voor nieuwe vormen van wonen, zorg en ondersteuning

practice

In de praktijk - Volg hieronder de ontwikkelingen van verschillende projecten die zich richten op toekomstbestendige wijken en nieuwe vormen van wonen en zorg.

 

blog

Hedy d' Ancona

/files/blg/00002/hedydancona.jpg

Begin jaren negentig werkte ik als minister op het ministerie van WVC; Welzijn Volksgezondheid en Cultuur. Het was de nazaat van het ministerie dat in de jaren zeventig werd gecreëerd door minister Klompé: Cultuur, Recreatie, Maatschappelijk Werk (CRM), vanuit de overtuiging dat de aanraking met cultuur bevorderlijk is voor het welzijn van mensen. Een visie die de mijne was en is. Daarom heb ik later als lid van het College Bouw, een aantal jaren gefungeerd als jury-lid van de architectuurcompetities die dat college organiseerde.

healing environment

Het begrip 'healing environment' probeerden we handen en voeten te geven door architecten ideeën te laten ontwikkelen over hoe de vormgeving van zorggebouwen kan bijdragen aan het welbevinden van gebruikers, bezoekers en werkenden. Later werd met steun van het Atelier van de Rijksbouwmeester en verschillende ministeries de Hedy d’Ancona-prijs uitgereikt aan het gebouw dat als beste erin geslaagd was om die gedachte in de praktijk te realiseren. Ik ben vanuit die voorgeschiedenis enthousiast om verder te gaan op die ingeslagen weg. Hoe ouderen het best gefaciliteerd kunnen worden om zolang mogelijk in hun huis te blijven wonen is een urgent maatschappelijk vraagstuk!

Creatieven nodig voor oplossen van maatschappelijke problemen

De indeling van woningen en de inrichting van wijken, toegespitst op jonge gezinnen, voldoen vaak niet meer aan de behoeften van ouderen die als nooit tevoren in hun leven nu juist het grootste deel van hun tijd daar vertoeven. Als ambassadeur van het landelijk programma Lang Leve Kunst, zie ik hoe oude mensen hun leven hebben verrijkt door te gaan zingen, schilderen, fotograferen of balletdansen. In de context van Age Friendly Cities, is er op het lokale niveau aandacht gekomen voor die bijzondere culturele agenda. Bij de opstelling ervan zijn professionals uit de zorg en het kunstenveld betrokken. Soms ook woningbouwcorporaties, zorgaanbieders of -verzekeraars. Het is fantastisch als die groep van betrokkenen wordt uitgebreid met creatieven. Hun kijk op oplossingen voor maatschappelijk relevante problemen, blijkt meestal verrassend en vernieuwend.

De veranderde kijk op ouderdom, de gewijzigde opvattingen over de huisvesting van ouderen in combinatie met het perspectief van de leeftijdsopbouw vereisen een snelle aanpak om met gebruikmaking van technische innovaties, woning, woonomgeving en het aanbod van zorg en cultuur op elkaar af te stemmen.

Het is dus een heel goed idee om daar nu mee te beginnen.

Hedy d'Ancona