nederlandwordtanders.nl
Eervolle
vermelding

Mark_Us Familiehuis

Sittard-Geleen

Winnaars eerste ronde Nieuwe woonvormen

projectbeschrijving

De familie als krachtbron wordt verzwakt als familieleden ver uit elkaar wonen. Het woonconcept Familiewonen zet families weer in hun kracht. Dit project realiseert familiehuizen rondom gemeenschappelijke hofjes/erven waar zij onder één dak samenwonen. Binnen het Mark_Us Familiehuis is de Molukse wijze het uitgangspunt. De Molukse grootfamilies bestaan uit opa en oma, hun kinderen, kleinkinderen al dan niet gehuwd, aangetrouwden en andere verwanten. De grootfamilie functioneert als microgemeenschap, waarbinnen vormen van (langdurige) zorg, kinderopvang, huishoudelijke hulp, dagbesteding en participatie ontstaan vanuit hun belevingswereld. Professionele zorg, ondersteuning en opvang sluiten aan op onze vraag en zienswijze vanuit de behoefte aan eigen regie en mensgericht maatwerk.

Nederland vormt een uitzondering in de omgang met ouderen. Bijna overal in de wereld zorgen volwassen kinderen voor hun ouder wordende ouders en zorgen ouderen voor de kinderen van hun kinderen. Mark_Us Familiewonen wil deze balans herstellen, door intergenerationele woonconcepten te formuleren. Door ouders en kinderen te laten wonen naast hun eigen opa’s en oma’s. Door de groeiende ruimtebehoefte van het gezin te laten profiteren van de krimpende ruimtebehoefte van de ouderen. Door het financiële tekort van het gezin te laten profiteren van de financiële ruimte van de ouderen.

team

Monique Biloro
Sociale en Maatschappelijke innovatie - mantelzorg, Mark_Us Familiehuis

Evert Kolpa
Architect / Ontwerper, Van Bergen Kolpa

Peter Geilen
Zorg, Zorg & Co U.A.

Paula Biloro
Familiezorg, Grootfamilie Bilorovisiedocumenten:


contactformulier

Contact opnemen met Monique Biloro

winnaar
Rotterdam
winnaar
Sittard-Geleen
runner-up
Rotterdam
runner-up
Sittard-Geleen
Eervolle
vermelding
Nominatie
Sittard-Geleen
Nominatie
Rotterdam
Nominatie
Rotterdam
Nominatie
Groningen