nederlandwordtanders.nl
Nominatie
Groningen

Verbonden

Groningen

Winnaars eerste ronde Stedenbouwkundige ingrepen

projectbeschrijving

Centraal in onze visie staat het idee dat goede èn betaalbare zorg integraal deel uitmaakt van het dagelijks samenleven, in de omgeving, stad, buurt, wijk, straat en het gebouw waar we wonen. ‘Zorg’ betreft het hele spectrum van preventieve gezondheidsverbetering tot reguliere en specialistische (poli-)klinische zorg. In onze visie kent de zorg naast de medische ook een belangrijke sociale en ruimtelijke component.
Medisch werken we aan decentrale, toegankelijke zorg waarin de patiënt centraal staat als partner in zijn eigen behandelproces: zorgcoaches, een wijkpoli voor anderhalvelijns zorg, en aanvullende fitheidprogramma’s.

Op sociaal vlak stimuleren we sociale netwerken binnen de wijk, bieden kansen voor participatie en buurtinitiatieven en handreikingen tegen vereenzaming en sociaal isolement.
Ruimtelijk laten we zien hoe ingrepen in architectuur, stedenbouw en landschap de medische en sociale doelstellingen ondersteunen en de wijk op subtiele wijze een nieuwe, verbindende impuls kunnen geven: een verbindend maaiveld, verkleining van de bouwblokken, introductie van voetgangersroute, kleinschalige nieuwbouw met sociale en zorgfuncties en variatie in woningaanbod.
Nadere invulling van de plannen gaat in actieve samenwerking met bewoners en lokale organisaties: een participatief ontwerpproces legt de eerste steen voor een actieve, gezonde en verbonden Oosterparkwijk.

team

Harald Mooij
architectuur, architectenbureau

Jeroen Bos
Architectuur, DenkWerk Architectuur

Ilja Mooij
Huisarts, Huisartsenpraktijk Marken

drs. F.H. Bos
Huisarts, Raad van Commissarissen Holding 'Onze Huisartsen'

drs. J.S Repelaer van Driel
waarn. Huisarts, ’t Gooi tot Wieringen

ing. Henk Timmerman
Senior Adviseur Speciale Projecten, Universitair Medisch Centrum Groningen (UMCG)

dr. Klaske Wynia
Onderzoeker Universitair Medisch Centrum Groningen (UMCG), afdeling Gezondheidswetenschappen; projectleider SamenOud

ir. Paul John de Jong
Directeur Ontwikkeling, FRAME vastgoedvisiedocumenten:


contactformulier

Contact opnemen met Harald Mooij

winnaar
Rotterdam
winnaar
Sittard-Geleen
runner-up
Rotterdam
runner-up
Sittard-Geleen
Eervolle
vermelding
Nominatie
Sittard-Geleen
Nominatie
Rotterdam
Nominatie
Rotterdam
Nominatie
Groningen