgeving. In'een ‘meesterlijke community’ wonen ouderen, studenten en bijzondere jongeren samen waardoor zij elkaar kunnen versterken. De studenten worden ingezet in de begeleiding en stimulering van de jonge 'meesters'. Zij zorgen samen voor de wijk door het aanbieden van hun diensten in het Wijkhuis.

team

Sheila Oroschin
wonen, werken,ontmoeten, leren en zorg, The Masters

Tim Prins
Studio Stad

Carola Janssen
CO3 real estate solutions

Nol Reverda
NEIMED / HSZUYD

Juan Carlos Gaviria Moreno
Procesmanager, The Masters®

Max Verhoeven
student architectuur, TU Delft

Han Zittema
Cofounder, The Masters® / The Masters Academy

Hugo Thomassen
Fotograaf/ vrijwilliger

Miranda Reinders
Grafische vormgeving/ vrijwilliger

Alex Verhoeven
Master



visiedocumenten:


contactformulier

Contact opnemen met Sheila Oroschin

winnaar
Rotterdam
winnaar
Sittard-Geleen
runner-up
Rotterdam
runner-up
Sittard-Geleen
Eervolle
vermelding
Nominatie
Sittard-Geleen
Nominatie
Rotterdam
Nominatie
Rotterdam
Nominatie
Groningen