voor nieuwe vormen van wonen, zorg en ondersteuning

practice

In de praktijk - Volg hieronder de ontwikkelingen van verschillende projecten die zich richten op toekomstbestendige wijken en nieuwe vormen van wonen en zorg.

 

blog

Nico van Duijn

NicovanDuijn.jpg

Architecten willen dat het gebouw er mooi uitziet, bouwers hebben pret in een exploitabel gebouw en zorgdirecteuren willen financieel gezond zijn. Alle drie vergeten zij het belangrijkste: het gaat om goede zorg. Is dit gebouw goed voor deze doelgroep? En blijft het goed? Want de visie en missie van menig architect of zorgdirecteur is prachtig, maar de blinde vlek voor tijd en duurzaamheid is groot.

Net als De Overloop in Almere-Haven is De Kiekendief in Almere-Stad een woonzorggebouw zoals je je zou wensen. Aan de wieg stonden een beleidsjurist en een oude dokter. Zij dachten niet na over gebouwen maar over de vraag hoe je goede zorg organiseert. De plek van De Kiekendief is goed. Het staat midden in de stad, pal naast een winkelcentrum. Het gebouw biedt alle soorten zorg: verpleegzorg, thuiszorg, eerstelijn. Er was slaande ruzie met het ministerie om de financiering, want die combinatie paste totaal niet in het financieel systeem. Maar hier kon wel de oude opa blijven al werd hij steeds zieker. En de redelijk gezonde oma kon in een kamer naast haar demente echtgenoot wonen. Met een verschillend zorgbudget. Een tijdje heeft het personeel zelfs zorg verleend aan de bewoners van de seniorenwoningen aan de overkant. Die woningen zijn daar doelbewust gebouwd, honderden! Andersom heeft de wijkverpleegkundige in het zorgcentrum palliatieve zorg verleend.
De veranderende wereld kan ingepast worden. Het gebouw, de financiering en het personeel volgt de zorg. Zo hoort het.

De bouwers van Almere-Haven waren twintigers. Jonge honden die onder leiding van Dirk Frieling, compact hebben gebouwd. De architecten hebben klein en groot, jong en oud door elkaar gemend. Blokjes woningen met huizen voor starters en op de hoeken gelijkvloerse bejaardenwoningen. Dat werkt, al is er nu wel een probleem met de woningtoewijzing, waardoor de oude weduwe in het huis met zes kamers toch niet makkelijk verhuist naar de seniorenwoning drie huizen verderop.
Kleinschaligheid is een belangrijke kwaliteit. De bouwers hebben in stadsdelen gedacht: los van elkaar, gescheiden door groene longen, met een behapbare omvang.
Kortom, dichtbij, duurzaam en scherp op de doelgroep. En de wijkzuster kan het nog steeds met de fiets af.

Nico van Duijn was bijna veertig jaar lang huisarts in Almere-Haven. Medisch is hij met pensioen, maar politiek blijft hij actief tot 2018 als raadslid voor Leefbaar Almere (sinds 2002). Van Duijn is lid van de lokale jury van de prijsvraag WhoCares die zich buigt over de inzendingen voor Almere-Haven.