nederlandwordtanders.nl
winnaar
1e ronde

Ikigai: Ruimte maken en gezondheid bouwen

Sittard-Geleen

Winnaars eerste ronde Integrale visie

projectbeschrijving

Vanuit het hart van Geleen-Zuid en Kluis creëren wij samen met de bewoners speelruimte voor iedere leeftijd: jong of oud, in een moeilijke fase of volop in het leven. Mensen zijn weer trots op hun wijk, waarin veiligheid, duidelijkheid en zekerheid toenemen en ieders volwaardige identiteit weerspiegeld wordt - Ikigai, je ‘reden om te zijn’.

Middels het openen van de plinten worden de buitenruimten rondom en de begane grond in de portiekflats geschikt gemaakt als binnen- en buitenpleinen voor een nieuwe sociale én fysieke infrastructuur, waarin niemand overbodig is en men elkaar ontmoet en ontzorgt.

Flexibele units pluggen in op verschillende niveaus in de wijk. Deze units van Park Glana en Zuyderland, bibliotheek en bioscoop, restaurant en kerk brengen voorzieningen naar de bewoners om zorg en plezier te integreren.

Ons plan volgt in tijd en ruimte de bestaande gebiedsvisie en meerjarige herinrichtingsplannen van de gemeente. Ons doel is betekenisvolle participatie van alle bewoners. Dit maken we zichtbaar en meetbaar via de Academische Werkplaats Publieke Gezondheid, die gemeente, woningbouwcoöperatie, kennisinstituut en bewoners verbindt. Zo bouwen we via voortschrijdend inzicht samen de wijk van de toekomst. Vanuit designwise-thinking kan een ‘school voor samenleven’ ontstaan.

team

Nicole Maurer, ir
Architectenbureau, Maurer United Architects

dr. Rianne Reijs
Stafarts / Jeugdarts ,

drs. Vivian Haine
Gezondheidswetenschapper en manager Jeugdgezonheidszorg,

Prof.Dr. Ir. Maria Jansen
hoogleraar Populatiegericht Gezondheidsbeleid en programmaleider van de Academische Werkplaats Publieke Gezondheid Limburg, Universiteit Maastricht, Programmaleider Academische Werkplaats GGD Zuid Limburg,visiedocumenten:


contactformulier

Contact opnemen met Nicole Maurer, ir

winnaar
1e ronde
winnaar
1e ronde
winnaar
1e ronde
winnaar
1e ronde
winnaar
1e ronde
eervolle
vermelding