voor nieuwe vormen van wonen, zorg en ondersteuning

practice

In de praktijk - Volg hieronder de ontwikkelingen van verschillende projecten die zich richten op toekomstbestendige wijken en nieuwe vormen van wonen en zorg.

 

blog

ALMERE - Eerste Havense Werkdag

Eerstehavensewerkdag.jpg

De teams die in Haven op weg zijn naar de tweede ronde van prijsvraag Who Cares zetten deze weken de eerste stappen in de uitwerking van hun idee. Op 30 mei kwamen acht stakeholders de teams meer informatie geven over Haven: welke mogelijkheden zijn er? welke vernieuwing is er nog meer gaande in Haven? Reactie aan het einde van de dag: “Heel goeie informatie, maar eh, moeten we alle uitdagingen in de vernieuwing van Haven met ons idee tackelen?” Nee, de prijsvraag focust op het samenbrengen van nieuwe vormen van samen-leven, in het bijzonder op het moment dat je in je eigen huis zorg nodig hebt. En hoewel een antwoord op die uitdaging vraagt om een integrale kijk, hoeft niet alles aangepakt te worden.

Madeleine van scholengemeenschap De Meergronden vertelde hoe actief burgerschap momenteel in diverse activiteiten met de leerlingen wordt vormgegeven. Eva Koster gaf een indruk van leegstandscijfers in het winkelcentrum en eerste stappen in haar aanpak als winkelgebiedsmanager. Ellen Ros van Ymere vertelde over de ontwikkeling van de bevolking in Haven en het gesprek dat corporaties en gemeente voeren over differentiatie van nieuwe bewoners. Opnieuw kwam ter sprake dat er voor jongeren weinig mogelijkheden zijn om in Haven te starten; het overgrote deel van de woningvoorraad bestaat uit (goedkope) eengezinswoningen. Maarten Pel bracht diverse vernieuwingsprojecten in kaart (waaronder diverse nieuwbouwprojecten –noodzakelijk voor gebalanceerde groei van Haven-) en zette dat in het perspectief van de doorontwikkeling van Haven als geheel.

Anneke van Grotel verhaalde over de diverse sociale initiatieven in Haven, zowel vanuit particulier initiatief (kerk) als vanuit de gemeente. Het stokje werd overgenomen voor Arzu Karandeniz van het wijkteam die aanvulde met haar overzicht van de wijk en zijn mogelijkheden. Vervolgens praatte Anne Marie van Osch de teams bij over de initiatieven op het gebied van circulaire economie en energietransitie in de stad en sloten de teams de dag af met een gesprek met Bob Zwier van De Alliantie die zich toespitste op de ideeën die meerdere teams in het bijzonder hadden voor de hofjes in Haven.

Deelnemen aan feedbacksessies?

Bijdragen aan de idee-ontwikkeling van deze teams is mogelijk door deel te nemen aan Feedbacksessies die op plaatsvinden op drie data naar keuze. Lees er hier meer over