nederlandwordtanders.nl
winnaar
1e ronde

Het rijtjeshuis past de zorg

Almere

Winnaars eerste ronde Nieuwe woonvormen

projectbeschrijving

Persoonlijke zorg en betrokkenheid bij de samenleving zijn startpunt voor het zoeken naar oplossingen die faseerbaar en kleinschalig zijn.

Het rijtjeshuis, het meest succesvolle en tegelijkertijd sterkst verguisde huisvestingsproduct van Nederland is aan transformatie toe. De enorme aantallen van dit product en de spreiding over het land, dagen uit om het op grote schaal met kleinschalige methodieken aan te passen aan de huidige en komende vraag vanuit de samenleving. Deze kans moet benut worden om de veelal zwakke stedenbouw te verbeteren door het inbrengen van programma’s die heldere publieke en gezamenlijke ruimten vragen, binnen en buiten.

De enorme aantallen kunnen eenvoudig aangepast worden aan de behoeften van de huidige samenleving in sociaal en technisch opzicht. Lokaal in kleine aantallen met lokale bouwers of landelijk verspreid in grote aantallen met modulaire systemen, steeds waar lokaal nodig.

Hoogwaardige technologie is slim en eenvoudig. De kosten kunnen zo onder controle worden gehouden. Het toevoegen van serres en het horizontaal of verticaal doorbreken en verbinden creëert nieuwe mogelijkheden.
Organisatie hoort daarbij. Toegankelijkheid regelen via toewijzingsbeleid maakt liften overbodig.
Het activeren van lokale netwerken en het inbrengen en bundelen van activiteiten in een HUB (Heel Uw Buurt) brengt zorg, service en dagelijkse ontmoetingen vanzelfsprekend in de buurt.

team

Bert Tjhie
Architectenbureau, TEKTON architekten

Nils Molen
architectenbureau, TEKTON architekten

Marco Meerdink
zorgsector - zorgbestuurder (oud), Associate Partner BeBright

Gerard Alferink
zorgsector - projectleider huisvesting, Triade

Hester Hulsbos
zorgsector - manager huisvesting, Triade

Annemarie de Lange
zorgsector - beleidsadviseur, Triade

Simon Dragt - zorgmakelaar
zorgsector, Triade

Jos Buskermolen
woningcorporatie, -


contactformulier

Contact opnemen met Bert Tjhie

winnaar
1e ronde
winnaar
1e ronde
winnaar
1e ronde
winnaar
1e ronde
winnaar
1e ronde
eervolle
vermelding