nederlandwordtanders.nl

Zoreca As

Almere

Stedenbouwkundige ingrepen

projectbeschrijving

Het aantal 65-plussers in Nederland neemt de komende jaren sterk toe: van ongeveer drie miljoen nu naar ruim 4,5 miljoen in 2040. In Almere Haven, zal het aantal 65-plussers de komende twintig jaar nagenoeg verdubbelen. Hier zijn de woningen en de wijk niet op berekend.

De huidige generatie 65-plussers vindt Almere Haven onoverzichtelijk: zij kunnen zich moeilijk oriënteren in deze 'bloemkoolwijk'. Ook geven zij aan dat voorzieningen op een te grote afstand van hun woning liggen, waarbij mogelijkheden voor sociale interactie in de loop der jaren zijn verdwenen.

Om het bestaande voorzieningenniveau in de wijk op peil te houden en hoogwaardige voorzieningen toe te voegen, is het noodzakelijk om aanzienlijk te verdichten, wij doen dit door de Zoreca As.

Deze as kenmerkt zich door strategische sloop-nieuwbouw, waarbij woonvoorzieningen voor 65-plussers in combinatie met kleinschalige eerste en tweedelijns zorgvoorzieningen de wijk een nieuw karakter geven. Hoogwaardig openbaar vervoer zorgt voor een betere ontsluiting met Almere Stad (Flevoziekenhuis), de snelweg en de Floriade.
Buiten de Zoreca As, zullen bestaande structuren geleidelijk veranderen (door symbionten en verduurzaming), waardoor huidige bewoners zich kunnen blijven herkennen in hun wijk, maar de wijk ook aantrekkelijk wordt voor nieuwe bewoners.

team

Wouter van Riet Paap
Architectuur, De Ontwerpdivisie

Jasper van Riet Paap
Onderzoeker organisatie van zorg

Marjon van Rijn
Onderzoeker ouderenzorg, docent verpleegkunde

Steffen Duerink
Planeconoom

Jeroen Marseille
Landschapsarchitect, Marseille buitenvisiedocumenten:


contactformulier

Contact opnemen met Wouter van Riet Paap

winnaar
Rotterdam
winnaar
Sittard-Geleen
runner-up
Rotterdam
runner-up
Sittard-Geleen
Eervolle
vermelding
Nominatie
Sittard-Geleen
Nominatie
Rotterdam
Nominatie
Rotterdam
Nominatie
Groningen