voor nieuwe vormen van wonen, zorg en ondersteuning

practice

In de praktijk - Volg hieronder de ontwikkelingen van verschillende projecten die zich richten op toekomstbestendige wijken en nieuwe vormen van wonen en zorg.

 

blog

Oosterparkwijk krijgt eigen Michi-Noeki

MichiNoeki.jpg

Het college van B&W wil op het Wielewaalplein in de Oosterparkwijk een Michi-Noeki realiseren. Dat is een laagdrempelige plek voor bewoners, die daar even naar het toilet kunnen, een kopje koffie kunnen drinken, een luisterend oor ontvangen en mensen uit de buurt tegenkomen. Michi-Noeki is geïnspireerd op de Michi No-Eki’s uit Japan: halteplaatsen die zorgen voor toevallige ontmoetingen tussen wijkbewoners. Die ontmoetingen vergroten het welzijn van mensen in de wijk en gaan eenzaamheid tegen.

Plek om te ontmoeten midden in de wijk

Wijkwethouder Oude Wijken Carine Bloemhoff: “Ik ben er trots op dat (als de raad instemt) de eerste Michi-Noeki in onze gemeente verrijst aan het Wielewaalplein. Ik ben er van overtuigd dat de inwoners van de wijk straks een prettige plek krijgen waar jong en oud elkaar kunnen treffen. De komst van de Michi-Noeki zorgt ervoor dat de Oosterparkwijk een nog fijnere wijk wordt om in te wonen”.

Het college wil ook graag dat er Michi-Noeki’s in de Siebe Jan Boumaschool, bij het Linnaeusplein en bij de Paradijsvogelstraat komen. Zo ontstaat er een netwerk van halteplaatsen waartussen wijkbewoners zich kunnen bewegen. Een prachtige toevoeging aan de Oosterparkwijk! Na anderhalf jaar bekijkt de gemeente op basis van onderzoek welke toegevoegde waarde een Michi-Noeki heeft in de wijk.
Naast de Michi-Noeki krijgt ook familiezaak Knollema een nieuwe plek op het Wielewaalplein. Knollema kon niet blijven op de plek waar deze zat, door de uitbreiding van de Lidl. De buurtwinkel die al vijftig jaar een vast onderdeel vormt van het straatbeeld aan het Wielewaalplein komt terug op een iets andere plek naast de Michi-Noeki.

Als de raad met het voorstel instemt, dan wordt de Michi-Noeki bekostigd uit geld van de Regiodeal Groningen Noord (144.000 euro). Dit zijn middelen die de gemeente van het Rijk ontvangt om te zorgen dat de brede welvaart en de leefbaarheid in Groningen verbeterd wordt. Als alles volgens planning verloopt, zal de eerste Michi-Noeki in de zomer 2021 open gaan. Het beheer en onderhoud van de Michi-Noeki en Knollema wordt gedaan door Stichting WerkPro. Dit levert als mooie bijkomstigheid extra werkgelegenheid op voor de Oosterparkwijk!