voor nieuwe vormen van wonen, zorg en ondersteuning

practice

In de praktijk - Volg hieronder de ontwikkelingen van verschillende projecten die zich richten op toekomstbestendige wijken en nieuwe vormen van wonen en zorg.

 

blog

Marnix Norder

MarnixNorder.jpg

Betrek de toekomstige bewoner
Woningcorporaties zien dat er meer zorggeschikte woningen nodig zijn. Er zijn meer alleenstaande ouderen, er zijn meer mensen met een fysieke of verstandelijke beperking die zelfstandig wonen. Voor deze mensen bouwen en beheren corporaties betaalbare woningen met de aanpassingen die nodig zijn om thuis zorg te krijgen. Als corporatiemedewerkers op bezoek gaan bij hun oudere huurders – en dat doen ze – horen ze vaak dat zij het liefst zo lang mogelijk zelfstandig blijven wonen.

Ik daag deelnemers aan Who cares van harte uit om daarbij ook woningcorporaties én burgers te betrekken. Als voorzitter van het aanjaagteam Langer zelfstandig wonen trok ik het land door langs vele mooie projecten waar wonen met zorg gecombineerd werd. Bij de meest succesvolle voorbeelden was er goed naar de bewoners én omwonenden geluisterd. Want mensen zijn verschillend. Ons huurdersbestand is kleurrijk. Alleen door mensen zelf nauw te betrekken bij het wonen en de woonomgeving, komen er huizen die aansluiten op de wensen.

Ook als voorzitter van Aedes klinkt de samenwerking opzoeken mij als muziek in de oren. Want dat is waar woningcorporaties goed in zijn: zij werken samen met gemeenten, huurdersverenigingen, zorg- en welzijnsorganisaties, scholen, werkbedrijven, noem maar op. Zoek die samenwerking ook op als het gaat om het bedenken van nieuwe woonconcepten voor onze wijken. Denk aan maatwerk. Denk aan de diversiteit van de toekomstige bewoners. Denk aan een gezonde mix van bewoners in de wijken, qua leeftijd, zorgvraag en achtergrond. Denk aan de ontmoetingsfunctie en voorzieningen in de woonomgeving. En denk aan: wat kunnen woningcorporaties en huurders daarin betekenen? Wij spelen er graag een rol in. Met onze kennis van het vastgoed, én met onze kennis van onze huurders.

Marnix Norder is sinds 1 januari 2017 voorzitter van Aedes vereniging van woningcorporaties. 299 corporaties zijn bij Aedes aangesloten. Zij beheren samen 2,4 miljoen huurwoningen, waarin 4 miljoen mensen wonen. Dat is een derde van de Nederlandse woningvoorraad. Corporaties zetten zich in voor nieuwe, energiezuinige woningen, voor betaalbare huren en voor de huisvesting van specifieke doelgroepen zoals ouderen en andere mensen met een zorgvraag.