nederlandwordtanders.nl
winnaar
1e ronde

Michi Noeki - verbinden en verblijven

Groningen

Winnaars eerste ronde Procesinnovatie

projectbeschrijving

De meeste bewoners van de Oosterparkwijk wonen alleen en zijn ouder dan vijftig jaar. Zij vormen onze doelgroep. Zij wonen graag in deze wijk, maar vallen nu te veel buiten de boot. Een simpel blokje om voorziet in beweging, buitenlucht en sociaal contact op een ongedwongen manier. Het kan je dag maken, maar is voor te weinig mensen een vanzelfsprekendheid.

Wat beweegt onze doelgroep letterlijk en figuurlijk? Wij gaan hier samen met de bewoners van de Oosterparkwijk naar op zoek. Samen brengen we de ketens van bewegingen en beweeg-redenen in kaart en bepalen we de brandpunten in de wijk.

De Oosterparkwijk kent ruime stedelijke ruimtes, maar voor de doelgroep zijn die moeilijk behapbaar. Naar Japans voorbeeld willen wij de Michi-Noeki inzetten om brandpunten op te waarderen tot uitgekiende plekken van lokale verbinding. Bestaand aanbod wordt verrijkt met praktische voorzieningen, diensten, lokale producten en informatievoorziening. De Michi-Noeki wordt van alle wijkbewoners. Voor onze doelgroep is het de missing link die de leefwereld vergroot.

De Michi-Noeki is een adaptief concept. Het biedt een ontwerpthema voor gebouw, pleininrichting, groenvoorziening en markering. Lokale ondernemers, instanties, vrijwilligers en overheid dragen er samen aan bij.

team

Irene Edzes
Stedenbouw en landschapsontwerp, Vollmer en partners

Tom Bullens
Stedenbouwkunde, landschapsarchitectuur, Vollmer & partners

Irene Edzes
Architectuur, omgevingspsychologie, Vollmer & partners

Astrid Ens
Senior adviseur zorg, Twynstra Gudde

Jaap Warmenhoven
Co-creatie en social design, Twynstra Gudde

Ilta van der Mast
Managing partner Ruimte, Wonen en Economie, Twynstra Gudde

Anneleen Quist
Stagiaire NHTV, opleiding Urban Design, Vollmer & Partners

Hans Hoepel
Bestuursadviseur Zorg, Twynstra Gudde


contactformulier

Contact opnemen met Irene Edzes

winnaar
1e ronde
winnaar
1e ronde
winnaar
1e ronde
winnaar
1e ronde
winnaar
1e ronde
eervolle
vermelding